علوم تربیتی|بررسی رابطه نگرش به تقلب با نگرش مذهبی در بین دانشجویان

بررسی رابطه نگرش به تقلب با نگرش مذهبی در بین دانشجویان شناسه محصول :52783 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 89 تعداد بازدید : 338 حجم فایل: 0.192382813 مگابایت

دانلود

بررسی رابطه نگرش به تقلب با نگرش مذهبی در بین دانشجویان نقش متغیرهای شناختی، شخصیتی و اجتماعی در تبیین رابطة بین نگرش مذهبی و و تقلب دانشجویان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما كمتر به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است؛ بدین‌منظور در این پژوهش به بررسی رابطة نگرش مذهبی و تقلب پرداخته شده است.هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و تقلب دانشجویان دانشگاه ایذه  بوده و فرضیة اصلی تحقیق این است كه بین نگرش مذهبی و تقلب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه  رابطه وجود دارد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونة مورد بررسی 100 نفر از دانشجویان  كه در رشته‌های مختلف علوم تجربی، علوم انسانی و ریاضی فیزیك و …در سال تحصیلی            88-89 مشغول به تحصیل بودند و به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده از میان پنج كلاس انتخاب گردیدند. آزمون نگرش مذهبی (دارای 20 سؤال، سه گزینه‌ای) و پرسشنامه پژوهش (GHQ) برای سنجش ملاك‌های  سلامت، شامل مذهبی بودن ، ارتباط با خداوند، اختلال در كاركرد اجتماعی و افسردگی به عنوان ابزار تقلب تحقیق استفاده شد و داده‌های به‌دست آمده با روش آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار (SPSS-13) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد كه بین نگرش مذهبی و وتقلب  (r = -0/23)، همچنین بین نگرش مذهبی و اضطراب(r = -0/20) و اختلال در كاركرد اجتماعی (r = -0/21) در سطح معناداری  (p<0/05)رابطه وجود دارد؛ اما بین جسمی‌سازی و افسردگی با نگرش مذهبی رابطه معنی‌داری دیده نشد. ضرایب همبستگی منفی بدین‌معنی است كه هرچه نگرش مذهبی بالاتر باشد، علائم دیدگاه مذهبی  و درنتیجه تقلب  بیشتر است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است كه نگرش مذهبی با افزایش تقلب دایان  در رابطه است. پژوهش‌های آینده لازم است میزان تعمیم‌پذیری این یافته‌ها را بررسی كنند.مقدمهاگر دانشجویی یک بار از طریق تقلب موفق شود نمره ی خوبی بگیرد دیگر نمی تواند با فکر خودش امتحان دهد ودر مقابل وسوسه ی نوشتن ازروی دست دیگران پایداری نکند.بیشتر دانشجویان  در طول سالهای دانشگاه حداقل یکی دوبار تقلب می کنند ودر بیشتر این موارد بدون ان که مطلب درسی را فهمیده باشند  با نمره ی غیر واقعی به کلاس بالا راه می یابند و این موضوع مشکلات بسیاری را بوجود می آورد بیشتر والدین می خواهند فرزندان آنها درک کنند که تقلب کردن کار درستی نیست حتی اگر بدون تقلب نمره ی بالا تری را نگیرند . (عبدالوهاب،1999) در یک تعبیر خشن شاید بتوانیم بگوئیم فردی که تقلب می کند مانند کسی است که دزدی میکند اما با شیوه ی دیگر. همانطور که در دزدی پنهان کاری، ترس و  تجاوز به حقوق دیگران وجود دارد در تقلب هم وجود دارد.اما گفته میشود که تقلب میتواند چیزی شبیه دروغگوئی باشد. به نظر میرسد که فرد سالم نباید تقلب کند گر چه نتواند به همه سئوالات امتحانی پاسخ دهد. چون او میداند تقلب از سنخ چه نوع اعمال و رفتاری است. (آزاد،1381)روانشناسان تقلب را یک بیماری روحی شخصیتی میدانند ومی گویند وقتی یک پیام روشن ودقیقی در مورد نادرستی تقلب به دانشجو نمی دهیم وبه اندازه ی کافی آن را اشکار نمی کنیم چگونه می توان انتظار داشته باشیم آنها در دانشگاه تقلب نکنند. ( الوندی ،1382)در همین راستا برخی مطالعات دلیل اصلی بروز تقلب را ناشی از دو عامل میدانند : 1-فشار ها وانتظاراتی که بر دانشجوه هان برای کسب موفقیت وارد میشود .2- برآورد دانشجویان  از احتمال گیرافتادن او در جریان تقلب .بنابر این معلم برای به حداقل رساندن تقلب می تواند اقدامات متعددی را انجام دهد. در این مقاله سعی بر ان است. علل گرایش دانشجویان  به تقلب و راهکارهای پیشنهادی برای آن را بررسی کنیم.منابع1ـ ر.ك: فریبا جمالى، «بررسى رابطه بین نگرش مذهبى و احساس معنابخشى در دانشجویان دانشگاه»، پایان‏نامه كارشناسى ارشد دانشگاه الزهرا، 1381.2ـ ر.ك: غلام‏عباس توسلى، نظریه‏هاى جامعه‏شناسى، انتشارات سمت، 1369.3 الى 5ـ به نقل از: زهرا رازفر، «بررسى نقش باورهاى دینى در خویشتندارى نوجوانان تهران»، دانشگاه الزهرا، 1379.6و7ـ ر.ك: فریبا جمالى، «بررسى رابطه بین نگرش مذهبى و احساس معنابخشى در دانشجویان دانشگاه»، پایان‏نامه كارشناسى ارشد دانشگاه الزهرا، 1381.··· منابعـ غلام‏عباس توسلى، نظریه‏هاى جامعه‏شناسى، چ اول، تهران، سمت، 1369؛ـ فریبا جمالى، «بررسى رابطه بین نگرش مذهبى و احساس معنابخشى در دانشجویان دانشگاه»، پایان‏نامه كارشناسى ارشد دانشگاه الزهرا، 1381؛ـ ویلیام جیمز، دین و روان، ترجمه مهدى قائمى، انتشارات آموزش و پرورش انقلاب اسلامى، 1372؛ـ محمد خدایارى‏فر، «تهیه پرسشنامه نگرش‏سنج مذهبى در بین دانشجویان دانشگاه»، 1378؛ـ زهرا رازفر، «بررسى نقش باورهاى دینى در خویشتندارى نوجوانان تهران»، دانشگاه الزهرا، 1379؛ـ طاهره سهرابیان، «بررسى تأثیر نگرش مذهبى بر سازگارى فردى و اجتماعى دانش‏آموزان استان لرستان»، دانشگاه الزهراء، 1379؛ـ على‏اصغر صباغ‏پور، «بررسى نگرش مذهبى جوانان ذكور تهران (22ـ17 ساله) و عوامل مؤثر بر شكل‏گیرى آن»، دانشگاه تربیت مدرس، 1379؛ـ فصلنامه اندیشه و رفتار، شماره 8، زمستان 80.ـ نیما قربانى، «روان‏شناسى دین، یك رویكرد عملى چند تبارى»، فصلنامه قبسات، سال سوم، ش 2، تابستان و پاییز 1377.ـ عبدالعظیم كریمى، رویكرد نمادین به تربیت دینى با تأكید بر روش‏هاى اكتسابى، انتشارات قربانى، 1374؛ـ یوسف كریمى، روان‏شناسى اجتماعى، چ چهارم، دانشگاه پیام نور، 1372؛ـ مهرى محمودى، «رابطه قشربندى اجتماعى و رفتارهاى مذهبى»، دانشگاه تربیت مدرس، 1378؛ـ رضا ناظمیان، انسان و دین، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 1369؛- G.W. Alport, (1959), Relgion and Pregudice (crane Reviwe 2).- J.M. Burger (1997), Psycho and Lytic theory and Religian in hand book of personality Grove. Books/colepub.- Tread Way. K.m(1995) Religion and optimism models of the relationship student Jurnal of psychology.
 • مهندسی کشاورزی|پاورپوینت اکولوژی
 • پاورپوینت اکولوژی شناسه محصول :53564 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 453 حجم فایل: 0.231445313 مگابایت دانلود پاورپوینت اکولوژی •دید کلی •انرژی خورشیدی در واقع نیروی اصلی محرکه تمام اکوسیستم‌ها…

 • شیمی|تحقیق آبکاری فلزات
 • تحقیق آبکاری فلزات شناسه محصول :74654 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 986 حجم فایل: 0.237304688 مگابایت دانلود دانلود تحقیق در مورد آّبکاری فلزات در قالب ورد و در 45 صفحه…

 • معماری|پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی
 • پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی شناسه محصول :98850 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 252 تعداد بازدید : 132 حجم فایل: 4073.958008 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی 252 اسلاید   فهرست مطالب…

 • حسابداری|خلاصه ای از عملکرد مهندسین در سالن دستگاه اداره مخابرات
 • خلاصه ای از عملکرد مهندسین در سالن دستگاه اداره مخابرات شناسه محصول :66605 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 53 تعداد بازدید : 363 حجم فایل: 0.025390625 مگابایت دانلود خلاصه ای از عملکرد مهندسین در…

 • مدیریت|پاورپوینت سیر تطور نظریه سازمان(فصل دوم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید)
 • پاورپوینت سیر تطور نظریه سازمان(فصل دوم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید) شناسه محصول :73952 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید :…

 • علوم انسانی|هوش هیجانى
 • هوش هیجانى شناسه محصول :72959 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 152 تعداد بازدید : 209 حجم فایل: 0.100585938 مگابایت دانلود هوش هیجانى فصل اوّل. 3 مقدمه : 3 بیان مسئله : 4 اهمیت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *