فقه و حقوق اسلامی|اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی شناسه محصول :55124 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 212 تعداد بازدید : 259 حجم فایل: 0.228515625 مگابایت

دانلود

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی   در سالهای اخیر مطالعه  اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت  اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف  و سوابق پژوهش پرداخته  شده است. در  فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ،  به بیان ارکان  شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود  اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند.  نهایتا در فصل   سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است. کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی   فهرست مطالب: 1- مقدمه………………………………….. 1 2- بیان مساله……………………………… 2 3-  سوال  اصلی تحقیق 5 4- سوالات فرعی……………………………… 5 5- فرضیه اصلی تحقیق 5 7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 6 8- اهداف تحقیق 11 9-  اهداف فرعی : 11 10- روش تحقیق 11 11- ابزار گرداوری اطلاعات: 11 12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان) 11 فصل نخست : کلیات 13 بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی…………………………………………. 14 گفتار اول :تعریف مجمع عمومی 14 1- جمع عمومی موسس………………………….. 14 2- جمع عمومی عادی 15 وظایف مجمع عمومی عادی 16 3-  مجمع عمومی فوق العاده 16 وظایف مجمع عمومی فوق العاده 16 4- نقاط اشترک مجمع عمومی 17 نقاط افتراق مجامع عمومی…………………….. 17 گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی 19 گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام………….. 20 مراحل تشکیل شرکت سهامی عام 21 گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی…….. 22 گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت 23 انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت 23 1- شرکت تعاونی عام 23 2- شرکت تعاونی خاص 23 انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش 23 شرکت تعاونی فرا استانی……………………… 24 بخش دوم: شرکتهای سهامی……………………… 25 مبحث اول- اركان شركتهای سهامی……………….. 25 گفتار نخست- ركن سیاست گذاری 26 گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی…………. 29 گفتار سوم- ركن اداره كننده………………….. 30 گفتار چهارم- ركن كنترل كننده 31 مبحث دوم- تعریف مجامع عمومی…………………. 32 گفتار نخست- تعریف مجمع عمومی مؤسس……………. 32 گفتار دوم- تعریف مجمع عمومی عادی…………….. 34 گفتار سوم- تعریف مجمع عمومی فوق‌العاده 37 آلن بیرو………………………………….. 41 ارگان تصمیم گیرنده…………………………. 43 الف – مجمع عمومی عادی………………………. 43 ب – مجمع عمومی فوق العاده 43 فصل دوم : صلاحیت های مجامع عمومی 44 بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس 45 گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت 48 گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه 51 گفتار  سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره……. 53 گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت. 55 ممنوعیت‎های بازرس در شرکتهای تعاونی 58 مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی 59 گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 59 بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی…………… 62 گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه 65 گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران 67 گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران………………. 72 گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان……. 79 گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت 82 گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل  87 گفتار هفتم- تصویب پرداخت حق حضور در جلسات هیأت مدیره به مدیران غیر موظف و حق الزحمه مدیران 91 گفتار هشتم- تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان….. 93 گفتار نهم-  انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه و  تعیین جانشین برای آنها……………………………………… 94 گفتار دهم- دیگر وظایف مجمع عمومی عادی………… 97 بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده 99 گفتار نخست- تغییر و اصلاح اساسنامه شركت 101 گفتار دوم- تغییر سرمایه شركت………………… 103 مبحث نخست-افزایش سرمایه 105 مبحث دوم- كاهش سرمایه 108 گفتار سوم- انحلال پیش از موعد شركت 111 ب – انحلال و تصفیه 114 گفتار چهارم- تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعكس   114 گفتار پنجم- تصمیم به صدور و انتشار سهام ممتازه و تغییر در امتیازات آنها……………………………………… 117 گفتار ششم- تصویب صدور و انتشار اوراق مشاركت (اوراق قرضه) 121 گفتار هفتم- تمدید مدت شركت 124 گفتار هشتم- تغییر نوع و ادغام شرکت 125 گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه 130 گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید 131 گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده 134 فصل سوم : محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنهادر شرکتهای سهامی و تعاونی……………………………………. 135 بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات 136 گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت ………….. 137 گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام.. 140 گفتار سوم- ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت ……………………. 142 گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند 143 بخش دوم- استقلال مجامع 145 ١- استقلال از جنبه اهداف شركت ها 148 ٢- استقلال از جنبه مقررات 148 فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی…………….. 150 نتیجه گیری 151 ایرادات وارد بر لایحه 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع 151 تفاوت دو لایحه 1347 و 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع 153 1- عضویت ………………………………….  159 الف ) عضویت در شرکت های سهامی 159 ب) عضویت در شرکت های تعاونی 159 2- ثبت شرکت……………………………….. 162 الف ) ثبت شرکت سهامی……………………….. 162 ب) ثبت شرکت تعاونی…………………………. 164 3- تصویب و تغییر  اساسنامه درشرکت های سهامی و تعاونی 165 4- سرمایه در شرکت های سهامی  و تعاونی………… 167 حصه اعضا در تامین سرمایه……………………. 171 الف) تخصیص سهام در شرکت های سهامی 171 ب) تخصیص سهام در شرکت های تعاونی…………….. 172 5- نوع سهام در شرکت های سهامی و تعاونی……….. 173 الف) نوع سهام در شرکت های سهامی……………… 173 ب) نوع سهام شرکت تعاونی…………………….. 174 6- عملکرد و سود وزیان در  شرکتهای سهامی و تعاونی. 174 منابع 178 فهرست منابع 179
 • علوم انسانی|پاورپوینت زندگینامه سیمین بهبهانی
 • پاورپوینت زندگینامه سیمین بهبهانی شناسه محصول :97484 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 260 حجم فایل: 4163.686523 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه سیمین بهبهانی   پاورپوینت زندگینامه سیمین بهبهانی شامل 23…

 • روان شناسی|پاورپوینت بهداشت روانی و آسیب شناسی خانواده
 • پاورپوینت بهداشت روانی و آسیب شناسی خانواده شناسه محصول :101268 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 239 حجم فایل: 2127.341797 مگابایت دانلود پاورپوینت بهداشت روانی و آسیب شناسی خانواده  …

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت گمرک چیست و چه وظایفی دارد
 • پاورپوینت گمرک چیست و چه وظایفی دارد شناسه محصول :93981 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 227 حجم فایل: 352.6816406 مگابایت دانلود پاورپوینت گمرک چیست و چه وظایفی…

 • علوم پایه|پاورپوینت بررسی جامع گلکاری
 • پاورپوینت بررسی جامع گلکاری شناسه محصول :90693 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 262 تعداد بازدید : 242 حجم فایل: 24.69140625 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی جامع گلکاری در 262 اسلاید قابل ویرایش گلکاریمنابع: 1-…

 • فقه و حقوق اسلامی|بررسی تطبیقی شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایرن و مصر
 • بررسی تطبیقی شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایرن و مصر شناسه محصول :55310 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 168 تعداد بازدید : 353 حجم فایل: 0.135742188 مگابایت دانلود بررسی…

 • مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات|پاورپوینت مقدمه ای بر دانش نوين داده کاوی
 • پاورپوینت مقدمه ای بر دانش نوين داده کاوی شناسه محصول :100803 موضوع : مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 862 حجم فایل: 492.4140625 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *