علوم تربیتی|بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان

بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان شناسه محصول :52340 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 92 تعداد بازدید : 339 حجم فایل: 0.25 مگابایت

دانلود

بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان   پژوهش حاضر به منظور بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان مشهد انجام گرفت فرض اصلی این تحقیق این بود که عوامل بر ایجاد اعتیاد تأثیر می گذارد و فرضیه ها و سؤالهای متعددی در پژوهش بیان شده است که مورد بررسی قرار گرفته جامعه آماری با مشورت استاد راهنما 200 نفر انتخاب شده و روش نمونه گیری تصادفی است و ابزار مورد استفاده سنجش پرسشنامه می باشد که شامل سؤال پنج گزینه ای می باشد و شامل یک جدول فراوانی و یک نمودار هیستوگرام می باشد نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر به شرط زیر است : الف) عوامل اجتماعی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد. ب) عوامل عاطفی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد. ج) وضعیت دوران تحصیل در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد. د) وضعیت اقتصادی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد. ر) میزان تحصیلات افراد در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد. ز) میزان فرهنگ خانواده در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد. نتایج تحقیق با توجه به یافته ها در آخر ارائه شده است.   فهرست مطالب:عنوان                                 صفحهفصل اول : 1-    مقدمه    82-    بیان مسئله    103-    اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش    114-    اهداف پژوهش    13    5-    پرسش یا فرضیه های پژوهش     136-    تعاریف نظری و عملیاتی     157-    معرفی متغیرهای مستقل و وابسته    19  فصل دوم : بررسی پیشینة پژوهش1-    تاریخچة اعتیاد    212-    بررسی نظریه ها و مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش    243-    بررسی پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور    454-    نقد و بررسی پژوهشهای انجام شده    47  فصل سوم : متودولوژی1-    جامعة آماری    572-    نمونه آماری و روش نمونه گیری    583-    روش محاسبه حجم نمونه    58 فصل چهارم : یافته های پژوهش 1-    بررسی و توصیف و تحلیل داده ها    60الف) توصیف داده ها با استفاده از جداول و داده ها    61ب) تحلیل داده ها (تحلیل بر اساس داده های آماری)    69ج) سایر یافته های پژوهش    69 فصل پنجم : نتیجه گیری1)    تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش به ترتیب ارائه داده ها    822)    محدودیتهای پژوهش     833)    پیشنهادات کاربردی از نتایج بدست آمده وپیشنهاد برای مراحل بعدی    83 فصل ششم : ضمائم ، منابع و مأخذضمائم    89منابع و مآخذ    92
 • معماری|پاورپوینت معماری و ریاضیات
 • پاورپوینت معماری و ریاضیات شناسه محصول :92811 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 65 تعداد بازدید : 205 حجم فایل: 2.336914063 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری و ریاضیات   رابطه انسان با اعداد ...........ریشه رابطه انسان…

 • روان شناسی|پاورپوینت در مورد بازی درمانی
 • پاورپوینت در مورد بازی درمانی شناسه محصول :101815 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 288 حجم فایل: 1092.56543 مگابایت دانلود پاورپوینت در مورد بازی درمانی   اهداف استفاده از سفرخیالی…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت ایمنی در تخریب ساختمانها
 • پاورپوینت ایمنی در تخریب ساختمانها شناسه محصول :93982 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 218 حجم فایل: 1126.117188 مگابایت دانلود پاورپوینت ایمنی در تخریب ساختمانها ، در حجم 23…

 • هنر|سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا اكنون
 • سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا اكنون شناسه محصول :59228 موضوع : هنر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 91 تعداد بازدید : 504 حجم فایل: 0.060546875 مگابایت دانلود سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا اكنون…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت پیشوایان اسوه (درس 6 دین و زندگی 2)
 • پاورپوینت پیشوایان اسوه (درس 6 دین و زندگی 2) شناسه محصول :91613 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 346 حجم فایل: 2.604492188 مگابایت دانلود پاورپوینت درس 6 دین…

 • علوم انسانی|تحقیق در مورد برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت آکادمیک از دانش آموزان مدرسه متو
 • تحقیق در مورد برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت آکادمیک از دانش آموزان مدرسه متو شناسه محصول :69892 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 216 حجم فایل: 0.010742188 مگابایت دانلود تحقیق…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.