علوم تربیتی|تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار شناسه محصول :53022 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 99 تعداد بازدید : 284 حجم فایل: 0.108398438 مگابایت

دانلود

تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع  محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار     چکیده فصل اول : کلیات طرح مقدمه بیان مسئله سؤالات پژوهش تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات تعریف عملیاتی خودپنداره تعریف عملیاتی نوجوانی بزهکار 10.  اهمیت و ضرورت موضوع 11.  اهداف تحقیق 12.  هدف اصلی تحقیق 13.  اهداف جزئی تحقیق 14.  فرضیه های تحقیق 15.  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 16.  نظریه های مراجع محوری 17.  روان درمانی مراجع محوری 18.  روان درمانی 19.  اهداف مشاوره گروهی 20.  فرآیند درمان و رابطه درمانی 21.  تعاریف خودپنداره 22.  شکل گیری خودپنداره 23.  بزهکاری 24.  نوجوان بزهکار کیست؟ 25.  علل و عوامل مؤثر در بزهکاری 26.  علل و عوامل کلی بزهکاری 27.  عوامل مؤثر در بزهکاری 28.  نقش عوامل محیطی در بزهکاری 29.  تحقیقات انجام شده در داخل کشور 30.  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 31.  فصل سوم : روش تحقیق 32.  مقدمه 33.  روش پژوهش 34.  جامعه آماری 35.  روش نمونه گیری 36.  نمونه آماری 37.  ابزار تحقیق 38.  دستورالعمل اجرایی آزمون 39.  روایی 40.  پایایی 41.  فرایند درمان 42.  شرایط ایجاد رابطه 43.  مراحل مشاوره گروهی مراجع محوری 44.  روش ­های آماری تحلیل داده­ ها 45.  فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها 46.  بررسی ویژگی های جمعیت مورد مطالعه بر اساس آمار توصیفی 47.  توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب سن آن ها 48.  توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب میزان تحصیلات آن ها 49.  توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب وضعیت طلاق در خانواده آن ها 50.  توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب وضعیت اقتصادی خانواده آن ها 51.  توزیع فراوانی آزمودنی های گروه آزمایش  بر حسب خود پنداره آنها به تفکیک مرحله پیش و پس آزمون 52.  تحلیل یافته‌ها بر اساس آمار استنباطی 53.  فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات 54.  خلاصه و نتیجه گیری 55.  نتایج حاصل از آمار توصیفی 56.  نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق 57.  پیشنهادات 58.  محدودیت های پژوهش 59.  منابع و مآخذ 60.  پیوست 61.  پرسشنامه  چکیده هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست. پژوهشگربه دنبال رد یا تأیید فرضیه به این شرح می باشد:  فرضیه اول : مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست. فرضیه دوم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری وسطح سواد رابطه وجود دارد. فرضیه سوم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ودرآمد رابطه وجود دارد. فرضیه چهارم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری وسن رابطه وجود دارد. فرضیه پنجم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری وطلاق والدین رابطه وجود دارد. این پژوهش آزمایشی است وجامعه آماری آن کلیه نوجوانان بزهکار هستند که درکانون اصلاح وتربیت استان بوشهر نگه داری می شوند از16 نوجوان بزهکاری که دراین مرکز حضورداشتند 8 نفربه عنوان گروه شاهد و8 نفر آزمایش تقسیم شدند. ابتدا پیش آزمون برای هردوگروه اجرا شد وبعد ازاجرای پیش آزمون اعضای گروه آزمایش در7 جلسه وبه مدت 60 دقیقه مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری انجام شد وسپس پس آزمون برای هردوگروه اجرا شد. ابزار اندازه گیری دراین تحقیق پرسشنامه خودپنداره راجرزبود.داده های حاصل بوسیله آزمون t مستقل وضریب همبستگی پیرسون واسپیرمن براون مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.نتایج واطلاعات بدست آمده نشان می دهد که بین دوگروه آزمایش وشاهد درعامل خودپنداره تفاوت معنا داری وجود دارد.
 • زمین شناسی و نفت|دانلود پاورپوینت فرسایش خاک
 • دانلود پاورپوینت فرسایش خاک شناسه محصول :95172 موضوع : زمین شناسی و نفت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 12 تعداد بازدید : 544 حجم فایل: 174.015625 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت فرسایش خاک ۱۲ اسلاید   اگربه برخی…

 • مدیریت|پاورپوینت تصمیم گیری فردی(فصل ششم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)
 • پاورپوینت تصمیم گیری فردی(فصل ششم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) شناسه محصول :51594 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 436 حجم فایل: 0.438476563 مگابایت…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل و بررسی جفدها و طاقها
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی جفدها و طاقها شناسه محصول :102299 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 57 تعداد بازدید : 223 حجم فایل: 5621.844727 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی جفدها و طاقها   بخشی…

 • معماری|پاورپوینت گنبد علویان همدان
 • پاورپوینت گنبد علویان همدان شناسه محصول :89717 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 247 حجم فایل: 6.743164063 مگابایت دانلود پاورپوینت گنبد علویان همدان (آشنایی با مرمت ابنیه)،در حجم 44 اسلاید قابل…

 • روان شناسی|پاورپوینت هوش سیال در مقابل هوش متبلور
 • پاورپوینت هوش سیال در مقابل هوش متبلور شناسه محصول :86444 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 397 حجم فایل: 1.82421875 مگابایت دانلود پاورپوینت هوش سیال در مقابل هوش متبلور  …

 • علوم انسانی|مبانی نظری بزه، بزهکار، بزهکاری(جرم شناسی) (فصل دوم تحقیق)
 • مبانی نظری بزه، بزهکار، بزهکاری(جرم شناسی) (فصل دوم تحقیق) شناسه محصول :91725 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 159 حجم فایل: 0.086914063 مگابایت دانلود مبانی نظری بزه، بزهکار، بزهکاری(جرم شناسی)…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *