علوم تربیتی|رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان شناسه محصول :51841 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 79 تعداد بازدید : 454 حجم فایل: 0.122070313 مگابایت

دانلود

به منظور بررسی سبك اسناد و پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مكان كنترل (درونی در مقابل بیرونی)، بعد ثبات (پایدار در مقابل ناپایدار) و بعد كلیت (كلی در مقابل جزئی) در دو موقعیت شكست و موفقیت در 120 نفر دانش آموز از طریق پرسشنامه سبك اسنادی (ASQ) مورد بررسی قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از طریق این پرسشنامه با روش تحلیل واریانس تك متغیره و چند متغیره و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد كه ابعاد سه گانه اسناد بین دختران و پسران در موقعیت شكست و موفقیت تفاوت معنی داری ندارند. رابطه بین ابعاد سه گانه اسناد و پیشرفت تحصیلی نشان داد كه بجز بعد درونی – بیرونی در موقعیت شكست، بقیه ابعاد با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری ندارند. همچنین تنها متغیری كه تا حدی می توانستیم از طریق آن تا حدی به پیش بینی تحصیلی دانش آموزان بپردازیم همان بعد درونی –بیرونی در موقعیت شكست بود. فهرست مطالب فصل اول   مقدمه   زمینه و بیان مسئله 1 اهمیت و ضرئرت پژوهش 4 سئولات پژوهش 5 متغیرهای پژوهش 5 تعاریف مفهومی 6 تعاریف عملیاتی 6 فصل دوم:پیشینةنظری وپژوهشی   خلاصه فصل 8 اسناد 9 نظریه های اسناد 10 سو گیری های اسناد 23 اسنادهای اصلی 26 ابعاد اسناد 27 اسنادها؛موفقیت وشكست 32 اسناد وجنسیت 35 اسناد وپیشرفت تحصیلی 41 فصل سوم:روش پژوهش   خلاصه فصل 45 روش تحقیق 46 جامعه اماری وروش نمونه گیری 46 ابزار تحقیق 46 روش نمره گذاری پرسشنامه 50 روش اجرا 51 اعتبار وپایایی پرسشنامه 52 روش آماری 54 فصل چهارم:یافته های پژوهش   خلاصه فصل 56 یافته های توصیفی 57 یافته های تحلیلی 60 بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شكست در دختران وپسران 60 بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت در دختران وپسران 62 بررسی رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی 64 بررسی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقیت وشكست 68 یافته های دیگر 71 فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری   بحث ونتیجه گیری 75 محدودیت های تحقیق 77 پیشنهادات 77 منابع فارسی 79 منابع انگلیسی  
 • مکانیک|شناخت و کاربرد موتورهای دیزلی و بنزینی
 • شناخت و کاربرد موتورهای دیزلی و بنزینی شناسه محصول :84822 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 307 تعداد بازدید : 517 حجم فایل: 5.333007813 مگابایت دانلود دانلود تحقیق در مورد شناخت و کاربرد موتورهای دیزلی…

 • مدیریت|پاورپوینت مقایسه تطبیقی مدیریت استراتژیک فروشگاه زنجیره ای رفاه با فروشگاه زنجیره ای وال مارت
 • پاورپوینت مقایسه تطبیقی مدیریت استراتژیک فروشگاه زنجیره ای رفاه با فروشگاه زنجیره ای وال مارت شناسه محصول :85091 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 360 حجم فایل: 0.998046875 مگابایت دانلود پاورپوینت…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل سالن کنسرت تیوولی دانمارک
 • پاورپوینت تحلیل سالن کنسرت تیوولی دانمارک شناسه محصول :97253 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 227 حجم فایل: 6.61 مگابایت دانلود این فایل تحلیل سالن کنسرت تیوولیواقع در دانمارک در قالب…

 • پزشکی|دانلود پاورپوینت ایمونولوژی سرطان
 • دانلود پاورپوینت ایمونولوژی سرطان شناسه محصول :98314 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 558 حجم فایل: 1760.353516 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع ایمونولوژی سرطان، در قالب ppt و در 33…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت تاریخ آجرکاری در ایران
 • پاورپوینت تاریخ آجرکاری در ایران شناسه محصول :74186 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 329 حجم فایل: 2.501953125 مگابایت دانلود پاورپوینت تاریخ آجرکاری در ایرانتاریخ آجرکاری در ایرانتاریخ آجرکاریتاریخ…

 • علوم انسانی|پاورپوینت زندگینامه رابرت بویل
 • پاورپوینت زندگینامه رابرت بویل شناسه محصول :97038 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 206 حجم فایل: 4102.016602 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه رابرت بویل   پاورپوینت زندگینامه رابرت بویل شامل 18…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *