فقه و حقوق اسلامی|تحقیق دیه

تحقیق دیه شناسه محصول :50520 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 85 تعداد بازدید : 539 حجم فایل: 0.076171875 مگابایت

دانلود

افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق میدهند اما اجتماعی شدن در گروههای مختلف اجتماعی صورت میگیرد و میدانیم که احتیاجات خواستها و ارزشهای گروهها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعی کاملاً « اجتماعی » شده باشد ولی ارزشها، خواستها و بطور کلی رفتار اجتماعی آنها با یکدیگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروههای که اعضا خود را در جهت ارزشهای مطلوب اجتماعی تربیت می کنند اجتماعی شدن همیشه به طور کامل صورت نمی گیرد. از طرف دیگر ممکن است به علت وجود گروههای ضد اجتماعی در جحوار گروههای اجتماعی، اعضاء گروههای اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروههای ضد اجتماعی کسب کنند و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند. اگر اکثر اعضاء یک جامعه در شرایط عادی ازای تکاب جرم و تعدی و تجاوز نیست به حقوق یکدیگر خود داری می کنند این بدان جهت است که از آغاز کودکی رفتارهای مورد قبول را فرا گرفته در گروههای جامعه « اجتماعی » شده اند پس به همان اندازه که « اجتماعی شدن » در شرایط بهتر جامعه صورت می گیرد از نیاز به اجرای مقررات جرائی و مجازاتهای سخت کاسته می شود. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که احتمالاً با پیشرفت جوامع و تقویت احساس اعتماد و اطمینان در اعضاء جامعه از شدت و سختی مجازاتها و مقررات جزائی کاسته شده و نیز جامعه از مجازات کردن متهم که تا حد زیادی میراث دوران انتقام جوئی فردی است متوجه اصلاح حال مجرم می گردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محیطهای خاص آن در تربیت برهکاران شناخته می شود و کوشش جدی تر در اصلاح آن دسته از شرایط اجتماعی که افراد به ارتکاب جرم و ادار می کنند بعمل می آید. تدوین و تفسیر اصول و قوانین حاکم بر جرایم و مجازات ها در حقوق اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد این اصول و قواعد از آغاز پیدایش دین اسلام در منابع اصلی حقوق اسلامی یعنی کتاب و سنت وجود داشته و حاکمان باید با توجه به رعایت عدالت قضائی و بهره گیری از این کتاب و سنت و همچنین رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران با مجرمین و بزهکاران رفتار کند و برای اصلاح مجرمین و بزهکاران مجازات های مقرر شده را اعمال کند تا بتوانیم با یاری خداوند جامعه ای پاک و سالم داشته باشیم دیه یکی از این مجازات های مالی است که به منظور اعمال بر مجرمین تعیین شده که این جانب به عنوان موضوع کار تحقیق خود انتخاب نموده ام  فهرست مطالب -1 مقدمه 1-2 تاریخچه دیه 1-3 پیدایش دیه اختیاری 1-4 فلسفه دیه 1-5 تعاریف دیه 1-6 اسباب و جوب دیه 1-7 دیه غرامت است یا کیفر 1-8 تفاوت دیه با مجازات مالی 1-9 تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت 1-10 موارد قانونی پرداخت دیه 1-11 مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت 1-12 بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله 1-13 عاقله و مسئولیت پرداخت دیه 1-14 انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد 1-15 علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام 1-16 مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه 1-17 مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی 1-18 کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان 1-19 وراث دیه 1-20 پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد فصل دوم ارکان دیه 1-2 دیه زن 2-1-1 حکمت تفاوت دیه زن و مرد 2-1-2 تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل 2-2 دیه در قتل عمد 2-2-1 مهلت اداء دیه در قتل عمد 2-2-2 مسئول پرداخت دیه در قتل عمد 2-3 قتل شبه عمد 2-3-1مقدار دیه در قتل شبه عمد 2-3-2 مسئول پرداخت دیه در شبه عمد 2-3-3 مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد 2-4 دیه قتل خطار محض 2-4-1 مهلت اواء دیه در قتل خطار محض 2-4-2 مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض 2-5 موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه 2-6 اقسام جنایت علیه عضوها 2-6-1 مهلت پرداخت دیه اعضا 2-6-2 عدم تداخل دیات اعضا 2-6-3 تداخل دیات اطراف 2-6-4 تداخل دیات مدافع 2-6-5 تداخل دیات زخمها 2-6-6 تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس 2-7 اعضایی که دیه مقدر دارند 2-7-1 دیه موی سر 2-7-2 دیه چشم 2-7-3 دیه بینی 2-7-4 دیه گوش 2-7-5 دیه لب 2-7-6 دیه زبان 2-7-7 دیه دندان 2-7-8 دیه گردن 2-7-9 دیه فک 2-7-10 دیه دست 2-7-11 دیه انگشتان دست 2-7-12 دیه ناخن 2-7-13 دیه ستون فقرات 2-7-14 دیه نخاع 2-7-15 دیه بیضه 2-7-16 دیه آلت تناسلی مرد 2-7-17 دیه قطع پا 2-7- 18 دیه دنده ها 2-7-19 دیه استخوان ترقوه 2-7-20 دیه شفران 2-7-21 دیه قطع موقع بالاتر از فرج 2-7-22 افضا 2-7-23 باسن ها 2-7-24 شکستن استخوان نشیمنگاه 2-7-25 دیه ازاله بکارت و پاره کردن مثانه دختر 2-7-26 دیه استخوانها 2-8 جنایت بر منافع اعضا 2-8-1 دیه عقل 2-8-2 دیه حس شنوایی 2-8-3 دیه حس بینائی 2-8-4 دیه حس بویایی 2-8-5 دیه حس چشایی 2-8-6 دیه صوت و گویایی 2-9 دیه زخمهای سر و صورت 2-10 دیه جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست می شود. 2-11 دیه سقط جنین: 2-11-1 دیه جنین متکون از زنا 2-11-2 دیه جنین کافرذمی 2-11-3 کفاره سقط جنین 2-12 دیه جنایت بر مرده 2-13 دیه جنایت بر حیوان 2-14 تغلیط دیه 2-14-1 دیه قتل در ماههای حرام 2-14-2 حکم قتل در حرم مکه 2-14-3 حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه 2-14-4 اجتماع دو سبب تغلیظ 2-14-5 حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا 2-14-6 تغلیظ در قتل اقارب 2-14-7 تغلیظ دیه در فقه اهل سنت فصل سوم: 3-1 خسارت مازاد بر دیه 3-1-1 نظر امام خمینی (ره) 3-1-2 نظر حضرت آیت الله اراکی 3-1-3 نظر حضرت آیت الله بهجت 3-1-4 نظر حضرت آیت الله گپایگانی 3-1-5 نظر حضرت آیت الله تبریزی 3-1-6 نظر حضرت آیت الله خامنه ای 3-1-7 نظر حضرت آیت الله لنکرانی 3-1-8 نظر حضرت آیت الله صانعی 3-1-9 نظر حضرت آیت الله شیرازی 3-1-10 نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی 3-1-11 نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی 3-1-12 نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری 3-1-13 نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی 3-1-14 نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی 3-1-15 نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی نتیجه منابع
 • کشاورزی|پرورش گیاهان آپارتمانی
 • پرورش گیاهان آپارتمانی شناسه محصول :66533 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 106 تعداد بازدید : 584 حجم فایل: 3.741210938 مگابایت دانلود کتاب اصول پرورش گیاهان آپارتمانی این کتاب درجهت حفظ محیط زیست واشنایی با…

 • اقتصاد|مبانی و پیشینه نظری سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی
 • مبانی و پیشینه نظری سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی شناسه محصول :68210 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 236 حجم فایل: 0.026367188 مگابایت دانلود مبانی و پیشینه نظری سیاست‌ها و عملکرد…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت نقش GIS در توسعه عمران روستایی و کشاورزی
 • پاورپوینت نقش GIS در توسعه عمران روستایی و کشاورزی شناسه محصول :98794 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 187 حجم فایل: 1747.477539 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت نقش GIS در…

 • مدیریت|بررسی نقش تكنولوژی اطلاعات بر روی مهندسی مجدد
 • بررسی نقش تكنولوژی اطلاعات بر روی مهندسی مجدد شناسه محصول :55609 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 304 حجم فایل: 0.026367188 مگابایت دانلود بررسی نقش تكنولوژی اطلاعات بر روی مهندسی مجدد…

 • حسابداری|هدفمندی یارانه ها و آثار تورمی آن
 • هدفمندی یارانه ها و آثار تورمی آن شناسه محصول :63749 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 10 تعداد بازدید : 280 حجم فایل: 0.017578125 مگابایت دانلود هدفمندی یارانه ها و آثار تورمی آن   تورم…

 • اقتصاد|جامعه شناسی و اقتصاد و فرهنگ در ایران امروز
 • جامعه شناسی و اقتصاد و فرهنگ در ایران امروز شناسه محصول :60114 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 302 حجم فایل: 0.030273438 مگابایت دانلود جامعه شناسی و اقتصاد و فرهنگ در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.