فقه و حقوق اسلامی|بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی شناسه محصول :40380 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 470 حجم فایل: 0.033203125 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید كه از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد. علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشكلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یكی از مسائل جدید كه از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و كم كم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشكلات بسیاری از خانواده ها شود كه از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون تركیب اسپرم با تخمك در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، تركیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمك/ جنین و ….. سئوالات بیشماری را ایجاد می كند. تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمك / جنین: كه مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمك/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم. دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا كه طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه كس یا كسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟ و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.  «فهرست اجمالی مطالب» مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. فصل اول- تعاریف و كلیات…………………………………………………………………………… فصل دوم-تاریخچه……………………………………………………………………………………….. فصل سوم- تلقیح مصنوعی……………………………………………………………………………. فصل چهارم- مادر جانشین……………………………………………………………………………. نتیجه گیری كلی…………………………………………………………………………………………… «فهرست تفصیلی مطالب»  مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. فصل اول- تعاریف و كلیات…………………………………………………………………………… تعریف مسأله و موضوع تحقیق……………………………………………………………………….. سئوالات اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………. فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………… اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………. روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب…………………………………………………………… فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی………………………………………………………………… فصل سوم- تلقیح مصنوعی……………………………………………………………………………. مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر………………………………………………………. گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر………………………………. گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر………. بند اول- آثار مالی…………………………………………………………………………………………. الف) توارث…………………………………………………………………………………………………. ب) نفقه………………………………………………………………………………………………………. ج) سایر آثارمالی…………………………………………………………………………………………… بند دوم- آثار غیر مالی…………………………………………………………………………………… الف)حرمت نكاح………………………………………………………………………………………….. ب) حضانت…………………………………………………………………………………………………. ج) تربیت…………………………………………………………………………………………………….. د) ولایت……………………………………………………………………………………………………… مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه………………………………………………………. گفتار نخست- وضع حقوقی – فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش………………………………………………….. 1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن ………………………………………………………….. 2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات……………………………………………………………….. 3- مقتضای قاعده احتیاط………………………………………………………………………………. گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه…………………………………….. بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی………………………………………….. بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)…………………… 1-قائلین به عدم ثبوت نسب…………………………………………………………………………… 2- قائلین به ثبوت نسب………………………………………………………………………………… الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)……………………………………………………………….. ب) رابطه طفل با زوجه (مادر)………………………………………………………………………… ج) رابطه طفل با صاحب آب…………………………………………………………………………… فصل چهارم- مادر جانشین……………………………………………………………………………. مبحث اول- قرارداد مادر جانشین……………………………………………………………………. گفتار اول- تعریف قرارداد مادر جانشین…………………………………………………………… گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان………………………………………………………………. مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین………………………………………………… گفتار اول- لقاح داخل رحمی…………………………………………………………………………. بند اول- حالت جانشینی در بارداری……………………………………………………………….. بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی……………………………………………………. گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی …………………………………………………………………….. بند اول- فراهم كردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمك در آزمایشگاه………………………. بند دوم- انتقال جنین تشكیل شده به رحم مادر جانشین…………………………………….. مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین……………………………………………………….. مبحث چهارم- مادر كیست؟………………………………………………………………………….. گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری…………………………………………………………….. گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی………………………………………………… مبحث پنجم- آثار نسب…………………………………………………………………………………. گفتار اول-حرمت نكاح…………………………………………………………………………………. گفتار دوم-حضانت……………………………………………………………………………………….. گفتار سوم- ولایت قهری………………………………………………………………………………. گفتار چهارم- الزام به انفاق…………………………………………………………………………….. بند اول- انفاق بین كودك و صاحب اسپرم………………………………………………………… بند دوم- انفاق بین كودك و صاحب رحم اجاره ای……………………………………………. گفتار پنجم- توارث………………………………………………………………………………………. بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و كودك……………………………………………………… بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمك……………………………………………………… بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای ………………………………………….. نتیجه گیری كلی منابع
 • کامپیوتر|مجموعه 450 شکلک متحرک بسیار زیبا و منحصر به فرد (gif)
 • مجموعه 450 شکلک متحرک بسیار زیبا و منحصر به فرد (gif) شناسه محصول :69390 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 450 تعداد بازدید : 308 حجم فایل: 9.51171875 مگابایت دانلود در این مجموعه ما 450…

 • شهرسازی|برنامه ریزی بافت فرسوده شمیران نو (منطقه 4 تهران)
 • برنامه ریزی بافت فرسوده شمیران نو (منطقه 4 تهران) شناسه محصول :101756 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 301 حجم فایل: 7029.609375 مگابایت دانلود برنامه ریزی بافت فرسوده شمیران نو (منطقه…

 • علوم اجتماعی|نقش زن دراداره آموزش عالی در پرو
 • نقش زن دراداره آموزش عالی در پرو شناسه محصول :65852 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 385 حجم فایل: 0.02734375 مگابایت دانلود نقش زن دراداره آموزش عالی در پرو مقدمه…

 • معماری|پاورپوینت شیخ بهائی
 • پاورپوینت شیخ بهائی شناسه محصول :86901 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 232 حجم فایل: 3.827148438 مگابایت دانلود پاورپوینت شیخ بهائی و آثارش ،در حجم 32 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک…

 • مدیریت|پاورپوینت بازی برد: راهکارهای دستیابی به استراتژی بُرد
 • پاورپوینت بازی برد: راهکارهای دستیابی به استراتژی بُرد شناسه محصول :101072 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 300 حجم فایل: 702.5166016 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع بازی برد: راهکارهای دستیابی…

 • معماری|پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی استان قزوین
 • پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی استان قزوین شناسه محصول :91406 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 244 حجم فایل: 2.458007813 مگابایت دانلود پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی استان قزوین در 21 اسلاید قابل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *