فقه و حقوق اسلامی|بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی شناسه محصول :56197 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 155 تعداد بازدید : 293 حجم فایل: 0.483398438 مگابایت

دانلود

بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی امروزه دستگاه حاکمیت و دستورات صادره از این نهاد و پذیریش دستورات آن از طرف مردم همگی در  گرو مقبولیت و محبوبیت حاکمیت و احکام صادره این نهاد  می‌باشد. در جهان امروز دستگاه حاکمیت  و در رأس آن خود حاکم باید از شخصیت کاریزمایی برخوردار باشد، این در حالی است که در اسلام خصوصاً در مکتب امامیه، حاکم علاوه بر این که دارای شخصیتی مورد قبول و پذیرش آحاد جامعه است، هم از نظرشرعی و هم ازنظر عقلی مورد تائید است. بر اساس فقه امامیه وجود حاکمیت در جامعه مسلمین در جهت ایجاد امنیت و عدالت و نهایتاً هدایت انسان به سعادت واقعی می‌باشد. قواعد فقه سیاسی در مبحث حکومت، تنظیم کننده امور یک جامعه است. در فقه شیعه دستورات صادره از جانب حاکم به دو دلیل لازم الاطاعه می‌باشند؛ یکی این که بر اساس قوانین اسلام باشد؛ و دیگری این که در جهت تامین مصلحت عموم جامعه اسلامی باشد. لذا اطلاق اختیار حاکم در جامعه اسلامی برای صدور حکم حکومتی محدود به صلاح اسلام و مسلمین می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که تمامی احکام صادره در مبحث فقه سیاسی از ناحیه حاکم اسلامی که با توجه کامل به مصلحت اسلام ومسلمین صادر شده، بسیار نافذ و برای همه افرادجامعه اسلامی واجب الاتباع است. این تحقیق به شکل کتابخانه‌ای وبراساس توصیف تحلیل و استدلال منطقی عقلانی صورت گرفته است.  کلمات کلیدی: حاکم، حکم حکومتی، مصلحت، فقه سیاسی. فهرست مطالب:  چكیده 1 مقدمه 2 فصل اول 4 کلیات 4 فصل اول: كلیات 1- كلیات 5 1-1- طرح تحقیق 5 1-1-1- بیان مسأله 5 1- 1- 2- پرسش تحقیق 6 1-1-3- فرضیه های تحقیق 6 1-1-4- اهداف تحقیق 7 1- 1- 5- سوابق تحقیق 7 1-1- 6-  جنبه نوآوری تحقیق 8 1- 1- 7- روش تحقیق 9 1- 1- 8- محدویت ها و مشکلات 9 1- 2- مفاهیم 9 1-2-1-تعریف حکم 9 1-2-2- نتیجه بحث 28 1-3- بررسی تاریخی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی 28 1-3-1- بنیان فقه سیاسی 28 1-3-2- ولایت در امور حسبیه 35 1-3-3- نفی ضرر و نفی عسر و حرج دراحکام 36 1-3-4- اسلام واهداف سیاسی 37 1-3-5- مسئولیت پیامبر(ص) و مقایسه آن با امام(ع) و جانشین امام 39 1-3-6- اهمیت حکومت 40 1-3-7- معانی مطلقه بودن حاکمیت 43 1-3-8- دلایل تشكیل حكومت در جامعه اسلامی 47 1-3-9- رابطه حکم حکومتی با فقه سیاسی 47 1-3-10- نتیجه بحث 49 فصل دوم: معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن 2- معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن 51 2-1- معیار شناسی وضوابط حکم حکومتی 51 2-1-1- حکم حکومتی 51 2-1-2- تعابیرحکم حکومتی 54 2-1-3- محدوده و قلمرو حکم حکومتی 55 2-1-4- تفاوت حکم حکومتی با فتوا 57 2-1-5- تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی 60 2-1-6- تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه 61 2-1-7- ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی 64 2-1-8- ملاک و معیار صدور حکم حکومتی 64 2-1-9- نگرش امام به سیره پیامبر(ص)در تشکیل حکومت اسلامی 67 2-1-10- ضابطه مند شدن احکام حکومتی در جمهوری اسلامی 68 2-1-11- اقسام حکم حکومتی 69 2-1-12- نتیجه بحث 71 2-2- مشروعیت حکم حکومتی 72 2-2-1- شروط صلاحیت حاکم 72 2-2-2- گستره اختیارات حاکم از دیدگاه امام خمینی (ره) 73 2-2-3- واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی 74 2-2-4- دولت دینی و دولت سکولار 75 2-2-5- مصلحت وجودحکومت اسلامی 76 2-2-6- دیدگاه شیعه در مورد حاکم 79 2-2-7- حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران 80 2-2-8- مصالح وشرایط صدور حكم حكومتی 81 2-2-9- ولایت خداوند درموردانسان 85 2-2-10- نیابت در دوران پیامبر و ائمه 87 2-2-11- شئون حاکمیت در جامعه اسلامی 91 2-2-12- دیدگاه منتقدین و موافقین حکم حکومتی 94 2-2-13- نتیجه بحث 96 فصل سوم: احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی 3- احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی 98 3-1- احکام حکومتی صادره توسط پیامبر(ص)وائمه(ع) 98 3-2- جریان تاریخى سلب 99 3-2-1- متعلِق سلب 100 3-3- معرفی تاریخی احکام حکومتی 103 3-4- ماهیت حکم حکومتی 103 3-5- احکام حکومتی (ولایی) 105 3-5-1- احکام اداری سازمانی 105 3-5-2- احکام اجتماعی 106 3-5-2-4- برخورد با انحرافات فکری و عملی 108 3-5-3- احکام اقتصادی 110 3-5-4- احکام قضایی 116 2-5-5- نتیجه بحث 118 2-6- احکام حکومتی صادره توسط حکام اسلامی و فقها 119 2-6-1- پیشینه تاریخی 119 2-6-2- احکام حکومتی صادره درزمان قاجار 120 2-6-3- دید گاها در مورد قاعده لاضرر 122 2-6-4- جمع بندى 130 2-6-5- اختیارات حاکم وحکومت اسلامی درجمهوری اسلامی ایران 131 2-6-6- بحث تزاحم دستورات در جمهوری اسلامی 133 2-6-7- نمونه هایی از احکام حکومتی 137 2-6-8- نتیجه بحث 140 نتیجه گیری 141 پیشنهادات 143 فهرست منابع 144
 • معماری|پاورپوینت کلیسای سنت استپانوس دستا
 • پاورپوینت کلیسای سنت استپانوس دستا شناسه محصول :87066 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 330 حجم فایل: 10.62109375 مگابایت دانلود پاورپوینت کلیسای سنت استپانوس دستا   پاورپوینت پاورپوینت کلیسای سنت استپانوس…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری مجتمع مسکونی ساحلی از موشه سفدی
 • پاورپوینت بررسی معماری مجتمع مسکونی ساحلی از موشه سفدی شناسه محصول :99675 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 12 تعداد بازدید : 173 حجم فایل: 1754.415039 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی معماری مجتمع مسکونی ساحلی از…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت اتصالات درسازه ها
 • پاورپوینت اتصالات درسازه ها شناسه محصول :72062 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 259 حجم فایل: 4.985351563 مگابایت دانلود پاورپوینت اتصالات درسازه ها پاورپوینت اتصالات درسازه ها شامل 28…

 • شهرسازی|پاورپوینت نگاهی به شاخص های توسعه پایدار شهری
 • پاورپوینت نگاهی به شاخص های توسعه پایدار شهری شناسه محصول :70502 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 289 حجم فایل: 5.841796875 مگابایت دانلود پاورپوینت نگاهی به شاخص های توسعه پایدار شهری…

 • حسابداری|پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان با موضوع حسابداري بين المللي
 • پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان با موضوع حسابداري بين المللي شناسه محصول :99994 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 203 حجم…

 • علوم انسانی|پاورپوینت پیشبرد فروش چیست
 • پاورپوینت پیشبرد فروش چیست شناسه محصول :100986 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 234 حجم فایل: 4477.024414 مگابایت دانلود پاورپوینت پیشبرد فروش چیست   پاورپوینت پیشبرد فروش چیست شامل 41…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *