علوم تربیتی|رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران

رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران شناسه محصول :54770 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 141 تعداد بازدید : 253 حجم فایل: 0.1015625 مگابایت

دانلود

رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران   به منظور بررسی رابطه بین منبع کنترل روتار و میزان تحصیلات به حجم هشتاد تو از جامعه معلمان مدارس پسرانه ی راهنمایی و دبیران دبیرستان دخترانه چهل نفر معلم مرد و چهل نفر دبیر زن با روش نمونه گیری در دسترسی انتخاب آمدند. طرح تحقیق عبارت است از روش علمی مقایسه ای. پس با مقیاس منبع کنترل راتر سنجش شدند. همچنین از روش آمار توصیفی و استنباطی توصیف شده است. تفاوت بین میانگین های مورد نظر 45/2 است. به منظور تعیین معنی دار بودن تفاوت محاسبه شده با درجات آزادی 80 و در سطح 5% به جدول توزیع T استودنت مراجعه می کنیم. چون T محاسبه شده (45/2) بزرگتر از T جدول (65/1) است. بنابراین فرضیه صفر رد و فرض خلاف تأیید می شود. و نتیجه می گیریم که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج به دست آماده نشان داده که بین منبع کنترل و میزان تحصیلات رابط معناداری وجود دارند. به عبارت دیگر هر چه قدر کنترل درونی رفتار فردی قوی تر باشد امکان پیشرفت تحصیلی وی بیشتر است.   فهرست مطالب: فصل اول مقدمه بیان مسئله هدف پژوهش اهمیت پژوهش ارائه فرضیه تحقیق تعریف نظری اصطلاحات تعریف عملیاتی اصطلاحات فصل دوم رفتار اسناد اسناد کنترل خود چهره های مشخص رفتار تعیین کننده های درونی و بیرونی کنترل تفاوتهای فردی در درک کنترل تغییر پذیری ابعاد منبع کنترل مفهوم منبع کنترل اندازه گیری منبع کنترل نظریه های مختلف منبع کنترل نظریه شخضی شناسی مادی موضوع رفتار گراها تصور راتر از ماهیت انسان پتانسیل رفتار ارزش تقویت موقعیت روانی پژوهشهای راتر تفاوتهای فردی در درک کنترل شکل گیری منبع کنترل مکان کنترل درونی و بیرونی رفتار خلاصه پژوهشها اعتقاد به کنترل شخصی و سلامتی پیشرفت تحصیلی تعاریف پیشینه ی پیشرفت تحصیلی خود انگاره و پیشرفت تحصیلی نیاز به پیشرفت تحصیلی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی نقش والدین بر پیشرفت تحصیلی محیط و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی آزمونهای پیشرفت تحصیلی هنجار ملی آزمونهای استاندارد پیشرفت تحصیلی و محدودیتهای آن محیط و تأثیر آ« در پیشرفت تحصیلی میزان تحصیلات رابطه بین منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی تحقیقات مربوط به منبع کنترل در آموزشگاه فصل سوم جامعه پژوهش نمونه تحقیق روش نمونه گیری ویژگی آزمودنیها ابراز اندازه گیری مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر روش نمره گذاری اعتبار و پایانی آزمون منبع کنترل راتر روش جمع آوری اطلاعات متغیرهای تحقیق طرح تحقیق روش آماری فصل چهارم تجزیه و تحلیل جدول توزیع نمرات رسم نمودار جدول داده های جمع آوری شده ارائه تجزیه و تحلیل داده ها جدول و تفسیر داده های کلی بدست آمده از انجام تست (تعداد افراد) فصل پنجم بحث و نتیجه گیری کاربردهای و نتایج پژوهش پیشنهادات محدودیتهای پژوهش منابع و مأخذ ضمائم
 • علوم انسانی|مبانی نظری ضریب قیمت ، پیش بینی عملکرد آتی شرکت
 • مبانی نظری ضریب قیمت ، پیش بینی عملکرد آتی شرکت شناسه محصول :91601 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 223 حجم فایل: 0.064453125 مگابایت دانلود مبانی نظری ضریب قیمت،پیش بینی…

 • کامپیوتر|مقدمات داده پردازی
 • مقدمات داده پردازی شناسه محصول :59557 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 53 تعداد بازدید : 243 حجم فایل: 0.090820313 مگابایت دانلود مقدمات داده پردازی   تعریف داده(Data) هر اطلاع مفید ولازم درباره چیز یا…

 • علوم انسانی|مبانی نظری عقب ماندگی ذهنی، کم توان ذهنی، آموزش مهارت اجتماعی به کم توان ذهنی
 • مبانی نظری عقب ماندگی ذهنی، کم توان ذهنی، آموزش مهارت اجتماعی به کم توان ذهنی شناسه محصول :88324 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 169 حجم فایل: 0.041015625 مگابایت دانلود…

 • طرح های توجیهی|پروژه کارآفرینی فرآوری و بسته بندی میگو (با ظرفیت بسته بندی 1800 تن میگوی فرآوری شده در سال)
 • پروژه کارآفرینی فرآوری و بسته بندی میگو (با ظرفیت بسته بندی 1800 تن میگوی فرآوری شده در سال) شناسه محصول :53525 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 498 حجم…

 • جغرافیا|دانلود پاورپوینت سنگ ها
 • دانلود پاورپوینت سنگ ها شناسه محصول :100382 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 307 حجم فایل: 648.859375 مگابایت دانلود پاورپوینت سنگ ها   سنگها یکی از قابل مطالعه ترین عناصر طبیعی…

 • روان شناسی|بررسی نظریه های گرسنگی و تشنگی
 • بررسی نظریه های گرسنگی و تشنگی شناسه محصول :66127 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 334 حجم فایل: 0.015625 مگابایت دانلود بررسی نظریه های  گرسنگی و تشنگی نظریه‌ی لیپواستاتیك گرسنگی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *