فقه و حقوق اسلامی|بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام شناسه محصول :40244 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 218 تعداد بازدید : 891 حجم فایل: 0.130859375 مگابایت

دانلود

عنوان پایان نامه: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام شرح مختصر: مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فكر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین كننده خسارات به خصوص در مواردیكه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فكر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی كوشید تا حتی الامكان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیكه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یك فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یك شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاكمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید. فهرست مطالب چكیده: مقدمه: فصل اول : كلیات مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی) گفتار دوم : اهمیت مسئولیت مدنی: گفتار سوم : شناخت بیمه و انواع آن: الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی: ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری: مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی گفتار اول : بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن: 1- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای گفتار دوم : بیمه و طرح های تكمیلی مسئولیت غیر قراردادی : گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی: فصل دوم : نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت حاكمیت خود مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاكم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران الف: نصوص قرآنی ب- روایات: ج- قواعد فقهی 1- قاعده لاضرر 2- قاعده تسبیب: 3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛ 4- قاعده: الحاكم ولی الممتنع د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه تبصره : گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از كشورها در خصوص مسئولیت دولت الف- در خصوص جبران خسارت از طرف دولت 1- حقوق مصر: 2- حقوق فرانسه : 3- حقوق دیگر كشورهای دارای حقوق مدون: ب – طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت: ج- لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت: د- تشكیل صندوق های تعاون : هـ – بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریكا س – بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون نتیجه گیری : فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی الف- بررسی فقهی ضمان عاقله ب- تعریف عاقله ج- تعریف عصبه گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام: گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی: گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره: فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران و سایر كشورها مبحث اول : بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی : گفتار اول: مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران: الف) وسیله نقلیه چیست؟ ب) شخص مسئول كیست؟ گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت مالك وسیله نقلیه گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی ب- تقصیر زیاندیده ج- فعل شخص ثالث مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری گفتاراول: بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری الف: اهمیت حقوق حاكم برحوادث رانندگی ب- طرح های تكمیلی پوشش مسئولیت مدنی: 1- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه 2- كنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان 3- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری 4- صندوق تضمین خسارت اتومبیل 5- صندوق تامین خسارت های بدنی گفتار دوم – بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محكومیت صندوق الف- محكومیت صندوق وحذف حق دفاع ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی: ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال : د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی گفتار سوم : موانع و راهكارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت نتیجه گیری : منابع و ماخذ منابع فارسی : منابع عربی : منابع لاتین َ:
 • معماری|پاورپوینت آشنایی با معماری کبوترخانه
 • پاورپوینت آشنایی با معماری کبوترخانه شناسه محصول :94193 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 202 حجم فایل: 1047.151367 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری کبوترخانه   تعداد اسلاید: 24 اسلاید قالب…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت خاک مسلح
 • پاورپوینت خاک مسلح شناسه محصول :85676 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 362 حجم فایل: 0.549804688 مگابایت دانلود پاورپوینت خاک مسلح پاورپوینت خاک مسلح شامل 29 اسلاید (ویژه رشته…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل کافه کتاب کلمبیا و دو نمونه موردی دیگر
 • پاورپوینت تحلیل کافه کتاب کلمبیا و دو نمونه موردی دیگر شناسه محصول :98167 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 1002 حجم فایل: 16.24 مگابایت دانلود این فایل شامل بررسی معماری سه…

 • عمومی و آزاد|پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیریت آموزشگاه
 • پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیریت آموزشگاه شناسه محصول :52239 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 109 تعداد بازدید : 347 حجم فایل: 0.090820313 مگابایت دانلود پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیریت آموزشگاه   مدیریت…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت سیستم ساختمانی پیش ساخته با قاب های سرد نورد شده (LSF) به شیوه اجرای طبقه ای
 • پاورپوینت سیستم ساختمانی پیش ساخته با قاب های سرد نورد شده (LSF) به شیوه اجرای طبقه ای شناسه محصول :74025 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 267 حجم فایل:…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت بیمارستان پارسیان
 • پاورپوینت بیمارستان پارسیان شناسه محصول :87990 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 74 تعداد بازدید : 285 حجم فایل: 2.188476563 مگابایت دانلود پاورپوینت بیمارستان پارسیان فهرست بیمارستان پارسیان بخش ها طبقه 6 طبقه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *