علوم تربیتی|بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی اموزش پذیر

بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی اموزش پذیر شناسه محصول :50723 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 106 تعداد بازدید : 659 حجم فایل: 0.141601563 مگابایت

دانلود

بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات  رفتاری کودکان کم توان ذهنی اموزش پذیر   فرمت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد   چکیدههدف از این پژوهش آموزش رفتارهای سازشی به دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر وبررسی تاثیر آن در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری این کودکان است. از میان دانش آموزان آموزشگاه تعداد 70نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه 35نفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده مقیاس رشد اجتماعی وایلند و پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر فرم معلم بود. قبل از اجرای متغیر مستقل از هر دو گروه آزمون وایلند و راترگرفته شد. و سپس برای گروه آزمایش به مدت 12هفته فعالیتهای هدف دار مبتنی بر آموزش مهارت های اجتماعی اجرا گردید. سپس برای هر دو گروه مجددا” آزمون ها اجرا گردید. داده های خام با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند . و نتایج آن نشان داد که بین آزمودنیهای گروه های آزمایش و گواه از لحاظ رشد اجتماعی ونمره کل اختلالات رفتاری ومولفهای آن تفاوت معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر آموزش رفتارهای سازشی در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر موجب افزایش رشد اجتماعی و کاهش اختلالات رفتاری در آنان گردیده است.کلید واژه: رشد اجتماعی / رفتار سازشی / اختلالات رفتاری/ کم توان ذهنیفهرست چکیدهفصل یکمقدمهمسئله پژوهشی فرضیه ها اهداف تحقیقتعاریف:رشد اجتماعی : اختلالات رفتاریفصل دوعقب‌ماندگیتعریف عقب‌ماندگی ذهنیمیزان شیوع طبقه‌‌بندی عقب‌ماندگان ذهنی علل عقب‌ماندگی* اختلالات رفتاریطبقه‌بندی كودكان مبتلا به اختلالات رفتاریفراوانینظریه‌هانظریه آنا فرویدنظریه یادگیری رفتاری اجتماعییادگیری مشاهده ایCogninvsm )شناخت گرایاندیدگاه شناختی – رفتارینظریه متقابل :تشخیص و طبقه بندی2-1 اختلال بی اعتنایی مقابله ای ( codd) 23- افسردگی در كودكان :4- عوامل برون زاد :5- محرومیتها و كمبودها :نقش مدرسه در اختلالات رفتاری دانش آموزان :دیدگاه رفتار گرایان : 3  دیدگاه هستی گراییدیدگاه شناختی  رشد اجتماعینظریه‌های موجود پیرامون رشد اجتماعیمشخصات و ویژگی‌های رشد اجتماعیتفاوت‌های فردی در رشد اجتماعیتحقیقات داخلیتحقیقات خارجیفصل سهجامعه آمارینمونه آماری وروش نمونه گیریطرح تحقیقابزار جمع آوری داده هاروش نمره گذاری آزمون وایلند (روش دوم)پرسشنامه ارزیابی رفتاری راترپایایی و اعتبار پرسشنامه راتر:روش اجرا:روش تحلیل داده هافصل چهارالف ) یافته های توصیفی:ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش:ج) یافته های جانبی  منابع داخلیمنابع خارجی
 • مکانیک|توربین بادی و ساختار آن
 • توربین بادی و ساختار آن شناسه محصول :86761 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 110 تعداد بازدید : 413 حجم فایل: 3.736328125 مگابایت دانلود حقیق در مورد توربین بادی و ساختار آن در 110 صفحه…

 • مکانیک|گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل
 • گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل شناسه محصول :54121 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 341 حجم فایل: 0.014648438 مگابایت دانلود گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل   مقدمه : شركت…

 • روان شناسی|پاورپوینت طرحواره شکست
 • پاورپوینت طرحواره شکست شناسه محصول :96628 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 215 حجم فایل: 4305.318359 مگابایت دانلود پاورپوینت طرحواره شکست   پاورپوینت طرحواره شکست شامل 42 اسلاید زیبا ،…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت نقش دانش آموزان به عنوان رابطین بهداشت
 • پاورپوینت نقش دانش آموزان به عنوان رابطین بهداشت شناسه محصول :69524 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 10 تعداد بازدید : 300 حجم فایل: 0.491210938 مگابایت دانلود پاورپوینت نقش دانش آموزان به عنوان رابطین…

 • روان شناسی|پاورپوینت بررسی روانشناسی احساس و ادراک
 • پاورپوینت بررسی روانشناسی احساس و ادراک شناسه محصول :64595 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 83 تعداد بازدید : 318 حجم فایل: 0.3203125 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی روانشناسی احساس و ادراک   کلیات تاریخچه:…

 • فنی و مهندسی|پاورپوینت تحقیق در مورد استانداردها وظوابط موزه ها
 • پاورپوینت تحقیق در مورد استانداردها وظوابط موزه ها شناسه محصول :67696 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 218 حجم فایل: 1.448242188 مگابایت دانلود پاورپوینت تحقیق در مورد استانداردها وظوابط…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *