علوم تربیتی|دانلود مقاله بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان

دانلود مقاله بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان شناسه محصول :52188 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 80 تعداد بازدید : 325 حجم فایل: 0.264648438 مگابایت

دانلود

بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزانچکیده:هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن استفاده می کنند . جامعه پژوهشی حاضر را دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان خرمدره تشکیل می دادند .در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 50 نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان خرمدره از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگری آیزنیک در اختیار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد که به این سوالات با بلی و خیر پاسخ دهند .برای آزمودن فرضیه پژوهش ازروش t   مستقل درسطح معنی داری  a = 0/05  استفاده گردید .نتایج بدست آورده نشان دادند که بین میانگینهای مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد در نتیجه بین استفاده از بازیهای الکترونیکی خشن و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره راهنمایی شهرستان خرمدره رابطه معنا داری وجود دارد . بنابراین فرضیه پژوهش تایید می گردد و فرض صفر رد می شود. فهرست                                                                                          صفحهچکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………1فصل اول ( گستره مسئله مورد بررسی ) …………………………………………………………………………………….2مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..3بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..5اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….6هدف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….8فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..9متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………10تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها ومفاهیم ……………………………………………………………………………………………………..10فصل دوم ( پیشینه و ادبیات پژوهش ) ……………………………………………………………………………………….20مرور پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………………………….21نظریه پالایش ……………………………………………………………………………………………………………………………………39وضع تحصیلی دانش آموز پرخاشگر ………………………………………………………………………………………………………….41خصوصیات شخصیتی دانش آموزان پرخاشگر ………………………………………………………………………………………………44راههای اصلاح و مهار پرخاشگری …………………………………………………………………………………………………………..47فصل سوم ( روش تحقیق ) ………………………………………………………………………………………………………..49جامعه مورد مطالعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….50نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….50ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..51روش آماری مربوط به فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………..52روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….52فصل چهارم ( یافته ها وتجزیه وتحلیل آنها ) ……………………………………………………………………………..53جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………54انجام محاسبات ………………………………………………………………………………………………………………………………….57جدول میانگین و انحراف استاندارد ……………………………………………………………………………………………………………59فصل پنجم ( بحث ونتیجه گیری ) ……………………………………………………………………………………………….60بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….61محدودیتها ونارسائیهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….62پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….63منابع وماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………….65ضمائم پیوست (پرسشنامه)………………………………………………………………………………………………………………68
 • معماری|پاورپوینت زندگی نامه ریچارد راجرز
 • پاورپوینت زندگی نامه ریچارد راجرز شناسه محصول :104194 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 808 حجم فایل: 5.88 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگی نامه ریچارد راجرز ppt در 45 اسلاید تهیه شده…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری خانه دو پوسته ی لواسان رضا دانشمیر
 • پاورپوینت بررسی معماری خانه دو پوسته ی لواسان رضا دانشمیر شناسه محصول :100809 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 304 حجم فایل: 3705.402344 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی معماری خانه دو پوسته…

 • معماری|تاثیر اقلیم بر شکل گیری کالبد و سکونتگاهای روستایی در دو اقلیم معتدل و مرطوب و گرم و مرطوب
 • تاثیر اقلیم بر شکل گیری کالبد و سکونتگاهای روستایی در دو اقلیم معتدل و مرطوب و گرم و مرطوب شناسه محصول :98269 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 203 حجم فایل:…

 • معماری|پاورپوینت معماری بازار کاشان
 • پاورپوینت معماری بازار کاشان شناسه محصول :103582 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 769 حجم فایل: 4.11 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری بازار کاشان ppt در 45 اسلاید تهیه شده که برای…

 • معماری|پاورپوینت 7 نوع سنگ با زیبایی ماندگار برای کف ، دیوار و سطح کانتر حمام شما
 • پاورپوینت 7 نوع سنگ با زیبایی ماندگار برای کف ، دیوار و سطح کانتر حمام شما شناسه محصول :53075 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 12 تعداد بازدید : 240 حجم فایل: 0.2734375 مگابایت دانلود…

 • معماری|پاورپوینت نحوه اجرای پی در ساختمان
 • پاورپوینت نحوه اجرای پی در ساختمان شناسه محصول :101990 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 59 تعداد بازدید : 260 حجم فایل: 2811.610352 مگابایت دانلود پاورپوینت نحوه اجرای پی در ساختمان   بخشی از متن…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *