علوم تربیتی|تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده

تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده شناسه محصول :51036 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 92 تعداد بازدید : 442 حجم فایل: 0.237304688 مگابایت

دانلود

رسانه ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش های جوامع را بر عهده دارند، در عصر کنونی با توجه به نقش بارز آن ها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی، سعی می­کنند الگوهای نوینی را به جوامع وارد کنند، که جایگزین فرهنگ ها و ارزش ها و الگوهای سنتی می­شوند و در این رهگذر رسانه ها، به عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزش ها و هنجارها مطرح هستند و به طوری که سنت ها را به مبارزه می طلبند و به صورت یک عامل مؤثردر دگرگونی نگرش ها و رفتارهای نسل جدید عمل می کنند و همین امر میتواند منجر به شکاف نسلی و عدم انتقال تجربیات نسل گذشته به نسل فعلی شود. در دوران کنونی نقش نهادهای اجتماعی همانند خانواده ، مدرسه و همسالان در اجتماعی کردن و فرهنگ پذیری کودکان ضعیف است و در مقابل ، روز به روز بر اهمیت و نقش رسانه ها افزوده می شود تا جایی که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه ها الویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می­کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می آموزند . بر همین اساس با توجه به نقش تأثیر گذار رسانه، بالاخص تلویزیون، بر تمامی اعضای جامعه، مخصوصاً کودکان که فرآیند فرهنگ پذیری در آن ها یک سویه انجام می گیرد و در مقابل این وسیله تأثیر پذیر ، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مردم شناختی تلویزیون به عنوان یکی از رسانه های فراگیر و گسترده و در دسترس همگان بر فرهنگ پذیری کودکان در خانواده است که برای رسیدن به این منظور علاوه بر پژوهش اسنادی و کتا بخانه ای از 50 دانش آموز دختر اول و دوم ابتدایی مدرسه مهدا واقع در خیابان دیباجی جنوبی در منطقه 3 تهران مصاحبه به عمل آمد ومحقق به مشاهده مشارکت آمیز در جامعه آماری پرداخت وطی پژوهش این مسئله بدست آمد که تلویزیون باعث تغییراتی در باورها و ارزش ها ،عادات و علایق ،الگوهای فراغت ،ادبیات و فرهنگ تغذیه دانش آموزان مورد بررسی شده که میزان این تغییرات در دانش آموزانی که بیشتر تمایل به تماشای برنامه های تلویزیون داشتند و والدینی که توجه و نظارت کمتری نسبت به نوع برنامه ها و تعداد ساعات تماشای کودکان خود داشتند بیشتر و قابل لمس تر بود. فهرست مطالب بخش اول : 1-1 پیش گفتار ……………………………………………………………………. 2 1-2 مقدمه ………………………………………………………………………… 3 1-3 بیان مسئله ……………………………………………………………………. 4 1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………… 6 1-5 هدف ها ی پژوهش ………………………………………………………….. 7 1-6 سوالات پژوهش ……………………………………………………………… 8 1-7 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………. 9 1-8 جامعه مورد بررسی ………………………………………………………… 12 1-9 روش تحقیق ………………………………………………………………… 13 1-10 کلید واژگان ……………………………………………………………….. 14   بخش دوم : 2-1 فرهنگ ……………………………………………………………………… 16 2-2 فرهنگ از منظر صاحبنظران علوم اجتماعی ……………………………… 18 2-3 خصوصیات فرهنگ ……………………………………………………….. 21 2-4 فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد …………………………………………. 23 2-5 فرهنگ پدیده ای فراگیر است ………………………………………………. 23 2-6 فرهنگ امری مشترک است ……………………………………………….. 23 2-7 فرهنگ یاد گرفتنی است ……………………………………………………. 23 2-8 فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتسابی ………………………………………. 24 2-9 سطح های فرهنگ ………………………………………………………….. 25 2-10 طبقه بندی فرهنگها ……………………………………………………….. 25 2-11 ابداع فرهنگ پذیری ………………………………………………………. 26 2-12 فرهنگ پذیری …………………………………………………………….. 27 2-13 نوسازی مفهوم فرهنگ …………………………………………………… 28 2-14 عناصرمهم در فرهنگ پذیری ……………………………………………. 29 2-15 روند ها و متغیرهای فرهنگ پذیری ……………………………………… 30 2-16 انواع فرهنگ پذیری ……………………………………………………… 30 2-17 انواع فرهنگ پذیری از منظری دیگر …………………………………… 32 2-18 آژانس های فرهنگ پذیری ……………………………………………….. 32 2-19 ماهیت رسانه ……………………………………………………………… 36 2-20 رسانه و فرهنگ پذیری …………………………………………………… 36 2-21 کارکردهای رسانه ها …………………………………………………….. 37 2-22 رسانه ها و تغییر ارزشهای سنتی و شکاف نسلی ………………………… 38 2-23 طبقه بندی نیاز های مرتبط با رسانه ……………………………………… 45 2-24 تلویزیون ………………………………………………………………….. 45 2-25 ویژگی های تلویزیون …………………………………………………….. 36 2-26 تلویزیون به عنوان ابزاری فرهنگی ……………………………………… 46 2-27 تلویزیون از دید نظریه پردازان …………………………………………… 46 2-28 قدرت تلویزیون ……………………………………………………………. 48 2-29 کارکردهای مثبت تلویزیون ………………………………………………. 49 2-30 جنبه ها ی اجتماعی شدن کودکان ………………………………………… 50 2-31 کارکردهای منفی تلویزیون ……………………………………………….. 51 2-32 نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی ………………………………………… 53 2-33 کودک کیست ……………………………………………………………… 54 2-34 ویژگی های کودک در دوره ابتدایی ………………………………………. 54 2-35 قابلیت های کودک نسبت به تلویزیون ……………………………………. 56 2-36 ارتباط کودک و تلویزیون …………………………………………………. 57 2-37 کودکان قربانیان تلویزیون ………………………………………………… 58 2-38 چهارچوب نظری …………………………………………………………. 59 ……. نظریه فرهنگ و شخصیت ……………………………………………….. 59 ……. نظریه کنش متقابل نمادین ………………………………………………… 60 …… نظریه کارکردگرایی ……………………………………………………….. 61   بخش سوم : 3-1 مقدمه ……………………………………………………………………….. 63 3-2 تلویزیون و تغییر در الگوهای گذران اوقات فراغت کودکان ………………. 70 3-3 تلویزیون و تغییر در عادات و سلایق کودکان ……………………………… 73 3-4 تلویزیون و تغییر در باورها نگرشها و ارزشهای کودکان …………………. 75 3-5 تلویزیون و تغییر در فرهنگ تغذیه ………………………………………… 79 3-6 تلویزویون و تغییر در ادبیات کودکان ……………………………………… 80 3-7 سوالات پرسیده شده از والدین ………………………………………………. 81 3-8 مصاحبه با والدین …………………………………………………………… 81 3-9 مصاحبه با مربیان ………………………………………………………….. 86 3-10 نتیجه گیری ……………………………………………………………….. 87 فهرست منابع …………………………………………………………………….. 91 چکیده انگلیسی فهرست نمودارها نمودار عنوان نمودار شماره 1: نمودار سطح تحصیلات والدین ……………………………….. 66 نمودار شماره 2: حدود ساعات تماشای تلویزیون ……………………………….. 67 نمودار شماره 3: اولیت تماشای برنامه های تلویزیون ………………………….. 68 نمودار شماره 4: علت تماشای تلویزون …………………………………………. 69
 • معماری|پاورپوینت فضاهای ضروری سالن
 • پاورپوینت فضاهای ضروری سالن شناسه محصول :102306 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 223 حجم فایل: 4282.386719 مگابایت دانلود پاورپوینت فضاهای ضروری سالن   بخشی از متن پاورپوینت : اداري اتاق…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل بررسی موزه نقاشی دالی اسپانیا
 • پاورپوینت تحلیل بررسی موزه نقاشی دالی اسپانیا شناسه محصول :97546 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 240 حجم فایل: 5564.681641 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل بررسی موزه نقاشی دالی اسپانیا   هدف…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت گرایش مهندسی سازه
 • پاورپوینت گرایش مهندسی سازه شناسه محصول :74177 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 308 حجم فایل: 1.041992188 مگابایت دانلود پاورپوینت گرایش مهندسی سازه پاورپوینت گرایش مهندسی سازه در 30…

 • مقالات آموزشی|پاورپوینت تروریسم چیست
 • پاورپوینت تروریسم چیست شناسه محصول :85841 موضوع : مقالات آموزشی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 888 حجم فایل: 0.158203125 مگابایت دانلود پاورپوینت تروریسم چیست پاورپوینت تروریسم چیست در 16 اسلاید با قابلیت ویرایش…

 • معماری|پاورپوینت بررسی پیاده روهای شهری
 • پاورپوینت بررسی پیاده روهای شهری شناسه محصول :68876 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 59 تعداد بازدید : 234 حجم فایل: 9.649414063 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی پیاده روهای شهری فایل پاورپوینت بررسی پیاده روهای شهری…

 • فنی و مهندسی|پاورپوینت استراتژي توسعه شهري (CDS) و ابعاد اقتصادي
 • پاورپوینت استراتژي توسعه شهري (CDS) و ابعاد اقتصادي شناسه محصول :98230 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 70 تعداد بازدید : 166 حجم فایل: 3588.330078 مگابایت دانلود پاورپوینت استراتژي توسعه شهري (CDS) و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *