علوم تربیتی|بررسی تاثیر كلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر كاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران

بررسی تاثیر كلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر كاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران شناسه محصول :52150 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 200 تعداد بازدید : 412 حجم فایل: 1.01953125 مگابایت

دانلود

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران انجام شد. این مطالعه از نوع مطالعات شبه تجربی بود. در این پژوهش میزان افسردگی خانم های مراجعه كننده از طریق پاسخ به تست بك انجام شد و سن آزمودنی های  مورد پژوهش حداقل 18 و حداكثر 39 سال بود. نمونه آماری این پژوهش شامل 120 خانم بود كه در گروه 40 نفری مورد مطالعه قرار گرفتند و همچنین این گروه ها خود به دو دسته بارداری اول و بارداری دوم نیز تقسیم شدند، كه در سال 85-84 به درمانگاه قدس، بیمارستان بوعلی و مطب خانم دكتر محمدیاری مراجعه كرده بودند و به صورت غیر تصادفی،  در دسترس و داوطلب، انتخاب شدند و پرسشنامه را تكمیل نمودند. فرضیه اصلی محقق عبارت بود از: بین میزان شركت در كلاس های آمادگی دوران بارداری و میزان افسردگی پس از زایمان رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد كه كلاس های آمادگی دوران بارداری در كاهش افسردگی پس از زایمان تأثیر داشت.  همچنین فرضیه های فرعی محقق عبارت بودند از: – بین خانم هایی كه در كلاس آمادگی دوران بارداری  شركت می كنند با خانم هایی كه در كلاس آمادگی دوران بارداری شركت نمی كنند از نظر میزان افسردگی تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد  بین خانم هایی كه در كلاس آمادگی دوران بارداری شركت كرده اند و آنهائی كه در چنین كلاس هایی شركت نداشتند از نظر افسردگی تفاوت معناداری وجود داشت. – بین خانم هایی كه به مطب خصوصی مراجعه كردند  با خانم هایی كه به درمانگاه دولتی  مراجعه كردند تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد كه بین این دو وضعیت ذكر شده تفاوت معنا داری وجود نداشت. یعنی عامل اقتصادی – اجتماعی تأثیری در میزان افسردگی پس از زایمان نداشت. – بین بارداری های اول و دوم از نظر میزان افسردگی تفاوت وجود دارد. در این فرضیه نیز با استفاده از نتایج تحلیل آزمون T مشخص شد كه بین بارداری اول و دوم از نظر میزان افسردگی  تفاوت معنا داری وجود نداشت. فهرست مطالب فصل اول: موضوع تحقیق مقدمه ……………………………….. بیان مسأله …………………………… ضرورت تحقیق…………………………… اهداف تحقیق…………………………… فرضیه‌های تحقیق………………………… متغیرهای تحقیق………………………… تعاریف متغیرهای تحقیق………………….. فصل دوم: ادبیات پژوهش الف) افسردگی …………………………. تاریخچه افسردگی……………………….. افسردگی چیست………………………….. تفاوت بین اندوه سالم و افسردگی چیست         تعریف افسردگی ………………………… افسردگی چه كسانی را تهدید می‌كند…………. -جنس…………………………………. -سن………………………………….. دیدگاه‌های نظری درباره افسردگی…………… دیدگاه زیست شناختی…………………….. -سبب شناسی افسردگی…………………….. -توارث……………………………….. -آمین‌های بیوژنیك………………………. -نوراپی نفرین…………………………. -سروتونین…………………………….. -دوپامین……………………………… -فرضیه فلوكستین (پروزاك) وایندول آمین       پاسخ زیست‌ شناختی در افسردگی…………….. -آزمون بازداری دگزامتازون………………. – فروزش………………………………. – اختلالات خواب…………………………. -محور تیروئید…………………………. -اثر كورتیزول…………………………. -سیستم لیمبیك و افسردگی………………… -ریتم‌های شبانه روزی……………………. -تصویر گری از مغز……………………… دیدگاه روان شناختی…………………….. الگوهای روانكاری………………………. الگوی خشم معطوف به درون………………… -الگوی فقدان شی……………………….. دیدگاه رفتاری ………………………… دیدگاه انسان‌گرایی……………………… دیدگاه شناختی…………………………. -خطاهای منطق………………………….. -الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی………. ب) درمان افسردگی………………………. درمان مبتنی بر نظریه‌های زیست شناختی         -دارو درمانی………………………….. -الكترو شوك درمانی…………………….. – نور درمانی………………………….. درمان مبتنی بر نظریه‌های روان پویایی         -روان درمانی روان پویشی………………… -روان درمانی حمایتی……………………. -روان درمانی میان فردی…………………. -روان درمانی فمینیستی………………….. درمان مبتنی بر نظریه‌های شناختی و رفتاری     -رفتار درمانی…………………………. -رابطه درمانی…………………………. – شناخت درمانی………………………… درمان مبتنی بر گروه درمانی……………… -خانواده درمانی……………………….. -زوج درمانی…………………………… -گروه‌های حمایتگر………………………. درمانهای تكمیلی ………………………. -داروهای گیاهی………………………… -رژیم غذایی و مكمل‌های غذایی…………….. -فنون آرمیدگی…………………………. -هومیوپاتی……………………………. ج) افسردگی زنان……………………….. اختلالات خلقی مربوط به قاعدگی…………….. سندرم قبل از قاعدگی (………………. -سبب شناسی……………………………. -بروز تشخیص…………………………… اختلال ملال پیش از قاعدگی ……………….. درمان اختلال‌های قاعدگی …………………. -درمان سندرم قبل از قاعدگی ( ……….. -درمان اختلال ملال پیش از قاعدگی………….. ارزیابی تاثیر درمان‌ها………………….. اختلالات خلقی مربوط به زایمان…………….. -افسردگی بعد از زایمان…………………. -سبب شناسی اختلالات خلقی بعد از زایمان        – بروز و تشخیص افسردگی بعد از زایمان        -علایم افسردگی در طول بارداری……………. -اختلالات خلقی پس از زایمان………………. درمان اختلالات خلقی پس از زایمان………….. -دارو درمانی در دوران بارداری…………… -دارو درمانی در دوران شیردهی……………. چگونه خود را یاری دهیم؟………………… نقش حمایتی ماما و پرستار روانگر در پیشگیری افسردگی پس از زایمان اختلالات خلقی مربوط به یائسگی…………….. -سبب شناسی …………………………… – یائسگی و افسردگی…………………….. -درمان……………………………….. خلاصه جلسات كلاس‌های آمادگی دوران بارداری      د) مروری بر تحقیقات انجام شده…………… فصل سوم: طرح تحقیق طرح پژوهش ……………………………. جامعه آماری…………………………… نمونه آماری…………………………… روش نمونه‌گیری…………………………. ابزار اندازه‌گیری………………………. پرسشنامه افسردگی بك……………………. جدول هنجار گزینی مقیاس افسردگی بك……….. روند اجرای اطلاعات …………………….. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………….. فصل چهارم: تحلیل آماری داده‌های توصیفی پژوهش…………………… تحلیل داده‌های پژوهش……………………. فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری خلاصه پژوهش …………………………… بحث و جمع بندی نهایی…………………… محدودیت‌های تحقیق………………………. پیشنهادها…………………………….. منابع ضمائم
 • اقتصاد|مبانی و پیشینه نظری مدرسه هوشمند
 • مبانی و پیشینه نظری مدرسه هوشمند شناسه محصول :68224 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 63 تعداد بازدید : 263 حجم فایل: 0.305664063 مگابایت دانلود مبانی و پیشینه نظری مدرسه هوشمند توضیحات: فصل دوم مقاله…

 • کشاورزی|پاورپوینت سیب زمینی
 • پاورپوینت سیب زمینی شناسه محصول :71516 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 517 حجم فایل: 0.727539063 مگابایت دانلود پاورپوینت سیب زمینی 39 اسلاید سیب زمینی تعلق به خانواده بادمجانیان((solanaceaeدارد.جنس solanumدارای گونه…

 • مدیریت|دانلود پاورپوینت سیستم و مدیریت توزیع ( فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)
 • دانلود پاورپوینت سیستم و مدیریت توزیع ( فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) شناسه محصول :51507 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 347 حجم فایل: 0.375 مگابایت دانلود…

 • مقالات آموزشی|پاورپوینت استخراج مقاله پژوهشی از پایان‌نامه
 • پاورپوینت استخراج مقاله پژوهشی از پایان‌نامه شناسه محصول :74256 موضوع : مقالات آموزشی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 1030 حجم فایل: 1 مگابایت دانلود مقاله چیست؟ دائرة المعارف بریتانیكا در تعریف مقاله نوشته…

 • علوم انسانی|پاورپوینت زندگینامه شهید سید محمدباقر صدر
 • پاورپوینت زندگینامه شهید سید محمدباقر صدر شناسه محصول :98549 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 218 حجم فایل: 4492.791016 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه شهید سید محمدباقر صدر   پاورپوینت زندگینامه…

 • فقه و حقوق اسلامی|آیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است ؟
 • آیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است ؟ شناسه محصول :60735 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 220 حجم فایل: 0.024414063 مگابایت دانلود آیا مرور زمان در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.