علوم تربیتی|بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها

بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها شناسه محصول :50570 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 704 حجم فایل: 1.482421875 مگابایت

دانلود

هدف این پژوهش بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها می باشد. در این پژوهش ابتدا سعی شده تاریخچه عقب ماندگی ذهنی و همچنین مشکلاتی که قبل و بعد از اینکه کودک عقب مانده به دنیا بیاید را نشان دهد. در فصل دوم انواع عقب ماندگی و مشکلات خانواده ها، مشکلات فرزندان عقب مانده بیان شده و چگونگی راه حل هایی که باید برای آنها اندیشیده شود نظرات برخی از روانپزشکان در مورد آموزش دادن به این کودکان بیان شده است. امید آن می رود که با دادن آموزش قبل از ازدواج و به دنیا آوردن کودک عقب مانده جلوگیری شود. از این پژوهش بدست آمد که هر چه سن والدین بالاتر می رود احتمال داشتن فرزند عقب مانده بیشتر است. همانگونه که از جداول پژوهش پیداست 2/54 از والدین به خاطر داشتن این فرزندان دچار ناراحتی و به هم ریختگی اعصاب و روان شده اند. داشتن این کودکان تاثیر زیادی بر روابط اجتماعی والدین نداشته و 1/77 درصد از والدین گفته اند که هیچ تاثیری در میزان معاشرت شان نداشته است. فهرست مطالب  فصل اول: کلیات تحقیق.. 1 مقدمه. 2 بیان مساله. 3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4 سوالات تحقیق.. 6 فرضیات تحقیق.. 6 اهداف تحقیق.. 7 اهداف کلی.. 7 اهداف جزئی.. 7 تعاریف نظری: 8 تعاریف عملیاتی: 9  فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 10 مقدمه: 11 مبانی نظری.. 11 نظریه ایتار 12 نظریه سگوین: 12 پیشینه تحقیق.. 12 تعریف عقب ماندگی ذهنی: 14 تعاریف غیرعملیاتی (تحول غیر فرایندی): 14 تعریف عملیاتی (تحول فرایندی) 16 طبقه بندی و سطوح عقب ماندگی ذهنی: 16 شیوع عقب ماندگی ذهنی: 19 علت شناسی عقب ماندگی ذهنی: 21 عوامل قبل از تولد: 22 عوامل لحظه تولد: 23 عوامل بعد از تولد: 23 عوامل ناشناخته: 24 مدرسه و محیط آموزش کودکان عقبمانده ذهنی: 24 مراکز خاص کودکان عقبمانده ذهنی: 25 عقبماندگی ذهنی واقعیتی که باید پذیرفت: 26 نگرشهای اجتماعی و والدین: 27 کودک عقبمانده و خانواده: 28 مشکلات خانواده کودکان عقبمانده ذهنی: 28 تأثیر کودکان بر واکنشهای اولیه والدین: 30 انواع واکنشهای نخستین والدین: 30 دلایل احساس گناه: 31 دلایل حمایت افراطی: 31 فرایند رویارویی والدین با پدیده معلولیت، پذیرش یا طرد کودک: 31 سطوح بحران و راهبردهای مداخله: 32 مراحل بحران: 32 رویآوردهای خانوادههای دارای کودک استثنایی: 34 سازگاری با معلولیت: 36 مدل مرحلهای: 36 غم مزمن.. 41 مدلهای عملکرد خانواده: 41 مدل تبادلی: 42 مدل بومشناختی: 42 نظریه نظام خانواده: 42 انواع تأثیرها بر خانواده و اعضای آن: 43 خانواده ها: 43 مادران: 44 پدران: 44 خواهران و برادران.. 45 پدربزرگ و مادربزرگ… 45 بررسی تحقیقات داخل و خارج.. 47 خلاصه فصل دوم. 48  فصل سوم: روش اجرای تحقیق.. 50 مقدمه. 51 روش انجام تحقیق.. 51 جامعه آماری.. 52 نمونه آماری.. 52 روش جمع آوری اطلاعات… 52 ابزار جمع آوری اطلاعات… 52 روش آماری.. 52  فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 54 مقدمه. 55 توصیف متغیرها و تجزیه و تحلیل اطلاعات… 56 جنسیت… 56 سن.. 57 میزان تحصیلات… 58 شغل پدر 59 سن پدر 60 میزان تحصیلات پدر 61 شغل مادر 62 سن مادر 63 میزان تحصیلات مادر 64 توصیف سوالات مربوط به سنجش میزان رضایت مندی از زندگی و تعامل اجتماعی.. 65 بررسی تعامل والدین در رابطه زناشویی.. 65 بررسی تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر بهداشت روانی،زیستی،ذهنی و فردی والدین.. 66 بررسی مراحل سازگاری والدین با پدیده عقب ماندگی ذهنی کودک و پذیرش و طرد آن. 67 بررسی تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر نگرش، احساسات،واکنش ها و رفتار والدین. 70 تعامل اجتماعی والدین در تاثیر کودک عقب مانده ذهنی در ارتباطات اجتماعی.. 75  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 81 یافته های نهایی پژوهش…. 82 پیشنهادات… 82 محدودیت ها 84  فهرست منابع.. 85  الف)منابع فارسی.. 85  ب) منابع لاتین.. 86 پیوست ها ضمیمه شماره 1 ضمیمه شماره 2 فهرست جداول جدول ‏4‑1 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب جنسیت… 56 جدول ‏4‑2 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب گروه سنی.. 57 جدول ‏4‑3 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات… 58 جدول ‏4‑4 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب نوع شغل پدر 59 جدول ‏4‑5 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب سن پدر 60 جدول ‏4‑6 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات پدر 61 جدول ‏4‑7 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب نوع شغل مادر 62 جدول ‏4‑8 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب سن مادر 63 جدول ‏4‑9 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات مادر 64 جدول ‏4‑10 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت ازدواج.. 65 جدول ‏4‑11 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع مشکل فرزند. 66 جدول ‏4‑12 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اقدام انجام داده 67 جدول ‏4‑13 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب طریقه مطلع شدن از مشکل.. 68 جدول ‏4‑14 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب علت مشکل فرزند. 69 جدول ‏4‑15 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس والدین پس از آگاهی.. 70 جدول ‏4‑16 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دلایل طرد فرزند. 71 جدول ‏4‑17 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس والدین از ترک فرزند. 72 جدول ‏4‑18 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دلایل مخفی کردن فرزند. 73 جدول ‏4‑19 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساسشان از مطلع شدن دیگران.. 74 جدول ‏4‑20 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بروز مشکلات در زندگی.. 75 جدول ‏4‑21 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مشکلات فرزند در آینده 76 جدول ‏4‑22 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تاثیر وجود کودک در رابطه با همسر. 77 جدول ‏4‑23 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان توجه همسر به کودک… 78 جدول ‏4‑24 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس والدین از بازی کودک با دیگران.. 79 جدول ‏4‑25 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان معاشرت با اقوام. 80 فهرست نمودار نمودار ‏2‑1 درصد شیوع زیرهنجارهای ذهنی.. 21 نمودار ‏4‑1 جنسیت فرزندان پاسخگویان.. 56 نمودار ‏4‑2 گروه سنی فرزندان پاسخگویان.. 57 نمودار ‏4‑3 میزان تحصیلات فرزندان پاسخگویان.. 58 نمودار ‏4‑4 شغل پدر 59 نمودار ‏4‑5 سن پدر 60 نمودار ‏4‑6 میزان تحصیلات پدر 61 نمودار ‏4‑7 شغل مادر 62 نمودار ‏4‑8 سن مادر 63 نمودار ‏4‑9 میزان تحصیلات مادر 64 نمودار ‏4‑10 وضعیت ازدواج.. 65 نمودار ‏4‑11 نوع مشکل فرزند. 66 نمودار ‏4‑12 اقدام انجام شده 67 نمودار ‏4‑13 طریقه مطلع شدن.. 68 نمودار ‏4‑14 علت مشکل فرزند. 69 نمودار ‏4‑15 احساس والدین پس از آگاهی.. 70 نمودار ‏4‑16 دلایل طرد فرزند. 71 نمودار ‏4‑17 احساس والدین.. 72 نمودار ‏4‑18 دلایل پنهان کردن فرزند. 73 نمودار ‏4‑19 احساس از مطلع شدن دیگران.. 74 نمودار ‏4‑20 مشکلات بوجود آمده 75 نمودار ‏4‑21 مشکلات فرزند در آینده 76 نمودار ‏4‑22 تاثیر کودک در رابطه زناشویی.. 77 نمودار ‏4‑23 میزان توجه همسر. 78 نمودار ‏4‑24 احساس از بازی کودک با دیگر کودکان.. 79 نمودار ‏4‑25 میزان معاشرت… 80
 • علوم انسانی|پیشینه و مبانی نظری بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان
 • پیشینه و مبانی نظری بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان شناسه محصول :86230 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 76 تعداد بازدید : 261 حجم فایل: 0.146484375 مگابایت دانلود پیشینه و…

 • معماری|پاورپوینت آمفی تئاتر کلوسوم
 • پاورپوینت آمفی تئاتر کلوسوم شناسه محصول :72776 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 329 حجم فایل: 0.735351563 مگابایت دانلود پاورپوینت آمفی تئاتر کلوسوم  بزرگترین آمفی تئاتر در روم كلوسئوم بوده كه…

 • فناوری اطلاعات|کاربرد آموزش چند رسانه‌ ای در فناوری اطلاعات
 • کاربرد آموزش چند رسانه‌ ای در فناوری اطلاعات شناسه محصول :57972 موضوع : فناوری اطلاعات فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 892 حجم فایل: 0.206054688 مگابایت دانلود کاربرد آموزش چند رسانه‌ ای در فناوری…

 • معماری|پاورپوینت مسجد شیخ لطف الله اصفهان
 • پاورپوینت مسجد شیخ لطف الله اصفهان شناسه محصول :102761 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 254 حجم فایل: 22109.93945 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل مسجد شیخ لطف الله واقع در نقش جهان…

 • حسابداری|کارآموزی اصول انبارداری و حسابرسی انبار
 • کارآموزی اصول انبارداری و حسابرسی انبار شناسه محصول :86738 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 110 تعداد بازدید : 1759 حجم فایل: 0.720703125 مگابایت دانلود کارآموزی در مورد اصول انبارداری و حسابرسی انبار در 110…

 • معماری|پاورپوینت عنکبوت و معماری
 • پاورپوینت عنکبوت و معماری شناسه محصول :95997 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 201 حجم فایل: 10146.48145 مگابایت دانلود پاورپوینت عنکبوت و معماری (انسان ، طبیعت ، معماری) ، در حجم…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.