علوم پایه|جزوه مهندسی صنایع غذایی

جزوه مهندسی صنایع غذایی شناسه محصول :55653 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 299 تعداد بازدید : 464 حجم فایل: 2.887695313 مگابایت

دانلود

توضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  مهندسی صنایع غذایی – ویژه کنکور سال 95 همراه با تست و پاسخ تشریحی    آحاد وابعاد  برای بیان و توصیف کمیتهای فیزیکی به ابعاد و آحـاد نیازمنـدیم کـه طبـق تعریـف ابعـاد همـان مفـاهیم اساسـی در اندازهگیری کمیتهای اصلی مانند جرم، طول و زمان هستند.  واحدها نیز به دو دستهی کلی تقسیمبندی میشوند: واحدهای اصلی و واحدهای فرعی  واحدهای اصلی: واحدهایی هستند که به طور مستقل تعریف میشوند مثل طول، جرم و …  واحدهای فرعی: واحدهایی هستند که از واحدهای اصلی تعریف و مشتق میشوند.  آنچه که واضح است این است که هر کمیت فیزیکی بوسیله ی یک بعد بیان میشود که برخی از آنها به شرح زیر است آحاد و ابعاد  آنچه که در این بخش مد نظر است بازنگری و ارائه ی مجدد برخی اصول و مفاهیم اساسی شیمیایی و فیزیکی است کـه اگر چه این مفاهیم در ظاهر آسان به نظر می رسند اما کاربرد آن ها برای درك و حل مسائل صنعتی از اهمیت ویـژه ای برخوردار است.  به طور کلی برای بیان و توصیف کمیت های فیزیکی به ابعاد و واحدها نیازمندیم. طبق تعریف ابعـاد مفـاهیم اساسـی در اندازه گیری کمیت هایی مثل جرم، طول و زمان و … هستند. «12» مهندسی صنایع غذایی  قاعده ی کلی این است که دو بعد تنها در صورتی قابل جمع و تفریق اند که همسان باشند، در حالی که برای دو بعد غیر هم سان انجام اعمال ضرب و تقسیم امکان پذیر است. به عنوان مثال بعد طول با زمان قابلیت جمع یـا تفریـق شـدن را 1- ندارند اما قابلیت تقسیم شدن بر هم را دارند که در صورت تقسیم شدن بعد طول بر زمان مفهوم سـرعت (  ( V = LT بوجود می آید.  موازنه ماده وانرژی  یکی از مفاهیم اساسی مورد استفاده در طراحی سیستم های مهندسی مفهوم موازنهی مواد است. ایـن بحـث بـر پایـهی قانون بقای ماده استوار است که طبق این قانون جرم نه به وجود میآید و نه از بین میرود بلکه مقداری است ثابت.  برای انجام موازنهی جرم ابتدا لازم است سیستم مورد بررسی مشخص شود. (سیستم یک قسمت دلخواه از فرآیند یا کـل فرآیند است که مهندس جهت تجزیه و تحلیل در نظر میگیرد.)  سیستم بوسیلهی مرز از سایر قسمتها یا از محیط جدا میشود.  طبق یک تقسیمبندی سیستم به 2 نوع سیستم بسته و باز تقسیم میشود که سیستم باز یا پیوسته بـه سیسـتمی گفتـه میشود که مواد از حدود آن یا مرز آن عبور میکنند ولی در سیستم ناپیوسته یـا بسـته مـواد از حـدود سیسـتم خـارج نمیشوند.  غالباً سیستمهای باز یا پیوسته در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند، این سیستمها دارای جریان ورودی و خروجی مواد بوده و از همین رو تجمع جرم در این سیستمها وجود ندارد به این معنی که مجموعه تست  1 – بر روی دیگی یک سوپاپ اطمینان نصب شده است که در فشار 5 اتمسفر باز میشود. فشار جو محل یک اتمسفر است. دیگ پر از آب است و آنرا حرارت میدهیم تا سوپاپ باز شود. اگر لحظه باز شدن سوپاپ درجه حرارت C °100باشد. کدام گزینه صحیح است؟  1 – فشار آب خروجی به یک اتمسفر میرسد و آب خروجی به بخار داغ تبدیل میشود.  2 – فشار آب خروجی به یک اتمسفر و آب خروجی به بخار اشباع تبدیل میشود.  3 – فشار آب خروجی به فشار تعادل میرسد و درجه حرارت آب افزایش مییابد.  4 – فشار آب خروجی به فشار تعادل میرسد و درجه حرارت آب خروجی کاهش مییابد.  4 – چرا غذا در دیگ زودپز سریعتر پخته میشود؟  1 – ضریب هدایت حرارتی و گرمای ویژه دیگ زودپز کم است. و در نتیجه حرارت بیشتری را عبور میدهد و حـرارت کمتـری را جذب مینماید.  2 – در دیگ زودپز فشار وارد بر سطح آب از طریق سوپاپها کم میشود و در نتیجه نقطه جوش آب کاهش مییابد.  3 – در دیگ زودپز آب تبدیل به بخار داغ میشود و بخار داغ به پخته شدن غذا کمک میکند.  4 – در دیگ زودپز فشار وارد بر سطح آب در حال افزایش است و در نتیجه جوش آب زیاد میشود.  5 – اگر فشار اشباع بخار آب در دمای C باشـد. مقـدار بخـار آب موجـود در 1/ 6hgهـوای 35° 6KPa برابر با مرطوب در دمای 35° KPa با رطوبت نسبی 60 در عدد فشار کل C 100چند کیلوگرم است؟   0/96 – 4 0/6 – 3 %36 – 2 %23 – 1 – دمای اشیاء واقع بر سطح زمین در یک شب زمستان به زیر صفر درجه سانتیگراد میرسد. رطوبـت هـوا نسبتاً زیاد است. فرآیند تغییر فاز بخار آب هوا روی سطح اشیاء به کـدامیک از صـورتها اسـت؟ (مهندسـی مکانیک 75)  1 – از بخار به جامد (انجماد بخار) 2 – از بخار به جامد به مایع  3 – از بخار به مایع (میعان) 4 – از بخار به مایع به جامد.  9 – مخلوطی از دو فاز مایع و بخار آب را در یک ظرف صلب و بسته در نظر بگیرید، به آن حرارت مـیدهـیم.  در این فرآیند ………….. میشود.  1 – مقدار بخار زیاد  2 – مقدار مایع زیاد  3 – تغییر آنتالپی با تغییر انرژی داخلی برابر  4 – اگر حجم مخصوص از مقدار بحرانی کمتر باشد، مایع زیاد  حل تست ها  1-گزینه 2صحیح است  2-گزینه 3 صحیح است  3 – گزینۀ (4) صحیح است Pdfنوع فایل:   سایز: 2.88mb  تعداد صفحه:299  
 • علوم پایه|غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک: تجزیه و تحلیل چند فاکتوره و بررسی جنبشی (ترجمه فارسی)
 • غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک: تجزیه و تحلیل چند فاکتوره و بررسی جنبشی (ترجمه فارسی) شناسه محصول :87691 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 298 حجم فایل:…

 • جغرافیا|جزوه جغرافیای نظامی (مختص جغرافیای نظامی) رشته جغرافیا
 • جزوه جغرافیای نظامی (مختص جغرافیای نظامی) رشته جغرافیا شناسه محصول :56107 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 432 حجم فایل: 0.09375 مگابایت دانلود جزوه جغرافیای نظامی (مختص جغرافیای نظامی) رشته جغرافیا…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت 10پل تاریخی ایران
 • پاورپوینت 10پل تاریخی ایران شناسه محصول :67140 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 380 حجم فایل: 0.602539063 مگابایت دانلود  پاورپوینت 10پل تاریخی ایران پاورپوینت 10پل تاریخی ایران  42 اسلاید …

 • علوم انسانی|پاورپوینت با موضوع مدیریت استرس
 • پاورپوینت با موضوع مدیریت استرس شناسه محصول :101839 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 248 حجم فایل: 631.9121094 مگابایت دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت استرس   استرس یک تجربه هیجانی…

 • علوم انسانی|مبانی نظری صنعت بیمه
 • مبانی نظری صنعت بیمه شناسه محصول :91737 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 209 حجم فایل: 0.02734375 مگابایت دانلود مبانی نظری صنعت بیمه (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع:…

 • مدیریت|مبانی و پیشینه نظری تفكر استراتژیك
 • مبانی و پیشینه نظری تفكر استراتژیك شناسه محصول :68129 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 196 حجم فایل: 0.115234375 مگابایت دانلود مبانی و پیشینه نظری تفكر استراتژیك توضیحات: فصل دوم مقاله…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *