علوم تربیتی|راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی

راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی شناسه محصول :52229 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 71 تعداد بازدید : 438 حجم فایل: 0.274414063 مگابایت

دانلود

راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی مقدمه اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است كه بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها وهنجارهای فرهنگی واخلاقی می گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره می اندازدهرسال این بلای خانمان برانداز، قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاك می نشاند.اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است كه ازعمر آن شاید بیش از150 سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتی خوگری ونیز استعمال نفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیكن از قرن 19 به بعد است كه به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسان ها، توجه بسیاری را بخود جلب كرده است. تحقیقات تاریخی ومردم شناختی نشان داده است كه استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود ونوجوانان وجوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدربه طور پراكنده درمراسم اعتقادی ومذهبی منحصراً توسط گروه های خاصی درشرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی كه مرفین، هروئین، كوكائین وبازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیزمشاهده شد . دردهه 1960 تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندك بودكه توجه اجتماعی را درمقایسه وسیع به خود جلب نمی كرد؛ اما دراوایل دهه 1970 استفاده از مواد مخدر ناگهان درمیان جوانان ونوجوانان شایع شد وبه صورت مسأله ای جهانی وابعاد همه گیر آن بصورت یك موج از قاره ای به قاره دیگر گستــرش یافت.فهرست مطالب:فصل اول: كلیاتمقدمهبیان مسألهتعریف دانش آموز پیش دانشگاهیاهداف تحقیقفرضیه های تحقیقتعیین متغیرهاتعاریف عملیاتی مفاهیم فصل دوم: ادبیاتتاریخچه مواد مخدرتاریخچه مصرف هروئین در ایراناعتیاد به معنی وسیع كلمه:انواع اعتیادشخصیت معتادتاریخچه عملی تحقیق فصل سوم: نوع تحقیقجامعه مورد مطالعهنمونه و شیوه نمونه گیریابزار اندازه گیریروش آزمایشروش جمع آوری اطلاعات روش تحقیق فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعاتشامل: جداول و نمودارها و فرضیه ها و سوالات فصل پنجم: خلاصه تحقیقارائه پیشنهاداتمحدودیت های تحقیقنتیجه گیری:منابع و مآخذ
 • تاریخ|سیری در زندگی آغا محمد خان قاجار
 • سیری در زندگی آغا محمد خان قاجار شناسه محصول :52946 موضوع : تاریخ فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 395 حجم فایل: 0.040039063 مگابایت دانلود سیری در زندگی آغا محمد خان قاجار آغا محمد…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت تاسیسات ساختمان
 • پاورپوینت تاسیسات ساختمان شناسه محصول :69986 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 112 تعداد بازدید : 303 حجم فایل: 13.42089844 مگابایت دانلود پاورپوینت تاسیسات ساختمان فایل پاورپوینت تاسیسات ساختمان،در حجم 112 اسلاید قابل…

 • سایر برنامه ها|پاورپوینت آموزشی درس 8 مطالعات اجتماعی
 • پاورپوینت آموزشی درس 8 مطالعات اجتماعی شناسه محصول :100839 موضوع : سایر برنامه ها فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 952 حجم فایل: 2349.668945 مگابایت دانلود پاورپوینت آموزشی درس 8 مطالعات اجتماعی مطابق با…

 • شهرسازی|پاورپوینت بررسی نمایانگر ادراک در محله باغ فیض
 • پاورپوینت بررسی نمایانگر ادراک در محله باغ فیض شناسه محصول :94013 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 231 حجم فایل: 10103.89941 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی نمایانگر ادراک در محله باغ فیض…

 • مدیریت|مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران شناسه محصول :95669 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 169 حجم فایل: 63.69140625 مگابایت دانلود عنوان: مبانی نظری و پیشینه…

 • معماری|پاورپوینت اقلیم در معماری
 • پاورپوینت اقلیم در معماری شناسه محصول :58455 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 450 حجم فایل: 1.38671875 مگابایت دانلود پاورپوینت اقلیم در معماری   فهرست :•  اقلیم در معماری •  مقدمه• …

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.