علوم تربیتی|بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد دماوند

بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد دماوند شناسه محصول :50759 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 106 تعداد بازدید : 409 حجم فایل: 0.087890625 مگابایت

دانلود

 بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد دماوندچکیده : هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادیدانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است.فرضیات پژوهش عبارتند از : 1) بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد2) بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.همان طوری که ملاحظه می کنید جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاداسلامی واحد دماوند است و نمونۀ آماری 100 نفر است که از میان این جامعۀ آماری بهصورت تصادفی ساده انتخاب شده است . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامهنگرش دینی و تفکر انتقادی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد ازپاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت . در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شد و جداول و نمودارهای آماری ارائه شد.نتایج این پژوهش به شرح ذیل است :    بین نگرش دینی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.    بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.    بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت فناوری نانو و بتن
 • پاورپوینت فناوری نانو و بتن شناسه محصول :71679 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 314 حجم فایل: 3.836914063 مگابایت دانلود پاورپوینت فناوری نانو و بتن پاورپوینت فناوری نانو و…

 • مدیریت|پاورپوینت مقدمات مدیريت آموزشی
 • پاورپوینت مقدمات مدیريت آموزشی شناسه محصول :102411 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 247 تعداد بازدید : 252 حجم فایل: 1090.818359 مگابایت دانلود پاورپوینت مقدمات مدیريت آموزشی   قسمتی از متن: فصل اول ارزشها – …

 • معماری|پاورپوینت فاز مطالعاتی طراحی پلی کلینیک
 • پاورپوینت فاز مطالعاتی طراحی پلی کلینیک شناسه محصول :86652 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 298 حجم فایل: 3.28515625 مگابایت دانلود پاورپوینت فاز مطالعاتی طراحی پلی کلینیک ،در حجم 32 اسلاید…

 • علوم پایه|پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتر (تراریوم)
 • پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتر (تراریوم) شناسه محصول :96508 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 272 حجم فایل: 1932.640625 مگابایت دانلود عنوان پاورپوینت: شبیه سازی کامپیوتر   فرمت فایل: ppt تعداد…

 • مدیریت|مقاله بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی
 • مقاله بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی شناسه محصول :52700 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 242 حجم فایل: 0.16015625 مگابایت دانلود مقاله بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر…

 • شهرسازی|پاورپوینت مدل شهرسازی What-If
 • پاورپوینت مدل شهرسازی What-If شناسه محصول :70835 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 331 حجم فایل: 2.427734375 مگابایت دانلود پاورپوینت مدل شهرسازی What-If فایل پاورپوینت مدل شهرسازی What-If،در حجم 19 اسلاید…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.