علوم تربیتی|عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه شناسه محصول :51150 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 401 حجم فایل: 0.049804688 مگابایت

دانلود

در این تحقیق عوامل مؤثر در پرخاشگری نوجوانان و نقش آنها در روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.با توجه به اهمیت موضوع پرخاشگری مخصوصا در نوجوانان که می تواند سدی در راه تحصیل ،تربیت و حتی زندگی سالم آینده انان باشد و این که اعمال و رفتار دانش آموزان پرخاشگر موجب آزار و اذیت خود و هم دیگر دانش آموزان می شود و این مضوع در روابط اجتماعی آنها تاثیر گذار است. اهداف این پژوهش عبارتند از بررسی کلی نظریات ارائه شده در مورد علل پرخاشگری – بررسی عواملی که در پرخاشگری مؤثرند و تلاش در جهت رفع این عوامل – ارائه شیوه پیشگیری برای دانش آموزان که رفتار پرخاشگرانه دارند جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دفتر مقطع راهنمایی تحصیلی ناحیه 2 شهر زنجان می باشد که از میان سه مدرسه راهنمایی دخترانه 50 نفر از دانش آموزان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده (قرعه کشی اسامی )انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات تست استاندارد شده آیزنک و نیز پرسشنامه محقق ساخته است که در یک نمونه آزمایشی 50 نفره اجرا و اعتبار آن با نرم افزارهای زیر برآورد شد: Alpha 9% – spss روشهای آماری به کار گرفته شده تجزیه و تحلیل از آمار استنباطی مجذور کا می باشد. یافته های پژوهشی نشان می دهد که عوامل متعددی باعث بروز پرخاشگری می باشند. نقش خانواده یکی از نفش های غیر قابل انکار می باشد.تبعیض،رفتارهای تند و خشن و اختلاف والدین ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ها عوامل مهم در بروز پرخاشگری دانش آموزان می باشند.مهم ترین پیشنهادات در خصوص پرخاشگری در این تحقیق دادن شخصیت مثبت و منطقی به کودکان و عدم تحقیر و تمسخر آنان بخصوص در حضور دیگران می باشد. فهرست مطالب چکیده ………………………………………………………………………………..1 فصل اول: بیان مسأله……………………………………………………………………3 1-1 مقدمه………………………………………………………………….4 1-2 بیان مسئله………………………………………………………………………..5 1-3 اهمیت وضرورت انتخاب موضوع…………………………………………………6 1-4 اهداف پژوهشی……………………………………………………7 1-5 فریضه پژوهشی ………………………………………………………..8 فصل دوم:(پیشینه تحقیق)………………………………….9 2-1پیشینه تحقیق…………………………………………………….10 2-3 انواع مسائل و مشکلات نوجوانان………………………………………….11 2-5 پیشینه تحقیق در ایران…………………………………………………14 2-7 تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران……………………………….. 17 2-8 تعریف واژه پرخاشگری………………………………………………….. 19 2-9 نظریه های مربوط به پرخاشگری………………………………………… 20 فصل سوم: روش اجرای تحقیق………………………………………..22 1-3 روشهای آماری……………………………………………………23 3-3 تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………..23 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………..26 4-1 یافته های پژوهشی…………………………………………………..27 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری………………………………………….30 5-1 بحث در باره یافته ها……………………………………………….31 5-2 نتیجه گیری…………………………………………………………..34 5-5 پیشنهادات……………………………………………………35 پیوست………………………………………………………………36 منابع…………………………………………………………….37 ضمایم……………………………………………………………….38 پرسشنامه……………………………………………………….39 پرسشنامه پرخاشگری آیزنک……………………………………………..42
 • کشاورزی|اثرات پرایمینگ بذر به وسیله اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر ماریتیغال تحت شرایط شور
 • اثرات پرایمینگ بذر به وسیله اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر ماریتیغال تحت شرایط شور شناسه محصول :95193 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 212 حجم…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل کتابخانه و موزه ملی ملک
 • پاورپوینت تحلیل کتابخانه و موزه ملی ملک شناسه محصول :97070 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 528 حجم فایل: 19.97 مگابایت دانلود در این فایل تحلیل کتابخانه و موزه ملی ملک…

 • علوم انسانی|پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک
 • پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک شناسه محصول :91221 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 3 تعداد بازدید : 183 حجم فایل: 0.006835938 مگابایت دانلود پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت طرد اجتماعی چیست
 • پاورپوینت طرد اجتماعی چیست شناسه محصول :96686 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 221 حجم فایل: 3966.117188 مگابایت دانلود پاورپوینت طرد اجتماعی چیست   پاورپوینت طرد اجتماعی چیست…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل ساختمان نیلوفرهای آبی چین
 • پاورپوینت تحلیل ساختمان نیلوفرهای آبی چین شناسه محصول :96431 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 250 حجم فایل: 6.48 مگابایت دانلود در این فایل ساختمان نیلوفرهای آبی با کاربری نمایشگاه واقع…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت شرایط ریاست جمهوری در ایران چگونه است
 • پاورپوینت شرایط ریاست جمهوری در ایران چگونه است شناسه محصول :94669 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 198 حجم فایل: 478.9550781 مگابایت دانلود پاورپوینت شرایط ریاست جمهوری در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.