علوم پزشکی|شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی

شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی شناسه محصول :57041 موضوع : علوم پزشکی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 116 تعداد بازدید : 994 حجم فایل: 0.517578125 مگابایت

دانلود

شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی   امروزه نبود محافظت مالی در سلامت به عنوان بیماری نظام های سلامت شناخته شده است؛ روشن ترین نشانه آن این است که خانوارها نه تنها از بار بیماری بلکه از بار ناشی از نابودی و فقر اقتصادی به عبارتی دیگر مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقر ناشی از تأمین مالی سلامت خود نیز رنج می برند. مطالعات کمی فراوانی در ایران جهت شناخت میزان پرداخت از جیب و عوامل مرتبط با ایجاد هزینه کمرشکن درسطح خانوار انجام گرفته است اما درسطح سیاستگذاری مطالعه منسجمی صورت نپذیرفته است در مطالعه حاضر سعی ما بر این است تا سازه های مرتبط باتغییر پرداخت از جیب ازمنظر بیمه گر  راشناسایی نمائیم تا بدین طریق نقشه راه حل این مشکل مشخص گردد. روش کار : مطالعه حاضر از نوع کیفی می باشد که به صورت پدیده شناسی انجام گرفته است . نمونه گیری بصورت هدفمند و سهمیه ای انجام گردید . بدین ترتیب که مدیر مالی سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح مربوط هر استان انتخاب گردید . حجم نمونه 30 نفر می باشد که شامل 24 استان کشور و 6 نفر نیز در ستاد تهران انتخاب شدند . داده ها بوسیله پرسشنامه باز و مصاحبه عمیق طراحی شده جمع آوری گرد .در این مطالعه مرحله تحلیل داده ها با استفاده از  نرم افزار MAXQDA2007 انجام گردید. یافته ها : یافته های این مطالعه در دو بخش عوامل افزاینده و کاهنده پرداخت از جیب ، سازه های مرتبط را استخراج نموده است . ضعف سیستم های نظارت بر درمان ، اختلاف زیاد تعرفه بخش دولتی با خصوصی،پوشش ناکافی بیمه ، پاسخگو نبودن مراکز دولتی به نیازها و انتظارات بیماران و ضعف سیستم اطلاع رسانی و مشاوره سازمان های بیمه بعنوان عوامل افزاینده پرداخت از جیب مطرح گریده است و به منظور کاهش پرداخت از جیب باید به توسعه منابع بیمه و پوشش مورد تعهد،توسعه رویکرد سلامت محوری در سازمان های بیمه گر،تقویت نظارت بر مراکز درمانی و بیمه شدگان و توسعه سیستم های اطلاع رسانی و مشاوره درمان توجه شود. بحث و نتیجه گیری : به منظور کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان صرفا تمرکز بر افزایش بودجه بخش سلامت در قالب افزایش تعرفه ها صحیح نمی باشد بلکه به تمامی سیستم های سلامت از جمله نظام تولید منابع ، نظام ارائه خدمات ، نظام مصرف خدمات ، نظام نظارت و کنترل باید در کنار نظام تامین مالی توجه گردد.    فهرست مطالب :                                                                                                فصل اول: معرفی پژوهش …………………………..6 –          مقدمه……………….. 7 –          بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………….7 –          اهداف پژوهش:  –          هدف کلی……………..11 –          اهداف فرعی………….11 –          هدف کاربردی………11 –          سوالات پژوهشی………..12 فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر مطالعات پیشین…………………….13  فصل سوم: روش پژوهش….40 –          مقدمه………..41 –          نوع پژوهش……………..41 –          جامعه پژوهش………….42 –          روش نمونه گیری و حجم نمونه.42 –          ابزار و روش گردآوری داده ها..42 –          روایی و پایایی ابزار…..42 –          روش تجزیه و تحلیل داده ها..44 –          مکان پژوهش………46 –          زمان پژوهش………….46 –          محدودیت های پژوهش……46 –          ملاحظات اخلاقی…………47 –          تعاریف واژه ها………..47  فصل چهارم: یافته ها…… 52 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……. 73 –          بحث…………74 –          نتیجه گیری……….79 منابع…………………82 پیوست………….92
 • معماری|پاورپوینت تحلیل تاریخچه حمام‌ یا گرمابه در ایران
 • پاورپوینت تحلیل تاریخچه حمام‌ یا گرمابه در ایران شناسه محصول :99109 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 145 حجم فایل: 5247.631836 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل تاریخچه حمام‌ یا گرمابه در ایران…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل خانه OLS اشتوتگارد
 • پاورپوینت تحلیل خانه OLS اشتوتگارد شناسه محصول :98138 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 216 حجم فایل: 3.54 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل خانه OLS  اشتوتگارد اثر گروه معماری J.…

 • علوم انسانی|مبانی نظری عملکرد تحصیلی
 • مبانی نظری عملکرد تحصیلی شناسه محصول :70169 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 191 حجم فایل: 0.059570313 مگابایت دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی…

 • شهرسازی|پاورپوینت آنالیز سایت میدان فردوسی تا میدان جانباز
 • پاورپوینت آنالیز سایت میدان فردوسی تا میدان جانباز شناسه محصول :87429 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 300 حجم فایل: 13.26855469 مگابایت دانلود پاورپوینت آنالیز سایت میدان فردوسی تا میدان جانباز…

 • مدیریت|پاورپوینت چگونگی ابلاغ و آغاز پروژه
 • پاورپوینت چگونگی ابلاغ و آغاز پروژه شناسه محصول :67668 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 248 حجم فایل: 0.547851563 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت چگونگی ابلاغ و آغاز پروژه فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری فرودگاه بین المللی بیجینگ چین
 • پاورپوینت بررسی معماری فرودگاه بین المللی بیجینگ چین شناسه محصول :96043 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 133 حجم فایل: 15.13 مگابایت دانلود این فایل شامل بررسی معماری فرودگاه بین المللی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.