علوم تربیتی|بررسی نقش قرآن و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی

بررسی نقش قرآن و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی شناسه محصول :52373 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 180 تعداد بازدید : 415 حجم فایل: 0.27734375 مگابایت

دانلود

بررسی نقش قرآن و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی خداوند برای هدایت انسان ها، پیامبران الهی را به سوی بشر مبعوث کرده است تا اندیشه و تفکر آنان را تحول و در رفتار و کردار افراد بشر و جوامع آنان تغییر ایجاد کند.هدف از این گردآوری اشاره به نقش قرآن در زندگی فردی و اجتماعی انسان است و قرآن به عنوان یک کتاب هدایت مطرح شده پس فواید و ثمرات قرآن در زندگی فردی و اجتماعی انسان بررسی شده است و اخلاق نیکوی انسانی در آن مطرح شده است.در این تحقیق نگرش دانش آموزان در مورد مفهوم قرآن در زندگی فردی و اجتماعی انسان پرسش نامه ای تهیه کردیم و در اختیار 100 نفر از دانش آموزان سال دوم دبیرستان دخترانه شاهد خاندان قفلی ناحیه ی 7 مشهد قرار دادیم پس از بررسی پاسخ نامه، نتایج حاصل را به صورت جداول و نمودارهایی برای هر سئوال به صورت مجزا قرار دادیم و وقتی انحراف معیار عددی بزرگی می شود نتیجه می گیریم که داده ها پراکندگی زیادی دارند یعنی بین گزینه ها از لحاظ پاسخ پراکندگی زیادی دیده می شود و در بین بعضی پاسخ ها پراکندگی وجود دارد. فهرست مطالب:فصل اول1-1 مقدمه2-1 بیان مسئله3-1 اهداف تحقیق4-1 اهمیت تحقیق5-1 ضرورت تحقیق6-1 سئوالات پژوهشفرضیات پژوهش7-1 تعریف واژگان اساسی تحقیق:فصل دوم1-2 مقدمه2-2 تاریخچه ی  موضوع2-2 پیشینه نظری4-2- پیشنه عملی (نقد کتاب)فصل سوم1-3 مقدمه2-3 روش های مورد استفاده در تحقیق:3-3 بیان فنون گردآوری اطلاعات و توضیح آنهافصل چهارم1-4 مقدمهفرضیه ی 1: قرآن بهترین کتاب برای هدایت انسان هاست؟قرآن کتابی آسمانیدلیل عقلی آسمانی بودن قرآنیمؤلفه های اعجاز در قرآنابعاد و جهات اعجاز قرآن1- پیراستگی از اختلاف و تناقضالف- بیان برهانی: هماهنگی در آیات قرآن در قالب یک برهان این گونه بیان می2- اعجاز در قلمرو لفظوجه برون متنیمعارف بی مانند از پیامبری درس ناخواندهدلیل نقل آسمانی بودن قرآندلایل تحریف ناپذیری قرآن1- دلیل عقلی2- دلایل نقلینهج البلاغهتورات و انجیلویژگی های قرآنجامعیت قرآن یکی از معجزات قرآن، جامعیت است. قرآن می فرماید:ابعاد جامعیت قرآن:جامعیت و اختصارپیوستگی مطالب قرآنجهانی بودن قرآنجاذبه ی قرآناظهار عجز در برابر بلاغت و فصاحت قرآنآهنگ آیات قرآن:- قرآن و فطرت حقیقت جوییارزش قرآن از نگاه حضرت علی (ع)فرضیه ی2 : نماز در قرآن و دین اسلام و زندگی انسان ها نقش مهمی ایفا می کند.نماز در قرآننقش نماز در زندگی فردی و اجتماعی انسانبعضی از آثار نماز عبارتند از:صفات نمازگزارانفرضیه 3 قرآن اسوه هایی برای عبرت گرفتن و هدایت انسان ها دارد.برای خود الگو پیدا کنیدالگوهای قرآنی بهترین الگومعنای صدق و صدیق:صداقت ادریس:جلوه هایی از اخلاق ادریسشكر گزاریمعنای شكر و شكور:آثار و بركات شكرشكر گزاری نوح:جلوه هایی از اخلاق نوح:عفت و پاكدامنی:عفت یوسف:یوسف اسوه ی پاكدامنی و عفتایّوب، پیشرو صابرانجایگاه صبر و صابران در قرآن:قرآن و نیكی به پدر و مادریحیی، اسوه ی نیكی به پدر و مادرجلوه هایی از دیگر صفات برجسته ی اخلاقی یحییاهمیت حسن خلق در روایات2- نمونه های قرآنی از اخلاق پیامبردلسوزی بسیار رهبران الهیفرضیه 4:آن چه به نام نظام اجتماعی در قرآن واسلام بر سر زبانهاست همه ی لوازم و بایسته های یك نظام اجتماعی را داراست.نظام وتفسیر اجتماعی :قرآن كریم و نظام اجتماعیلوازم ضروری و اركان هر نظام عبارتند از:هدف؛طرح؛برنامه؛زمینه سازی ذهنی- فكری برای پذیرش عمومی.فرضیه 5 : قرآن در زندگی فردی و اجتماعی حتی حقوق بین الملل نقش فراوانی دارد.نقش و نفوذ قرآن در زندگی امروز مانقش قرآن در زندگی  فردی انسان:اخلاق پسندیده ی فردیاخلاق ناپسند فردینقش قرآن در زندگی اجتماعی انساناخلاق پسندیده ی اجتماعیاخلاق ناپسند اجتماعیچگونگی برخوردهای اجتماعی از نظر قرآن و اسلامبرخورد با همسایگاننقش قران در زندگی اجتماعی انسان:نقش قرآن در اقتصادرابطة دین و اقتصادرابطة‌اخلاق و اقتصادنقش قرآن در کار و تولید:مفهوم «اخلاق کار»قرآن و تغییرات اجتماعیفرضیه 6 : قرآن نقش مهمی در واقعه ی عاشورا ایفا کرده است.ذکرویادخدادرقرآنذکرویادخدادرکربلاامربه معروف ونهی ازمنکردرقرآنامربه معروف ونهی ازمنکروحماسه حسینیفرضیه 7 : قرآن یک کتاب پزشکی کامل استدرمان آب مروارید به وسیله ی آیه های قرآن بدون نیازبه عملفرضیه8  : استفاده از فرامین قرآن در زندگی ما تا حدودی تحقق پیدا کرده است.نتیجه جامعه آماریفصل پنجم 1-5 مقدمه 2-5 نتیجه گیری:3-5 پیشنهادات تحقیق4-5 مشکلات تحقیقفهرست منابع و ماخذ    پرسش نامه
 • مهندسی کشاورزی|پاورپوینت شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي
 • پاورپوینت شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي شناسه محصول :96257 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 158 تعداد بازدید : 397 حجم فایل: 4721.401367 مگابایت دانلود عنوان: پاورپوینت شناسائي گونه هاي علف…

 • پرسشنامه|تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران
 • تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران شناسه محصول :61978 موضوع : پرسشنامه فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 512 حجم فایل: 0.05078125 مگابایت دانلود تاثیربحران مالی دنیا  بر اقتصاد ایران   تاثیربحران مالی دنیا …

 • علوم تربیتی|تأثیر تماشای تلویزیون بر كیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی
 • تأثیر تماشای تلویزیون بر كیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی شناسه محصول :54859 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 363 حجم فایل: 0.020507813 مگابایت دانلود تأثیر تماشای تلویزیون بر كیفیت…

 • روان شناسی|پاورپوینت مکانیسم‌های دفاعی روان کاوی
 • پاورپوینت مکانیسم‌های دفاعی روان کاوی شناسه محصول :100709 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 233 حجم فایل: 42.39257813 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع مکانیسم‌های دفاعی روان کاوی، در قالب…

 • حسابداری|پاورپوینت روش های تنظیم بودجه
 • پاورپوینت روش های تنظیم بودجه شناسه محصول :86694 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 401 حجم فایل: 0.586914063 مگابایت دانلود پاورپوینت روش های تنظیم بودجه   فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت روش تحقیق در تربیت بدنی
 • پاورپوینت روش تحقیق در تربیت بدنی شناسه محصول :89761 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 206 تعداد بازدید : 331 حجم فایل: 4.376953125 مگابایت دانلود پاورپوینت روش تحقیق در تربیت بدنی ، در حجم…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *