علوم تربیتی|بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی

بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی شناسه محصول :51286 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 67 تعداد بازدید : 455 حجم فایل: 0.125976563 مگابایت

دانلود

بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی   چکیده موضوع پژوهش حاضربررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی میباشد. این پژوهش توصیفی وازنوع همبستگی است. جامعةآماری مورد پژوهش، معلمان مدرسه میباشدكه50 نفرنمونه دردسترس انتخاب شدند. ابزارجمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامةسبك رهبری وپرسشنامةنوآوری اقتباس شده از کتاب راهبردهای مدیریت نانچیان ،توکلی، و موسوی قرامشلومیباشد. که نتایج زیربه دست آمد: بین سبك رهبری وظیفه مدار و گسترش نواوری های آموزشی رابطه ی معناداری وجود دارد و این رابطه قوی و مستقیم می باشد که R پیرسون در این فرضیه 0.6 می باشد و در فرضیه ی دیگر بین سبک رهبری انسان گرا و نوآوری های آموزشی رابطه ی معناداری وجود دارد چون Sig آن 0.00 بود و کمتر از 0.05 است که این رابطه قوی و مستقیم می باشد و R پیرسون آن 0.6 می باشد.که هر دو فرضیه در این پژوهش قابل قبول هستند. میزان نوآوربودن و وظیفه گرایی در سطح پایین (از بین سه سطح بالا،متوسط و پایین) و انسان گرا بودن در سطح متوسط به ترتیب با(52-44-48) بیشترین درصد فراوانی و میزان نوآوربودن و وظیفه گرایی در سطح بالا و انسان گرا بودن در سطح پایین به ترتیب با (12-16-16) کمترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است. واریانس و انحراف معیار در میزان نوآور بودن بالاترین(119.8-10.9) و در میزان انسان گرا بودن کمترین مقدار(22.2-4.7) می باشد.     فهرست مطالب   عنوان                                                                                                صفحه   چکیده   فصل اول   مقدمه                                                                                                           7   بیان مسئله                                                                                                     11   اهداف پژوهشی                                                                                                15   اهداف جزئی                                                                                                    15   تعاریف واژه ها واصطلاحات                                                                                 15   فصل دوم   تعریف مدیریت                                                                                                18   مدیریت عملی (کلاسیک)                                                                                   31   روابط انسانی                                                                                                    31   نقش ومسئولیت های مدیران در فرآیند تغییر                                                 32        سبک تغییر مشارکتی                                                                                       33   تغییر نوآوری                                                                                                   33   منابع قدرت مدیر                                                                                              35   فصل سوم   روش انجام پژوهش                                                                                           40   روش وابزار گردآوری پژوهش                                                                               45   فصل چهارم   اعتبار وپایابی پرسشنامه                                                                                     47   تجزیه و تحلیلاطلاعات                                                                             47   4-1 مقدمه                                                                                                     47   4-2 یافته های توصیفی                                                                                    48                 4-2-2 تحصیلات                                                                                            49   4-2-3 : میزان نوآور بودن مدیر                                                                          50   4-2-4 : میزان وظیفه گرایی مدیر                                                                       52   4-2-5 : میزان انسان گرایی مدیر                                                                        53   4-3 :نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی نمره های متغیرهای مستقل و وابسته 56   4-4 : یافته های استنباطی                                                                                  57   4-4-1- آزمون فرضیه ها                                                                                   57   فصل پنجم   5-1 : بحث و نتیجه گیری                                                                                  60   5-2 : راهکارها و پیشنهادات                                                                                62   5-3 : محدودیت ها و مشکلات پژوهش                                                                  62   فهرست منابع                                                                                                  63   پیوست ها   پرسشنامه میزان نوآور بودن                                                                               67    
 • فنی و مهندسی|پاورپوینت در مورد مکانیک خودرو
 • پاورپوینت در مورد مکانیک خودرو شناسه محصول :100903 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 61 تعداد بازدید : 232 حجم فایل: 2800.266602 مگابایت دانلود پاورپوینت در مورد مکانیک خودرو   فهرست مطالب :…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت نانو پوشش‌های ساختمانی
 • پاورپوینت نانو پوشش‌های ساختمانی شناسه محصول :85033 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 375 حجم فایل: 1.6171875 مگابایت دانلود پاورپوینت نانو پوشش‌های ساختمانی نانو پوشش‌های ساختمانیفناوری نانو و صنعت…

 • معماری|پاورپوینت زندگینامه و آثار برنارد چومی
 • پاورپوینت زندگینامه و آثار برنارد چومی شناسه محصول :55133 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 280 حجم فایل: 9.958007813 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه و آثار برنارد چومی   فهرست تولد تحصیلات…

 • حسابداری|پاورپوینت داراییها و شیوه تعیین ارزش آنها (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری)
 • پاورپوینت داراییها و شیوه تعیین ارزش آنها (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری) شناسه محصول :90856 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 211 حجم فایل: 0.8828125 مگابایت دانلود پاورپوینت داراییها و…

 • طرح توجیهی صنعتی|طرح توجیهی شرکت تولید رب گوجه فرنگی
 • طرح توجیهی شرکت تولید رب گوجه فرنگی شناسه محصول :52671 موضوع : طرح توجیهی صنعتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 768 حجم فایل: 0.0234375 مگابایت دانلود طرح توجیهی شرکت تولید رب گوجه فرنگی…

 • زبان و ادبیات فارسی|مجموعه تست (زبان و ادبیات فارسی)
 • مجموعه تست (زبان و ادبیات فارسی) شناسه محصول :56583 موضوع : زبان و ادبیات فارسی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 132 تعداد بازدید : 514 حجم فایل: 6.120117188 مگابایت دانلود توضیحات محصول     :مجموعه کامل تست زبان و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *