علوم تربیتی|تعیین ارتباط بین هویت یابی و رشد اخلاقی با سلامت روان در نوجوانان دختر 12-17 ساله شهرستان اندیمشک

تعیین ارتباط بین هویت یابی و رشد اخلاقی با سلامت روان در نوجوانان دختر 12-17 ساله شهرستان اندیمشک شناسه محصول :51288 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 124 تعداد بازدید : 462 حجم فایل: 2.16796875 مگابایت

دانلود

تعیین ارتباط بین هویت یابی و رشد اخلاقی با سلامت روان در نوجوانان  دختر 12-17 ساله  شهرستان اندیمشک-1) مقدمهدوره نوجوانی از نظر سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی یكی از حساس‌ترین، مهم‌ترین و سرنوشت سازترین دوران‌های زندگانی انسان‌ها می‌باشد اگر نوجوان این دوره را با موفقیت سپری نماید، آینده‌ای موفق‌تر و سالم‌تر خواهدداشت و به عكس در صورت كم توجهی والدین و معلمین به این دوران و بحران‌های موجود خسارت عظیمی بر نوجوانان و جامعه وارد خواهد آمد. بررسی‌ها نشان داده است كه اگر آگاهی و اطلاعات لازم در خصوص ویژگی‌ها، فشارها و مشكلات دوره نوجوانی برای افراد (نوجوانان، والدین، دوستان) از طرق مختلف داده شود، این دوره برای آینده سازان شفاف‌تر و روشن‌تر خواهد شد.از طرفی، ارزش های نوجوانان در طول زمان، دچار تغییرات وسیعی می شوند. داشتن ارزش های معنوی اخلاقی از جمله نیازهای اساسی نوجوانان امروزی است.رشد سریع در نوجوانی باعث می شود، نوجوان بتواند درباره مسائل اخلاقی، ارزشی، و دینی فکر یا قضاوت کند. او نسبت به دوره کودکی، درگیری بیشتری با مسائل اخلاقی و ارزشی پیدا می کند. نوجوان، از یک طرف به ظرفیت های تازه ای در فهم ارزش های اخلاقی و دینی دست می یابد و از طرف دیگر، از تجربه کافی برای برخورد با مسائل پیچیده برخوردار نیست . در مورد رشد اخلاقی گفته شده است که ؛ «رشد اخلاقی در برگیرنده آن دسته از قوانین و مقررات  اجتماعی است که تعیین می کند انسانها در رابطه با دیگر مردم چگونه باید رفتار کنند».(لطف آبادی،1385)از نظر روانشناسان این قوانین مشتمل بر سه جنبه اساسی شناختی، عاطفی، و رفتاری هستند که تبیین آنها و چگونگی روابطشان با یکدیگر و تأثیری که در فرایند درونی سازی دارند، محور بحث های روان شناختی است.این تعریف با اینکه تا اندازه ای ماهیت رشد اخلاقی را روشن می کند، ویژگیهای مشخص کننده و امتیاز بخش آن را در میان بخشهای دیگر چندان روشن نمی کند. برای روشن شدن معنای دقیق رشد اخلاقی چند نکته را باید مورد توجه  قرار داد: 1) اختیار و عمد در کارهای اخلاقی؛ 2) ارتباط با حالات روانی و کمال درونی. اگرچه حال در فرهنگ های مختلف در مورد  خوب و بدهای اخلاقی که از جهان بینی ها و اهداف مختلف آنها نشأت می گیرد، تفاوتهایی نیز یافت می شود؛ اما در هر صورت، در بسیاری از جوامع، یکی از مهمترین وظایف فرهنگی آشنا سازی کودک با قوانین اخلاقی و کردار خوب و بد است. همه کم و بیش از کودکان انتظار دارند که این قوانین را فرا بگیرند و به کار بندند؛ از رعایت آنها خرسند شوند و هنگام سرپیچی از آنها در خود احساس گناه کنند. ارزش های نوجوانان در طول زمان، دچار تغییرات وسیعی می شوند. داشتن ارزش های معنوی اخلاقی ازجمله نیازهای اساسی نوجوانان امروزی است (لطف آبادی،1385).از سوی دیگر رفتار اخلاقی افزون بر توانایی استدلال در ارتباط با معماهای اخلاقی، به عوامل متعدد دیگری نیز بستگی دارد. دو عامل مهم در این زمینه عبارتند از : توانایی توجه به پیامد های دراز مدت اعمال خود ( به جای توجه یه پاداش های فوری) و توانایی های کنترل رفتار خود.کنترل اولیه کودک خردسال بر رفتار خود عمدتاً از طریق عوامل اجتماعی بیرونی و بلا فصل، از قبیل حضور مراجع قدرت یا ترس از تنبیه برقرار می شود در حقیقت ارزشهای اخلاقی در جنبه خارجی رویدادها و درنیاز های مادی جستجو می شوند نه در افراد. اما در سنین بالاتر به نظر می رسد که کنترل رفتار کودک بطور فزاینده ای با معیار های درونی شده رفتار که به خویشتنداری در غیاب مهارتهای خارجی منتهی می شوند بر قرار می گردد. (لطف آبادی،1380)فصل اولکلیات1-1) مقدمه1-2) بیان مسئله1-3) ضرورت و اهمیت مسئله1-4) هدف پژوهش1-5) فرضیه های پژوهش1-6) تعریف اصطلاحات و مفاهیمفصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش2-1) رشد اخلاقی2-1-2) عوامل مؤثر در رشد اخلاقی نوجوانان2-1-3 ) چگونگی تغییر رشد اخلاقی کودکان2-1-4) رشد ارزش ها در نوجوانان2-1-5) نظریات و تئوری های مختلف رشد اخلاقی1) نظریه‌ عقاید و رفتار اخلاقی2) الگوهای رشدی- شناختی3) نظریه‌های محیطی – یادگیری4) دیدگاه قوم شناسی5) نظریه ژان پیاژه[1]6) نظریه رشد اخلاقی لارنس کلبرگ[2]2-2) هویت2-2-1) انواع هویت و عوامل مؤثر بر آن2-2-2) شكل‌گیری هویت2-9) نظریه‌های مربوط به هویت1) نظریه اریكسون2) نظریه جیمز مارسیاالف) هویت آشفته یا سر در گم (پراکندگی هویت )  ب) هویت زود شکل گرفتهج) هویت به تعویق افتاده ( هویت تاخیری )2-3) سلامت روان :2-3-1) ماهیت سلامت روانی2-3-2) عوامل موثر در تامین سلامت روان2-3-3) اصول اولیه سلامت روانی:   الف) احترام به شخصیت خود و دیگران:ب) شناخت محدودیت های خود و دیگران:ج)پی بردن به علل رفتار:   د) درک اینکه رفتار، تابع تمامیت فرد است:ه) شناسایی احتیاجات اولیه ا ی که سبب ایجاد رفتار و اعمال انسان می گردد:2-3-4) تئوری های سلامت روان1) نظریه ی زیگموند فروید:2) نظریه ی آدلر[3]:3) نظریه ی سالیون[4]:4) نظریه ی کارل راجرز[5]:5) نظریه ی آلبرت الیس[6]:6) نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی:7) نظریه ی ویلیام گلاس[7] :8) نظریه ی اسکنیر[8]:2-4) پیشینه پژوهش2-4-1) پیشینه خارجی تحقیق2-4-2) پیشینه داخلی تحقیقفصل سومابزار و روش پژوهش3-1) مقدمه3-2) جامعه آماری3-3) نمونه آماری3-4) روش نمونه گیری3-5) روش تحقیق3-6) شیوه جمع آوری اطلاعات3-7) ابزار اندازه گیری3-7-1) آزمون رشد اخلاقی – روایتی[9]الف) نحوه نمره گذاری مقیاس DITب) پایانی مقیاس DIT3-7-2) آزمون هویت یابی بنیون –آدامز :الف) روش نمره گذاری :ب) اعتبار و پایایی آزمــون بنیون ـ آدامز (1986 )3-7-2) آزمون سلامت روان 28ماده ای گلدبرگ وهیلر[10](GHQ)الف) روایی پرسشنامه سلامت روانب) نحوه اجرا و نمره گذاری پرسشنامه سلامت روان3-8) شیوه اجرای پژوهش3-9) روش تجزیه وتحلیل داده هافصل چهارمتجزیه و تحلیل    مقدمه :4-2) یافته های توصیفی:نمـودار 4-1 : توزیع فراوانی سلامت روان آزمودنیهاجدول 4-2 : توزیع فراوانی و درصد هویت یابی آزمودنیها  جدول 4-2 : توزیع فراوانی و درصد هویت یابی آزمودنیها  جدول 4-3 : توزیع فراوانی و درصد رشد اخلاقی آزمودنیها  نمـودار 4-3 : توزیع فراوانی رشد اخلاقی آزمودنیها4-3 ) یافته های مربوط به فرضیه‌ های اصلی و فرعی پژوهش :فرضیه‌ اصلی پژوهش :      فرضیه‌ فرعی اول پژوهش :فرضیه‌ فرعی دوم پژوهش :فرضیه‌ فرعی سوم پژوهش :فصل پنجمنتیجه و پیشنهادات5-1) نتیجهفرضیه‌ اصلی پژوهش :      فرضیه‌ فرعی اول پژوهش :فرضیه‌ فرعی دوم پژوهش :فرضیه‌ فرعی سوم پژوهش :5-2) پیشنهادات5-3) محدودیت هامنابعمنابع و مأخذمنابع لاتینضمائمپرسشنامه هویت بنیون – آدامزپرسشنامه رشد اخلاقی DIT
 • معماری|پاورپوینت تحلیل ترمینال اراک
 • پاورپوینت تحلیل ترمینال اراک شناسه محصول :67801 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 275 حجم فایل: 2.294921875 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل ترمینال اراک فایل پاورپوینت تحلیل ترمینال مسافربری اراک ، درحجم…

 • عمومی و آزاد|پروپوزال بررسی نقش و جایگاه نقشه کاداستردربرنامه ریزی کاربری اراضی شهری
 • پروپوزال بررسی نقش و جایگاه نقشه کاداستردربرنامه ریزی کاربری اراضی شهری شناسه محصول :66494 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 286 حجم فایل: 0.08984375 مگابایت دانلود پروپوزال بررسی نقش…

 • اقتصاد|پاورپوینت مسایل جاری حسابداری
 • پاورپوینت مسایل جاری حسابداری شناسه محصول :71398 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 66 تعداد بازدید : 249 حجم فایل: 0.296875 مگابایت دانلود پاورپوینت مسایل جاری حسابداری   پاورپوینت مسایل جاری حسابداری دارای 66 اسلاید…

 • روان شناسی|بررسی تیپ های شخصیتی A و B و ارتباط آنها با بیماری تالاسمی ماژور و مینور
 • بررسی تیپ های شخصیتی A و B و ارتباط آنها با بیماری تالاسمی ماژور و مینور شناسه محصول :54321 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 92 تعداد بازدید : 330 حجم فایل: 0.276367188 مگابایت…

 • روان شناسی|پاورپوینت اختلال هرزه‌ خواری (پیکا)
 • پاورپوینت اختلال هرزه‌ خواری (پیکا) شناسه محصول :73521 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 442 حجم فایل: 1.641601563 مگابایت دانلود پاورپوینت اختلال هرزه‌ خواری (پیکا) پاورپوینت اختلال هرزه‌ خواری (پیکا)…

 • فقه و حقوق اسلامی|ارتباط اعتیاد و بزهكاری
 • ارتباط اعتیاد و بزهكاری شناسه محصول :59903 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 2587 حجم فایل: 0.017578125 مگابایت دانلود ارتباط اعتیاد و بزهكاری   ویژگی های شخصیتی فرد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *