فقه و حقوق اسلامی|بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران شناسه محصول :40373 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 89 تعداد بازدید : 497 حجم فایل: 0.057617188 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: مردم در آغاز یك دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یكدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد كه باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می كرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممكن بود طرفین خودشان توافق كنند یا اینكه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب كنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می كردند كه از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینكه كمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی كه بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینكه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تكامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر كشور جایگاه ویژه ای پیدا كرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می كند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مركزی دستگاه تأمین كننده عدالت هر كشور، دادگستری است كه مركب از عده ای اقتصاد می باشد كه دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افكار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد كه چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذكر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در كشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات كشور ایران است كه ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مكانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند. از آنجا كه دین مبین اسلام یكیاز اولین ادیان تعیین كنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد. فهرست مطالب مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. بخش اول : كلیات…………………………………………………………………………………………. فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام……………………………………. مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام……………………………………………………………………… بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری………………………………………………… بند دوم: اهمیت قضاوت………………………………………………………………………………….. مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام………………………………………………………………… بند اول: مفهوم استقلال قضایی…………………………………………………………………………. بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی…………………………………………………………… فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی………………………………………………………… مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه………………………… مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران……………………………. بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران………. فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی………………………. مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات………………………………………. بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات………………………………………………….. بند دوم: شاخص منع عزل قضات………………………………………………………………………. بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات………………………………………………………….. بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی…………………………………………………………………….. بند پنجم : تمكن مالی قضات……………………………………………………………………………. بند ششم: وظایف و تكالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود………………………….. مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………. فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران………. بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات………………………………………… فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی………………………………………………………………. مبحث اول: مسئولیت كیفری قضات و مصونیت آنها……………………………………………. مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها………………………………………………. فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات……………………………………………………….. مبحث اول: تخلفات قضات……………………………………………………………………………… مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات…………………………………………………………………….. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………
 • معماری|پاورپوینت بررسی بیمارستان پارس رشت
 • پاورپوینت بررسی بیمارستان پارس رشت شناسه محصول :94288 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 315 حجم فایل: 11522.93848 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی بیمارستان پارس رشت ، در حجم 28 اسلاید قابل…

 • جغرافیا|پاورپوینت معرفی استان تهران
 • پاورپوینت معرفی استان تهران شناسه محصول :100225 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 277 حجم فایل: 10006.52539 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی استان تهران   فارس‌زبان‌ها، آذری‌ها، مازنی‌ها، کردها، گیلک‌ها و قومیت‌های…

 • روان شناسی|آزمون حافظه وكسلر ( فرم الف )
 • آزمون حافظه وكسلر ( فرم الف ) شناسه محصول :100678 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 226 حجم فایل: 22.59472656 مگابایت دانلود آزمون حافظه وكسلر ( فرم الف )  …

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت نظریه نمایشی گافمن
 • پاورپوینت نظریه نمایشی گافمن شناسه محصول :93370 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 280 حجم فایل: 294.9697266 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه نمایشی گافمن   پاورپوینت نظریه نمایشی گافمن شامل 42…

 • زیست شناسی|کشت پروتوپلاست گیاهی، سلول گیاهی، بافت و کشت اندام گیاهی
 • کشت پروتوپلاست گیاهی، سلول گیاهی، بافت و کشت اندام گیاهی شناسه محصول :53197 موضوع : زیست شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 118 تعداد بازدید : 1397 حجم فایل: 0.938476563 مگابایت دانلود روشهای سنتی اصلاح نباتات مبتنی…

 • مدیریت|برنامه ریزی منابع سازمانی
 • برنامه ریزی منابع سازمانی شناسه محصول :53255 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 319 حجم فایل: 0.267578125 مگابایت دانلود برنامه ریزی منابع سازمانی شرحی بر مدیریت منابع سازمان (بنگاه) ERP1.1. تاریخچهراه‌حل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *