عمومی و آزاد|تحقیق بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک داخلی و خارجی

تحقیق بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک داخلی و خارجی شناسه محصول :52111 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 206 تعداد بازدید : 316 حجم فایل: 0.13671875 مگابایت

دانلود

فصل اول طرح تحقیق بیان موضوع یا تعریف مسأله:ضرورت انجام تحقیق:پیشینه تحقیق:فرضیاتتعریف عملیات متغیرها:نوع تحقیق و دلایل آن:ابزار گردآوری داده ها:جامعه آماری:مراحل انجام تحقیق:تعریف مفاهیم:محدودیت هافصل دوم ادبیات تحقیقتاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی:تكنولوژی (فن آوری) در صنعت چرممراحل ساخت چرمعوامل مؤثر بر كیفیت پوست و چرمالف- پوست:ب- چرم:انواع چرم و موارد استفاده از آن:انواع محصولات چرمی:بخش دوم مباحثی در باب صادرات و ابعاد مدیریتی آنتجارت بین الملل و كشورهای روبه توسعهجایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد كشورآثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدینقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغالتعریف استراتژینقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادیالف- استراتژی جایگزینی وارداتب- استراتژی توسعه صادرات:انواع استراتژی های رقابتی عامرهبری در هزینهتمایز محصولتمركز (محدودنگری)میانه رویتعریف بازاریابی:استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار1- استراتژی بازاریابی یكسان2- استراتژی بازاریابی تفكیكی3- استراتژی بازاریابی تمركزیارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازارتقسیم بندی بازار های بین المللیاستراتژی توسعه آمیخته بازاریابیآمیخته محصولاهمیت قیمت در آمیخته بازاریابیآمیخته تشویق و ترفیعاجزای تشویق و ترفیعتوزیع فیزیكی در آمیخته بازاریابیتصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی1- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل2- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل (Deciding wether to go abroad)3-  تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل (Deciding Which market to enter)4- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی (Diciding how to enter the market)5- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل (Deciding on the markting program)6- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل (Diciding on the marketing organizition)فصل سوم – روش تحقیقمقدمهروش تحقیقروش جمع آوری اطلاعاتمنابع اطلاعات ثانویهمنابع اطلاعات اولیهروش اجرای پرسشنامهجامعه آماری:نمونه آماریتهیه و تنظیم پرسشنامهنحوه توزیع سوالات پرسشنامهروشهای آماری مورد استفادهفصل چهارم – جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده هامقدمهاطلاعات مربوط به ویژگیهای مدیران مراكز نمونه گیری شدهآماره آزمونسوالات مربوطه:بررسی فرضیه 2:آماره آزمون:آزمون فرضیه 2:جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتیبررسی فرضیه 3:آماره آزمونجداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتیسوالات مربوطه:بررسی فرضیه 4:آزمون فرضیه 4:آزمون فرضیه 4:سوالات مربوطه:بررسی فرضیه 5:آزمون فرضیه 5:تذكر:سوالات مربوطه:بررسی فرضیه 6:آماره آزمون:آزمون فرضیه 6:سوالات مربوطه:فصل پنجم –  نتیجه گیری و پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 1:نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 2:نتایج بدست امه در ارتباط با فرضیه 3:نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 4:نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 5:پیشنهاداتپیشنهادات در ارتباط با فرضیه 1:پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 2:پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 3:پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 4:پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 5:پیشنهادات در ارتباطات با فرضیه 6:سایر پیشنهاداتسایر پیشنهاداتتوصیه به سایر دانشجویان محققینمنابع:
 • روان شناسی|مقایسه اثر برنامه حرکتی اسپارک و تکنیک ها بر مهارت های حرکتی پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر
 • مقایسه اثر برنامه حرکتی اسپارک و تکنیک ها بر مهارت های حرکتی پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر شناسه محصول :66974 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 58 تعداد بازدید : 284 حجم فایل:…

 • معماری|پاورپوینت اعداد و معماری
 • پاورپوینت اعداد و معماری شناسه محصول :94204 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 179 حجم فایل: 2677.488281 مگابایت دانلود پاورپوینت اعداد و معماری   تعداد اسلاید: 27 اسلاید قالب بندی: پاورپوینت…

 • پزشکی|پاورپوینت التهاب لگن در زنان
 • پاورپوینت التهاب لگن در زنان شناسه محصول :87242 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 452 حجم فایل: 0.5546875 مگابایت دانلود پاورپوینت التهاب لگن در زنان  التهاب لگن در زنانبیماری التهاب لگن…

 • معماری|پاورپوینت گنبد سلطانیه، شاهکاری از معماری ایرانی
 • پاورپوینت گنبد سلطانیه، شاهکاری از معماری ایرانی شناسه محصول :68039 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 3.752929688 مگابایت دانلود پاورپوینت گنبد سلطانیه، شاهکاری از معماری ایرانی  پاورپوینت گنبد…

 • معماری|پاورپوینت طراحی درمانگاه
 • پاورپوینت طراحی درمانگاه شناسه محصول :69218 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 103 تعداد بازدید : 344 حجم فایل: 3.598632813 مگابایت دانلود   پاورپوینت طراحی درمانگاه  پاورپوینت طراحی درمانگاه شامل 103 اسلاید (ویژه رشته های…

 • مقالات آموزشی|پاورپوینت اهداف اساسی طرح ارزشیابی توصیفی
 • پاورپوینت اهداف اساسی طرح ارزشیابی توصیفی شناسه محصول :72523 موضوع : مقالات آموزشی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 10 تعداد بازدید : 717 حجم فایل: 0.05078125 مگابایت دانلود پاورپوینت اهداف اساسی طرح ارزشیابی توصیفی 10 اسلاید طرح…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *