علوم تربیتی|روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی شناسه محصول :52405 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 128 تعداد بازدید : 351 حجم فایل: 0.15625 مگابایت

دانلود

روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانیاز آنجایی كه موضوع مودكان خیابانی و چگونگی ارتباط برقراركردن با آنها یكی از مسائل مهم و معضلات اساسی افرادی است كه با آنها ارتباط دارند. بررسی حاضر، تحلیل اطلاعات جمع آوری شده مربوط به كودكان خیابانی و مددكارانی كه در ارتباط با آنها می باشند است. جامعه آماری این پژوهش 26 نفر از كودكان خیابانی خانه كودك ناصرخسرو. بوده كه بصورت كاملاً تصادفی انتخاب شده اند. این كودكان بعنواذن گروه نمونه انتخاب شده و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته و توسط سوالاتی خاص مددكاران برتر را از ساتیر مددكاران تمیز داده و پرسشنامه ای در زمینه برقراری ارتباط موثر در اختیار كلیه مددكاران Ngo قرار داده كه پاسخ سوالات كدگذاری شده و برای تجزیه و تحلیل نتایح استفاده شده است.روش تحقیق توصیفی بوده و از ابزارهای مصاحبه نیمه ساختار یافته، پرسشنامه باز پاسخ و محقق ساخته شده استفاده شد. مصاحبه انتخاب مددكار برتر شامل 5 سوال و پرسشنامه تكنیكها و مولفه های مهم برقراری ارتباط موثر شامل 9 سوال در سه زمینه برقراری ارتباط روشن، متقاعدسازی، شكستن مقاومت مطرح گردیده است.این تحقیق در قالب 22 جدول یك بعدی و 23 نمودار همراه پرسشنامه مربوطه ارائه شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد كه مددكاران برتر بیش از سایر مددكاران بعوامل درونی و روحیات كودكان توجه می كنند و تاكید زیادی به نقاط مثبت و قوی در كودكان دارند در صورتی كه سایر مددكاران به عوامل بیرونی و محیطی توجه می كنند و تاكید بیشتری به مشكلات و نقاط ضخف كودكان دارند.در پایان نكات و پیشنهاداتی از طرف پژوهشگر مطرح گردیده كه شامل برگزاری كلاسهای آموزشی در ایجاد برقراری ارتباط برای مددكاران و تحقیق در این زمینه توسط پژوهشگران دیگر می باشد.   فهرست:فصل اول : مقدمه پژوهشمقدمه:برای چه تحقیقاهمیت و ضرورت تحقیقبیان مسئلههدف تحقیقتعاریف نظریتعاریف عملیاتیفص دوم : پیشینه پژوهشمقدمه:تعاریف کودکان کار و خیابانیاین کودکان را به چند گروه تقسیم می کنند[1] :ویژگی های روانی و اجتماعی کودکان خیابانیعلل پیدایش کودکان خیابانی[2]شناخت فراگرد[3] (فرایند)مدلهای فراگرد ارتباطهدف از برقرراری ارتباط چیست[4]مبانی ارتباط اثر بخشهمدلی شامل سه جز می شود :موانع ارتباطیدسته پاسخهای  نامطلوب قضاوت :دسته پاسخ های نامطلوب ارائه راه حل :مهارت های روابط انسانیمراحل بهبود ارتباطمحل ارتباط سیستم های ( سازش پذیر ) فرهنگی هستی گراپایه های ارتباطی مدل عبارتند از :مدل ارتباطی گربنرمدل ارتباطی NLPمراحلی كه می توان از طریق آن به راپورت و ارتباط موثر دست یافت:[5]برقراری ارتباط روشنمراحلی كه از طریق آن می توان افراد را متقاعد كرد:[6]راههای برخورد با مقاومت:[7]فصل سوم : روش تحقیقمقدمه:مراحل تحقیقجامعه آمارینمونه و رشو نمونه گیریابزار اندازه گیریروش جمع اوری اطلاعاتروش آماریفصل چهارم : نتیجه گیریمقدمهنمودار شماره (1) گرایش عاطفینمودار شماره (2) اطاعتنمودار شماره (3) نمودار جذابین تعامل، سرگرم كننده و بازینمودار شماره (4) جذابیت حضور در كلاسنمودار شماره (1) گرایش عاطفینمودار شماره (5) مددكار برترجدول شماره (1) سوال اول در مددكاران برترجدول شماره (2) سوال اول در سایر مددكارانجدول شماره (2) سوال اول در سایر مددكاراننمودار شماره (8) سوال دوم در مددكاران برترجدول شماره (8) سوال پنجم در سایر مددكاراننمودار شماره (10) مددكار برتر سوال سومنمودار شماره (11) مددكار عادی سوال سومنتیجه گیری كلی از نتایج بخش اول پرسشنامه در زمینه برقراری ارتباط روشن با كودكجدول شماره (5) سوال چهارم در مورد مددكاران برترنمودار شماره (12) سوال چهارم در مددكاران برترجدول شماره (6) سوال چهارم در سایر مددكاراننمودار شماره (12) سوال چهارم در مددكاران برترجدول شماره (7) سوال پنجم در مددكاران برترنمودار شماره (14) سوال پنجم در مددكاران برترجدول شماره (8) سوال پنجم در مددكاران برترنمودار شماره (15) سوال پنجم در سایر مددكارانسایر مددكاران اولویتهای زیر را به ترتیب عنوان كرده اند:نمودار شماره (16) مددكار برتر سوال ششمنمودار شماره (17) مددكاری عادی سوال ششمنتیجه گیری كلی از نتایح بخش دوم پرسشنامه در زمینه متقاعد كردن كودكنتایج بخش سوم پرسشنامه در زمینه شكستن مقاومت كودكجدول شماره (9) سوال هفتم در مددكاران برترنمودار شماره (18) سوال هفتم در مددكاران برترجدول شماره (10) سوال هفتم در سایر مددكاراننمودار شماره (19) سوال هفتم در سایر مددكارانجدول شماره (11) سوال هشتم در مددكاران برترنمودار شماره (20) سوال هشتم در مددكاران برترجدول شماره (12) سوال هشتم در سایر مددكاراننمودار شماره (21) سوال هشتم در سایر مددكاراننمودار شماره (22) مددكار برتر سوال نهمنمودار شماره (23) مددكار عادی سوال نهمنتیجه گیری كلی از نتایج بخش سوم پرسشنامه در زمینه شكستن مقاومت كودك:فصل پنجم :بحثمحدودیتهای پژوهشپیشنهادات
 • علوم انسانی|مبانی نظری تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده
 • مبانی نظری تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده شناسه محصول :70041 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 205 حجم فایل: 0.09765625 مگابایت دانلود مبانی نظری تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده توضیحات:…

 • کامپیوتر|پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها
 • پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها شناسه محصول :61760 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 225 تعداد بازدید : 272 حجم فایل: 0.685546875 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها   جایگاه…

 • مکانیک|بررسی دو نوع خوردگی، خوردگی بین دانه ای و خوردگی توام با تنش در فولادهای زنگ نزن آستنیتی
 • بررسی دو نوع خوردگی، خوردگی بین دانه ای و خوردگی توام با تنش در فولادهای زنگ نزن آستنیتی شناسه محصول :53323 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 80 تعداد بازدید : 351 حجم فایل: 2.583984375…

 • علوم انسانی|مبانی نظری ابزارهای الکترونیک، بیمه الکترونیک، تجارت الکترونیک
 • مبانی نظری ابزارهای الکترونیک، بیمه الکترونیک، تجارت الکترونیک شناسه محصول :88354 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 196 حجم فایل: 0.108398438 مگابایت دانلود مبانی نظری ابزارهای الکترونیک، بیمه الکترونیک، تجارت…

 • فنی و مهندسی|پاورپوینت بررسی سازمان الکترونیکی
 • پاورپوینت بررسی سازمان الکترونیکی شناسه محصول :90588 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 183 حجم فایل: 0.215820313 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی سازمان الکترونیکی در 23 اسلاید قابل ویرایش سیستمهای…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت تقاطع غیر همسطح
 • پاورپوینت تقاطع غیر همسطح شناسه محصول :68884 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 342 حجم فایل: 3.037109375 مگابایت دانلود پاورپوینت تقاطع غیر همسطح فایل شامل موارد زیر است :…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *