فقه و حقوق اسلامی|ادله اثبات دعوی

ادله اثبات دعوی شناسه محصول :51436 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 72 تعداد بازدید : 367 حجم فایل: 0.067382813 مگابایت

دانلود

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است كه برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احكام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ك مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذكر جهات و دلائل در رای این امكان را فراهم می‌سازد. كه طرفین دعوی با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود كه در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احكام عادلانه می‌گردد. ادله اثبات دعوای كیفری یكی از مهمترین موضوعات دادرسی كیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انكار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا كرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حكم محكومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف كشف و اثبات جرائم در كنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت كیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی كه تحت شكنجه و تهدید با اكره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است كه دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود. رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان كاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ كرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر كافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی كه صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد. این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره كلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور كیفری گفته شده است. فهرست مطالب مقدمه:1 فصل اول – كلیات مبحث اول: تعریف… 4 گفتار اول: دلیل.. 4 گفتار دوم: اثبات… 5 بند اول: اثبات جرم از طریق خاص…. 7 بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. 7 مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8 مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم.. 10 مبحث چهارم: تامین دلیل.. 11 گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده12 گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. 13 گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13 فصل دوم- ادله اثبات دعوی كیفری مبحث اول: معاینه محل.. 15 مبحث اول: معاینه محل.. 16 گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. 16 گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. 17 گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18 گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:20 مبحث دوم: تحقیق محلی.. 21 گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. 21 گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. 22 مبحث سوم: كارشناس…. 23 گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره23 گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره23 گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره25 گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ… 26 بند اول: تشخیص هویت:26 بند دوم: تشخیص علت مرگ:27 گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. 27 بند اول: تكلیف متهم.. 28 بند دوم: تكلیف مجنی علیه. 28 مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماكن.. 29 گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. 29 گفتار دوم: بازرسی اماكن و اشیا30 مبحث پنجم: اقرار31 گفتار اول: تعریف اقرار32 بند اول: اخبار بودن.. 32 بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33 بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار34 گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور كیفری.. 34 گفتار سوم: انكار بعد از اقرار36 گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار37 مبحث ششم: اسناد. 39 گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی كیفری.. 40 گفتار دوم: استكتاب سند. 42 گفتار سوم: اساس تطبیق.. 43 مبحث هفتم: شهادت… 44 گفتار اول: تعریف شهادت… 44 گفتار دوم: شرایط شاهد:45 بند اول: شرط بلوغ. 46 بند دوم: شرط عقل.. 47 بند سوم: شرط ایمان.. 48 بند چهارم: طهارت مولد. 48 بند پنجم: عدالت شاهد. 49 بند ششم: عدم انتفاع مشخص…. 50 بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. 51 بند هشتم: عدم اشتغال به تكدی و لگردی.. 51 گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. 52 بند اول: احضار شهود. 52 بند دوم: جلب شهود. 52 بند سوم: چگونگی اداء شهادت… 53 بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از كشور53 گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54 2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.55 گفتار پنجم: شهادت در قصاص…. 57 مبحث هشتم: امارات… 60 گفتار اول: انواع اماره60 گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. 62 مبحث نهم: قسامه. 63 گفتار اول: تعریف قسامه. 63 گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور كیفری.. 64 گفتار سوم: تعریف لوث… 65 گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟. 65 گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟66 گفتار ششم: موانع حصول لوث… 67 مبحث دهم: علم قاضی.. 68 گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. 68 گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.70 منابع
 • کامپیوتر|پاورپوینت تحقيق و بررسي کاربرد هاي پردازش تصوير
 • پاورپوینت تحقيق و بررسي کاربرد هاي پردازش تصوير شناسه محصول :102339 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 269 حجم فایل: 416.5234375 مگابایت دانلود پاورپوینت تحقيق و بررسي کاربرد هاي پردازش تصوير…

 • فقه و حقوق اسلامی|تغییر ساختار سازمان ملل متحد
 • تغییر ساختار سازمان ملل متحد شناسه محصول :55319 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 342 تعداد بازدید : 291 حجم فایل: 0.234375 مگابایت دانلود تغییر ساختار سازمان ملل متحد بدون شك سازمان…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت تقسیم کار اجتماعی امیل دورکیم
 • پاورپوینت تقسیم کار اجتماعی امیل دورکیم شناسه محصول :93690 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 278 حجم فایل: 276.2236328 مگابایت دانلود پاورپوینت تقسیم کار اجتماعی امیل دورکیم   پاورپوینت تقسیم…

 • مکانیک|حل تحلیلی تمرین فصل سوم –سوال 64 استاتیک مریام (ویرایش ششم) در نرم افزار آباکیوس- آموزش تصویری به صورت کامل و گام به گام
 • حل تحلیلی تمرین فصل سوم –سوال 64 استاتیک مریام (ویرایش ششم) در نرم افزار آباکیوس- آموزش تصویری به صورت کامل و گام به گام شناسه محصول :99341 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 34 تعداد…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل مجموعه سینماهای UFA آلمان
 • پاورپوینت تحلیل مجموعه سینماهای UFA آلمان شناسه محصول :96110 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 197 حجم فایل: 17.62 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل مجموعه سینماهای UFA  واقع در آلمان در…

 • زیست شناسی|جزوه زیست سلولی و مولکولی
 • جزوه زیست سلولی و مولکولی شناسه محصول :58320 موضوع : زیست شناسی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 485 تعداد بازدید : 1206 حجم فایل: 8.649414063 مگابایت دانلود جزوه زیست سلولی و مولکولی      مقدمه:ساختار و عملکرد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *