علوم تربیتی|بررسی نقش قرآن و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی

بررسی نقش قرآن و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی شناسه محصول :52373 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 180 تعداد بازدید : 415 حجم فایل: 0.27734375 مگابایت

دانلود

بررسی نقش قرآن و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی خداوند برای هدایت انسان ها، پیامبران الهی را به سوی بشر مبعوث کرده است تا اندیشه و تفکر آنان را تحول و در رفتار و کردار افراد بشر و جوامع آنان تغییر ایجاد کند.هدف از این گردآوری اشاره به نقش قرآن در زندگی فردی و اجتماعی انسان است و قرآن به عنوان یک کتاب هدایت مطرح شده پس فواید و ثمرات قرآن در زندگی فردی و اجتماعی انسان بررسی شده است و اخلاق نیکوی انسانی در آن مطرح شده است.در این تحقیق نگرش دانش آموزان در مورد مفهوم قرآن در زندگی فردی و اجتماعی انسان پرسش نامه ای تهیه کردیم و در اختیار 100 نفر از دانش آموزان سال دوم دبیرستان دخترانه شاهد خاندان قفلی ناحیه ی 7 مشهد قرار دادیم پس از بررسی پاسخ نامه، نتایج حاصل را به صورت جداول و نمودارهایی برای هر سئوال به صورت مجزا قرار دادیم و وقتی انحراف معیار عددی بزرگی می شود نتیجه می گیریم که داده ها پراکندگی زیادی دارند یعنی بین گزینه ها از لحاظ پاسخ پراکندگی زیادی دیده می شود و در بین بعضی پاسخ ها پراکندگی وجود دارد. فهرست مطالب:فصل اول1-1 مقدمه2-1 بیان مسئله3-1 اهداف تحقیق4-1 اهمیت تحقیق5-1 ضرورت تحقیق6-1 سئوالات پژوهشفرضیات پژوهش7-1 تعریف واژگان اساسی تحقیق:فصل دوم1-2 مقدمه2-2 تاریخچه ی  موضوع2-2 پیشینه نظری4-2- پیشنه عملی (نقد کتاب)فصل سوم1-3 مقدمه2-3 روش های مورد استفاده در تحقیق:3-3 بیان فنون گردآوری اطلاعات و توضیح آنهافصل چهارم1-4 مقدمهفرضیه ی 1: قرآن بهترین کتاب برای هدایت انسان هاست؟قرآن کتابی آسمانیدلیل عقلی آسمانی بودن قرآنیمؤلفه های اعجاز در قرآنابعاد و جهات اعجاز قرآن1- پیراستگی از اختلاف و تناقضالف- بیان برهانی: هماهنگی در آیات قرآن در قالب یک برهان این گونه بیان می2- اعجاز در قلمرو لفظوجه برون متنیمعارف بی مانند از پیامبری درس ناخواندهدلیل نقل آسمانی بودن قرآندلایل تحریف ناپذیری قرآن1- دلیل عقلی2- دلایل نقلینهج البلاغهتورات و انجیلویژگی های قرآنجامعیت قرآن یکی از معجزات قرآن، جامعیت است. قرآن می فرماید:ابعاد جامعیت قرآن:جامعیت و اختصارپیوستگی مطالب قرآنجهانی بودن قرآنجاذبه ی قرآناظهار عجز در برابر بلاغت و فصاحت قرآنآهنگ آیات قرآن:- قرآن و فطرت حقیقت جوییارزش قرآن از نگاه حضرت علی (ع)فرضیه ی2 : نماز در قرآن و دین اسلام و زندگی انسان ها نقش مهمی ایفا می کند.نماز در قرآننقش نماز در زندگی فردی و اجتماعی انسانبعضی از آثار نماز عبارتند از:صفات نمازگزارانفرضیه 3 قرآن اسوه هایی برای عبرت گرفتن و هدایت انسان ها دارد.برای خود الگو پیدا کنیدالگوهای قرآنی بهترین الگومعنای صدق و صدیق:صداقت ادریس:جلوه هایی از اخلاق ادریسشكر گزاریمعنای شكر و شكور:آثار و بركات شكرشكر گزاری نوح:جلوه هایی از اخلاق نوح:عفت و پاكدامنی:عفت یوسف:یوسف اسوه ی پاكدامنی و عفتایّوب، پیشرو صابرانجایگاه صبر و صابران در قرآن:قرآن و نیكی به پدر و مادریحیی، اسوه ی نیكی به پدر و مادرجلوه هایی از دیگر صفات برجسته ی اخلاقی یحییاهمیت حسن خلق در روایات2- نمونه های قرآنی از اخلاق پیامبردلسوزی بسیار رهبران الهیفرضیه 4:آن چه به نام نظام اجتماعی در قرآن واسلام بر سر زبانهاست همه ی لوازم و بایسته های یك نظام اجتماعی را داراست.نظام وتفسیر اجتماعی :قرآن كریم و نظام اجتماعیلوازم ضروری و اركان هر نظام عبارتند از:هدف؛طرح؛برنامه؛زمینه سازی ذهنی- فكری برای پذیرش عمومی.فرضیه 5 : قرآن در زندگی فردی و اجتماعی حتی حقوق بین الملل نقش فراوانی دارد.نقش و نفوذ قرآن در زندگی امروز مانقش قرآن در زندگی  فردی انسان:اخلاق پسندیده ی فردیاخلاق ناپسند فردینقش قرآن در زندگی اجتماعی انساناخلاق پسندیده ی اجتماعیاخلاق ناپسند اجتماعیچگونگی برخوردهای اجتماعی از نظر قرآن و اسلامبرخورد با همسایگاننقش قران در زندگی اجتماعی انسان:نقش قرآن در اقتصادرابطة دین و اقتصادرابطة‌اخلاق و اقتصادنقش قرآن در کار و تولید:مفهوم «اخلاق کار»قرآن و تغییرات اجتماعیفرضیه 6 : قرآن نقش مهمی در واقعه ی عاشورا ایفا کرده است.ذکرویادخدادرقرآنذکرویادخدادرکربلاامربه معروف ونهی ازمنکردرقرآنامربه معروف ونهی ازمنکروحماسه حسینیفرضیه 7 : قرآن یک کتاب پزشکی کامل استدرمان آب مروارید به وسیله ی آیه های قرآن بدون نیازبه عملفرضیه8  : استفاده از فرامین قرآن در زندگی ما تا حدودی تحقق پیدا کرده است.نتیجه جامعه آماریفصل پنجم 1-5 مقدمه 2-5 نتیجه گیری:3-5 پیشنهادات تحقیق4-5 مشکلات تحقیقفهرست منابع و ماخذ    پرسش نامه
 • کامپیوتر|پاورپوینت مدیریت و پیکربندی تجهیزات شبکه
 • پاورپوینت مدیریت و پیکربندی تجهیزات شبکه شناسه محصول :55567 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 424 حجم فایل: 0.0625 مگابایت دانلود پاورپوینت مدیریت و پیکربندی تجهیزات شبکه   در ابتدا به…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت آجر شیشه ای
 • پاورپوینت آجر شیشه ای شناسه محصول :95497 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 242 حجم فایل: 640.7832031 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی آجرهای شیشه ای و مشخصات آنها ، در…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری سبز در آکادمی علوم کالیفرنیا – رنزو پیانو
 • پاورپوینت بررسی معماری سبز در آکادمی علوم کالیفرنیا – رنزو پیانو شناسه محصول :92818 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 247 حجم فایل: 4.841796875 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی معماری سبز در…

 • طرح توجیهی صنعتی|طرح تولیدی لباس کار
 • طرح تولیدی لباس کار شناسه محصول :55608 موضوع : طرح توجیهی صنعتی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 887 حجم فایل: 0.040039063 مگابایت دانلود طرح تولیدی لباس کار   در جوامع بشری بیكاری بعنوان…

 • طرح های توجیهی|پروژه کارآفرینی تولید نایلون عریض کشاورزی ، نخ و طناب پلاستیکی
 • پروژه کارآفرینی تولید نایلون عریض کشاورزی ، نخ و طناب پلاستیکی شناسه محصول :53464 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 470 حجم فایل: 0.522460938 مگابایت دانلود پروژه کارآفرینی تولید…

 • کشاورزی|پاورپوینت عدس
 • پاورپوینت عدس شناسه محصول :86734 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 495 حجم فایل: 0.251953125 مگابایت دانلود پاورپوینت عدس 30 اسلاید عدس از قدیمی ترین منابع غذایی گیاهی بشر است و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *