علوم تربیتی|بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شناسه محصول :52205 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 93 تعداد بازدید : 421 حجم فایل: 0.0703125 مگابایت

دانلود

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزانچكیده تحقیق:در این تحقیق به بررسی رابطة بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ابهر پرداخته‌ایم. نمونة تحقیق 372 نفر ( 191 نفر دختر و 181 پسر ) از دانش‌آموزان مذكور را شامل می‌شود، كه در سال تحصیلی 87-86 مشغول به تحصیل بوده‌اند. روش این تحقیق توصیفی و از نوع میدانی بوده و ابزار جمع‌آوری اطلاعات،‌برای متغیر فشار روانی، پرسشنامة اورسولا ماركهام است كه احساس فشار روانی را می‌سنجد. برای گردآوری اطلاعات متغیر پیشرفت تحصیلی، ضمن مراجعه به كارنامه‌های تحصیلی دانش‌آموزان درسال تحصیلی87-86 ،  معدل آنان ثبت شده است. داده‌های به دست آمده با استفاده از روشهای آماری تجزیه و تحلیل گردیده و فرضیه‌های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حكایت از آن می‌كند كه میزان فشار روانی دختران بیشتر از میزان فشار روانی پسران است. همچنین میزان پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از میزان پیشرفت تحصیلی پسران است. ولی رابطه‌ای بین میزان فشار روانی و میزان پیشرفت تحصیلی دختران دیده نشده، همچنین بین میزان فشار روانی و میزان پیشرفت تحصیلی پسران رابطة معناداری مشاهده نشده است. اثر متقابل جنس و پایه ‌های تحصیلی بر روی فشار روانی دانش‌آموزان نیز معنی‌دار نیست.بیان مسأله:همه معلمین در طول زندگی حرفه‌ای خود همواره با دانش آموزانی مواجه شده‌اند که علیرغم شروع خوب و مناسب فعالیتهای تحصیلی و کسب مدارج ممتاز و عالی در پایه‌های تحصیلی با افت عملکرد تحصیلی مواجه شده‌اند. و برای کمک به این دسته از دانش‌آموزان، دنبال علت و راهکار می‌گردند. والدین آنها نیز برای جلوگیری از افت هرچه بیشتر آنها طالب راهکارهای عملی هستند. حتی گاهی خود دانش‌آموزان نیز با مراجعه به مشاورین از وضعیت تحصیلی خود رضایت نداشته و ابراز ترس و نگرانی می‌کنند و افت تحصیلی و شکست تحصیلی، مسائل فردی و شخصی زیادی برای یادگیرنده ایجاد می‌کند، مسائلی از قبیل مشکلات عاطفی، روانی مانند استرس. در تحقیق موجود، محقق سعی دارد بداند که آیا رابطه‌ای بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ابهر وجود دارد؟ و اگر رابطه‌ای وجود دارد، این رابطه تا چه حد و چگونه است؟فهرست مطالبعنوان                                                                                                              صفحهچکیده…………………………………………………………………………………………………………….. 1فصل اولمقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 3بیان مساله………………………………………………………………………………………………………….. 7اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………. 8اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 9سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 9فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………. 10تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………. 11فصل دومتاریخچه فشار روانی……………………………………………………………………………………………. 13تعاریف و نظریه های فشار روانی…………………………………………………………………………….. 16علل استرس……………………………………………………………………………………………………… 23عوامل موثر در تشدید فشار روانی……………………………………………………………………………. 26عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………….. 37ارزشیابی و آزمونهای پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………. 51تحقیقات انجام در داخل و خارج…………………………………………………………………………… 53فصل سوممقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 59جامعه…………………………………………………………………………………………………………….. 59نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………. 60ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. 60روائی و اعتبار مقایس سنجش احساس فشار روانی………………………………………………………. 61روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 62یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………. 63 فصل چهارمجداول……………………………………………………………………………………………………………. 62فصل پنجمنتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 74پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….. 78محددیت ها……………………………………………………………………………………………………… 81منابع………………………………………………………………………………………………………………. 83« پرسشنامه سنجش احساس فشار روانی اوسولا ماركهام‌»منابع و مآخذ۱- آزاد، حسین،(۱۳۷۲)،‌آسیب روانی، تهران، انتشارات بعثت.۲-‌ احمدی، احمد،(۱۳۷۱)، روانشناسی نوجوانان و جوانان ، تهران، انتشارات تومه.۳-‌ پارسا، محمد، (۱۳۷۵)، نظریه‌های یادگیری و آموزشی، انتشارات دانشگاه تربیت معلم.۴-‌ پاول، تروورجی و انرایت، سیمون جی، ترجمه بخشی‌پور رودسری و صبوری مقدم، حسن،(۱۳۸۰)، فشار روانی، اضطراب و راههای مقابله با آن، مشهد، شرکت بهنشر.۵-‌ جعفری مررخه، فرامرز، (۱۳۷۹)، بررسی رابطه بین رضایت از انتخاب رشته تحصیلی با پیشرفت تحصیلی.۶-‌ زندی‌پور، طیبه، (۱۳۸۳)، برنامه‌ریزی تحصیلی و شغلی، تهران، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.۷-‌ ‌‌سالمی، شهلا،( ۱۳۷۵)، بررسی تاثیر پاره‌ای از متغیرهای اجتماعی و اقتصادی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم نظام جدید شهر تهران.۸-‌ سمپوزیم، استرس،(۱۳۷۲)۹-‌ ‌سیف، علی‌اکبر،(۱۳۷۳)، اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی، انتشارت آگاه، تهران۱۰-‌ ‌شاملو، سعید، (۱۳۷۸)، بهداشت روانی، تهران، انتشارات رشد۱۱ـ شفیع‌آبادی، عبدالله، (۱۳۸۳)، راهنمائی تحصیلی و شغلی، تهران، انتشارات۱۲-‌ طالب‌زاده، علیرضا، (۱۳۸۲)، نشریه پیوند، ماهنامه آموزشی پیوند.۱۳-‌ علیزاده، مریم‌گل، (بهمن ۱۳۸۳)، ماهنامه موفقیت.۱۴-‌ گروسی، اعظم، (۱۳۷۸)، بررسی رابطه بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی.۱۵-‌ مرتضوی‌زاده، سیدحشمت‌ا..،‌(مهر ۱۳۸۲)، نشریه ماهنامه آموزشی پیوند ، شماره ۲۸۸۱۶- مقدم، بدری، (۱۳۷۹)، کاربرد روانشناسی در آموزشگاه (روانشناسی آموزشگاهی )، تهران ، انتشارات سروش.۱۷-‌ موسویان، میترا،(۱۳۷۴) ترنسندنتال، مدیتیشن و تاثیر آن بر کاهش فشارهای عصبی.۱۸- نریمانی، محمد، (۱۳۸۲)، اضطراب و راههای مقابله با آن، اردبیل، انتشارات نیک‌آموز.۱۹-‌ نظری، مرتضی، (۱۳۷۴)، عوامل موفقیت در تحصیل، تهران، انتشارات مدرسه.۲۰-‌ هیلگارد، واتکینسون،(مترجم براهنی، محمد تقی و همکاران، ۱۳۷۲)، زمینه‌روانشناسی‌جلد ۲، انتشارات رشد.‌
 • جغرافیا|كاربری فضای تفریحی و باز
 • كاربری فضای تفریحی و باز شناسه محصول :55626 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 423 حجم فایل: 0.192382813 مگابایت دانلود كاربری فضای تفریحی و باز   مجموعه‌‌ای از اشتغالهایی است كه…

 • علوم تربیتی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و دوره های ضمن خدمت
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و دوره های ضمن خدمت شناسه محصول :95311 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 202 حجم فایل: 56.92382813 مگابایت دانلود عنوان: مبانی نظری و…

 • بهداشت|پاورپوینت خلاصه کتاب بهداشت و ایمنی در آزمایشگاه و محیطهای صنعتی
 • پاورپوینت خلاصه کتاب بهداشت و ایمنی در آزمایشگاه و محیطهای صنعتی شناسه محصول :96007 موضوع : بهداشت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 345 تعداد بازدید : 462 حجم فایل: 11767.67871 مگابایت دانلود عنوان: پاورپوینت بهداشت و ايمني…

 • معماری|پاورپوینت انسان، طبیعت، معماری (خانه ابریشمی)
 • پاورپوینت انسان، طبیعت، معماری (خانه ابریشمی) شناسه محصول :88634 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 109 تعداد بازدید : 292 حجم فایل: 17.36523438 مگابایت دانلود پاورپوینت انسان، طبیعت، معماری (خانه ابریشمی) فهرست خانه ابریشمی ویژگی…

 • مکانیک|پاوپوینت روشهای ماشینکاری مخصوص
 • پاوپوینت روشهای ماشینکاری مخصوص شناسه محصول :100133 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 71 تعداد بازدید : 238 حجم فایل: 4327.939453 مگابایت دانلود پاوپوینت روشهای ماشینکاری مخصوص – شامل 71 اسلاید در قالب پاورپوینت و…

 • مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات|ارزیابی و مقایسه روش های سیستم های تشخیص هویت و ارائه روشی با قابلیت بالا
 • ارزیابی و مقایسه روش های سیستم های تشخیص هویت و ارائه روشی با قابلیت بالا شناسه محصول :96548 موضوع : مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 62 تعداد بازدید : 619 حجم فایل:…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *