علوم تربیتی|بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی

بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی شناسه محصول :51286 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 67 تعداد بازدید : 455 حجم فایل: 0.125976563 مگابایت

دانلود

بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی   چکیده موضوع پژوهش حاضربررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی میباشد. این پژوهش توصیفی وازنوع همبستگی است. جامعةآماری مورد پژوهش، معلمان مدرسه میباشدكه50 نفرنمونه دردسترس انتخاب شدند. ابزارجمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامةسبك رهبری وپرسشنامةنوآوری اقتباس شده از کتاب راهبردهای مدیریت نانچیان ،توکلی، و موسوی قرامشلومیباشد. که نتایج زیربه دست آمد: بین سبك رهبری وظیفه مدار و گسترش نواوری های آموزشی رابطه ی معناداری وجود دارد و این رابطه قوی و مستقیم می باشد که R پیرسون در این فرضیه 0.6 می باشد و در فرضیه ی دیگر بین سبک رهبری انسان گرا و نوآوری های آموزشی رابطه ی معناداری وجود دارد چون Sig آن 0.00 بود و کمتر از 0.05 است که این رابطه قوی و مستقیم می باشد و R پیرسون آن 0.6 می باشد.که هر دو فرضیه در این پژوهش قابل قبول هستند. میزان نوآوربودن و وظیفه گرایی در سطح پایین (از بین سه سطح بالا،متوسط و پایین) و انسان گرا بودن در سطح متوسط به ترتیب با(52-44-48) بیشترین درصد فراوانی و میزان نوآوربودن و وظیفه گرایی در سطح بالا و انسان گرا بودن در سطح پایین به ترتیب با (12-16-16) کمترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است. واریانس و انحراف معیار در میزان نوآور بودن بالاترین(119.8-10.9) و در میزان انسان گرا بودن کمترین مقدار(22.2-4.7) می باشد.     فهرست مطالب   عنوان                                                                                                صفحه   چکیده   فصل اول   مقدمه                                                                                                           7   بیان مسئله                                                                                                     11   اهداف پژوهشی                                                                                                15   اهداف جزئی                                                                                                    15   تعاریف واژه ها واصطلاحات                                                                                 15   فصل دوم   تعریف مدیریت                                                                                                18   مدیریت عملی (کلاسیک)                                                                                   31   روابط انسانی                                                                                                    31   نقش ومسئولیت های مدیران در فرآیند تغییر                                                 32        سبک تغییر مشارکتی                                                                                       33   تغییر نوآوری                                                                                                   33   منابع قدرت مدیر                                                                                              35   فصل سوم   روش انجام پژوهش                                                                                           40   روش وابزار گردآوری پژوهش                                                                               45   فصل چهارم   اعتبار وپایابی پرسشنامه                                                                                     47   تجزیه و تحلیلاطلاعات                                                                             47   4-1 مقدمه                                                                                                     47   4-2 یافته های توصیفی                                                                                    48                 4-2-2 تحصیلات                                                                                            49   4-2-3 : میزان نوآور بودن مدیر                                                                          50   4-2-4 : میزان وظیفه گرایی مدیر                                                                       52   4-2-5 : میزان انسان گرایی مدیر                                                                        53   4-3 :نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی نمره های متغیرهای مستقل و وابسته 56   4-4 : یافته های استنباطی                                                                                  57   4-4-1- آزمون فرضیه ها                                                                                   57   فصل پنجم   5-1 : بحث و نتیجه گیری                                                                                  60   5-2 : راهکارها و پیشنهادات                                                                                62   5-3 : محدودیت ها و مشکلات پژوهش                                                                  62   فهرست منابع                                                                                                  63   پیوست ها   پرسشنامه میزان نوآور بودن                                                                               67    
 • حسابداری|پاورپوینت حسابداری ناب
 • پاورپوینت حسابداری ناب شناسه محصول :93232 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 196 حجم فایل: 317.6113281 مگابایت دانلود پاورپوینت حسابداری ناب   دسته: حسابداری- مدیریت مالی- مجموعه مدیریت فرمت: پاورپوینت تعداد…

 • مدیریت|پاورپوینت هماهنگ كردن استراتژي با وضعيت شركت
 • پاورپوینت هماهنگ كردن استراتژي با وضعيت شركت شناسه محصول :97369 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 76 تعداد بازدید : 197 حجم فایل: 390.0224609 مگابایت دانلود عنوان: پاورپوینت هماهنگ كردن استراتژي با وضعيت شركت  …

 • کامپیوتر|دانلود پاورپوینت مدیریت شبكه های كامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت
 • دانلود پاورپوینت مدیریت شبكه های كامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت شناسه محصول :56570 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 301 حجم فایل: 6.108398438 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت مدیریت شبكه های…

 • کامپیوتر|پاورپوینت اینترنت ۵۳ اسلاید
 • پاورپوینت اینترنت ۵۳ اسلاید شناسه محصول :95239 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 53 تعداد بازدید : 256 حجم فایل: 2341.271484 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت اینترنت ۵۳ اسلاید   فهرست مطالب: تاریخچه اینترنت نهادهای جهانی…

 • معماری|پاورپوینت Citroen Park پارک سیتروئن
 • پاورپوینت Citroen Park پارک سیتروئن شناسه محصول :102494 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 239 حجم فایل: 5017.793945 مگابایت دانلود پاورپوینت Citroen Park پارک سیتروئن   بخشی از متن پاورپوینت :…

 • معماری|پاورپوینت خانه پله ای در تهران
 • پاورپوینت خانه پله ای در تهران شناسه محصول :52973 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 8 تعداد بازدید : 291 حجم فایل: 0.254882813 مگابایت دانلود  خانه پله‌ای در زمینی به مساحت ۱۱۹ مترمربع، با عرض…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *