علوم تربیتی|بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره وراهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی

بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره وراهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی شناسه محصول :50830 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 139 تعداد بازدید : 407 حجم فایل: 0.333984375 مگابایت

دانلود

هدف از این مطالعه بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره و راهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی می باشد. این پژوهش یك مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی است كه در سال 1392 انجام گرفته است. در این تحقیق از پرسشنامه خودساخته (محقق ساخته) که دارای 15 سوال بود که به تایید استاد راهنما رسید ، استفاده شده است. جامعه مورد نظر در این تحقیق کل والدین دانش اموزان می باشد. نمونه اماری در این تحقیق تعداد 100 نفر از والدین که نزد مشاور رفته و تعداد 100 نفر که به مشاوره نرفته اند. روش پژوهش در این تحقیق پیمایش – توصیفی می باشد که داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه وارد برنامه SPSS شده و تحلیل داده ها به صورت جدول و نمودار گزارش شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نگرش والدین به مشاوره با توجه به سن ، جمعیت خانواده و نوبت مشاوره تفاوت معنی داری وجود ندارد. فهرست مطالب چكیده:‌أ فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه :2 1-2- بیان مسئله. 3 1-3-پیشینه تحقیق:5 1-4- اهمیت وضرورت موضوع.. 7 1-5- اهداف پژوهش…. 9 1-5-1- هدف اصلی.. 9 1-5-2- اهداف فرعی.. 9 1-6- فرضیه های پژوهش…. 10 1-7- قلمرو پژوهش…. 10 1-7-1- قلمرو موضوعی.. 10 1-7-2- قلمرو مکانی.. 10 1-7-3- قلمرو زمانی.. 11 1- 8- تعریف مفاهیم واصطلاحات… 11  فصل دوم:ادبیات تحقیق 2-1- مقدمه. 14 2-2- اهمیت مشاوره در آموزه های دینی.. 15 2-3- تاریخچه ی روانشناسی مشاوره. 17 2-4- مفهوم مشورت دراسلام. 18 2-5- دلایل بررسی مشاوره از دیدگاه اسلام :19 2-6- اهمیت مشاوره در احادیث:22 2-7- هدفهای مشاوره. 23 2-8- اهداف انی روان شناسی مشاوره. 24 2-9- اهداف غایی ونهایی روان شناسی مشاوره :24 2-10-مكتب های مهم در روان شناسی مشاوره. 24 2-10-1- مكتب مشاوره مستقیم :24 2-10-2- مكتب مشاوره غیر مستقیم :25 2-10-3- مكتب مشاوره نیمه مستقیم :25 2-11- روشهای مورد استفاده در روان شناسی مشاوره:25 2-12- نقش مشاور در مدارس…. 25 2-13- نقش مشاور در امور تحصیلی:27 2-14- عمده ترین اهداف هدایت تحصیلی توسط مشاوران:28 2-15- جمع­بندی و نتیجه­گیری:30 2-16- نقش مشاوران در تامین بهداشت روانی دانش اموزان:30 2-17- نگرش والدین به مشاوره در آموزه های دینی.. 32 2-18- و ظایف مشاوران.. 33 2-19- اهمیت راهنمایی:35 2-20- اندازه گروه وطول جلسات مشاوره. 36 2-21- خصوصیات را هنما و مشاور از دیدگاه اسلام. 37 2-22- ضرورت فعالیت های راهنمایی ومشاوره درمدارس…. 38 2-23- انواع گروهها41 2-23-1- گروههای راهنمایی.. 41 2-23-2- گروه بزرگ راهنمایی:41 2-23-3- گروه كوچك راهنمایی:42 2-23-4- نشست های كلاسی:42 2-23-5- گروههای روابط انسانی :44 2-23-6- كلاسهای راهنمایی:44 2-23-7- گروههای مشاوره وروان درمانی.. 45 2-23-8- گروههای همدرد(همشكل):45 2-23-9- گروههای مورد مدار:45 2-23-10- گروههای توانش بشری:46 2-23-11- گروههای مشاروره ای همگنان :46 2-23-12-گروههای مشاورت… 47 2-23-12-1- گروههای مشاورتی مورد-مدار. 47 2-23-12-2- گروههای اموزشی –تجربی.. 48 2-24- تصویری از روابط انسانی.. 48 2-24-1- روابط سالم وناسالم.. 48 2-25- نیاز های بشری در رابطه با مشاوره گروهی.. 52 2-26- نیاز های فیزیولوژیك:52 2-27- نیاز به امنیت :53 2-28- محبت وتعلق:55 2-29- عزت:55 2-30- تحقق خویشتن :57 2-31- تکنیک های مشاوره و مبانی فکری آن.. 58 2-32- فرایند مشاوره :58 2-33- فایده و اهمیت مشاوره و راهنمایی.. 59 2-34- تاریخچه راهنمایی ومشاوره:60 2-35- تعاریف راهنمایی و مشاوره. 61 2-36- تعریف مشاوره. 61 2-37- اهداف مشاوره و راهنمایی.. 62 2-38- ضرورت فعالیتهای راهنمایی ومشاوره درمدارس:64 2-39- خصوصیات مشاوران.. 65 2-40- نقش مشاوردرمدارس:67 2-41- نقش مشاور درامور تحصیلی.. 68 2-42- نقش مشاوران درتأمین بهداشت روانی دانش آموزان.. 69 2-43- ضرورت مشاوره و راهنمایی و وظایف مشاور و راهنما74 2-44- مشاوره چه وظایفی دارد ؟. 74 2-45- مشاور در رابطه مشاوره ای :75 2-47- محیط مساعد برای مشاوره. 81 2-48- راهنمای حرفه ای در دوره راهنمایی تحصیلی.. 82 2-49- فعالیت های حرفه ای در مدارس راهنمایی تحصیلی.. 82 2-50- فعالیت های مربوط به راهنمایی حرفه ای در دبیرستان ها84 2-51- جهت یابی در پایان دبیرستان.. 85  فصل سوم: روش تحقیق 3-1- مقدمه. 87 3-2- جامعه آماری مورد بررسی.. 87 3-3- نمونه شیوه نمونه گیری… 88 3-4- واحد تحلیلی.. 88 3-5- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 89 3-6- روایی و پایایی ابزار سنجش…. 89 3-6-1- روایی.. 90 3-7- پایایی.. 90 3-7-1- پایایی پژوهش…. 90 3-8- روشهای تحلیل آماری… 91  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 4-1- مقدمه. 93 4-2- تحلیل توصیفی.. 94 4-3- آمار استنباطی.. 108  فصل پنجم: نتایج ، پیشنهادات و راهکارها 5-1- نتایج پژوهش…. 111 5-2- محدودیتهای پژوهش…. 116 5-2-1- پیشنهادات محقق.. 116 5-3- پیشنهادها:117 منابع و مآخذ:119
 • علوم اجتماعی|پاورپوینت اتحادیه کشورهای عرب
 • پاورپوینت اتحادیه کشورهای عرب شناسه محصول :92813 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 67 تعداد بازدید : 241 حجم فایل: 0.405273438 مگابایت دانلود پاورپوینت اتحادیه کشورهای عرب پاورپوینت اتحادیه کشورهای عرب شامل 67 اسلاید…

 • اقتصاد|پاورپوینت هوش مالی و پدر ثروتمند پدر فقیر
 • پاورپوینت هوش مالی و پدر ثروتمند پدر فقیر شناسه محصول :90397 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 331 حجم فایل: 2.272460938 مگابایت دانلود پاورپوینت هوش مالی و پدر ثروتمند پدر فقیر مسیر…

 • روان شناسی|بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی
 • بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی شناسه محصول :59623 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 104 تعداد بازدید : 430 حجم فایل: 0.215820313 مگابایت دانلود بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی…

 • علوم انسانی|مبانی نظری خلاقیت، افراد و مدیران خلاق، نوآوری، نوآوری سازمانی، بهره وری سازمان
 • مبانی نظری خلاقیت، افراد و مدیران خلاق، نوآوری، نوآوری سازمانی، بهره وری سازمان شناسه محصول :88648 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 162 حجم فایل: 0.07421875 مگابایت دانلود مبانی نظری…

 • علوم انسانی|مبانی نظری جو سازمانی
 • مبانی نظری جو سازمانی شناسه محصول :91891 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 177 حجم فایل: 0.060546875 مگابایت دانلود مبانی نظری جو سازمانی (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع:…

 • صنایع|پاورپوینت بررسی موتاسیون
 • پاورپوینت بررسی موتاسیون شناسه محصول :64062 موضوع : صنایع فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 474 حجم فایل: 0.907226563 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی موتاسیون   موتاسیون موتاسیون: به تغییرات ناگهانی در مواد ژنتیکی موتاسیون…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *