علوم تربیتی|بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت شناسه محصول :52115 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 148 تعداد بازدید : 405 حجم فایل: 0.099609375 مگابایت

دانلود

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان است. فرضیات پژوهش عبارتند از: 1-   گذراندن درس مهارت های زندگی، عزت نفس دانش آموزان را افزایش می دهد. 2-   گذراندن درس مهارت های زندگی، سازگاری اجتماعی دانش آموزان را سبب می‌شود. 3-   گذراندن درس مهارت های زندگی، موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می‌شود. 4-   گذراندن درس مهارت های زندگی، سطح اضطراب حالت دانش آموزان را كاهش می دهد. 5-   گذراندن درس مهارت های زندگی، سطح اضطراب صفت دانش آموزان را كاهش می دهد. به همین منظور از بین 360 نفر دانش آموز دختر سال اول دوره دبیرستان، 60 نفر دانش آموز، بطور تصادفی، انتخاب شدند. سپس با آرایش تصادفی به دو گروه آزمایشی و كنترل تقسیم شدند. پس از این كه، پیش در گروه آزمایشی و كنترل اجراء شد. گروه آزمایشی، آموزش مهارت های زندگی را به مدت 16 هفته و هفته ای یك جلسه دریافت نمود. پس از اتمام دوره آموزش، پس آزمون در دو گروه آزمایشی و كنترل اجرا گردید. نتایج پژوهش حاضر به شرح زیر است: 1-   پس از گذراندن درس مهارت های زندگی، عزت نفس دانش آموزان، بطور معنادار افزایش پیدا كرده است. 2-  پس از گذراندن درس مهارت های زندگی، سازگاری اجتماعی دانش آموزان بطور معنادار افزایش پیدا كرده است. 3-   پس از گذراندن درس مهارت های زندگی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بطور معنادار بیشتر شده است. 4-  پس از گذراندن درس مهارت های زندگی، سطح اضطراب حالت دانش آموزان بطور معنادار كاهش پیدا كرده است. 5-  پس از گذراندن درس مهارت های زندگی، سطح اضطراب صفت دانش آموزان بطور معنادار كاهش پیدا كرده است. 6-   بین وضعیت اشتغال پدران با اضطراب حالت و عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دارد. 7-   بین سطح تحصیلات والدین با عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دارد. 8-   بین ترتیب تولد دانش ، اضطراب حالت، اضطراب صفت و عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دارد. فهرست مطالب:   چكیده: فرضیات پژوهش عبارتند از:   فصل اول: مقدمه: بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف تحقیق فرضیه‌های اصلی تحقیق: فرضیه های فرعی پژوهش: متغیرهای پژوهش 1- متغیر مستقل: 2- متغیرهای وابسته: 3- متغیرهای مداخله گر (تعدیل كننده): 4-متغیرهای كنترل: تعریف عملیاتی مهارت های زندگی: تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی: تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی: تعریف عملیاتی اضطراب حالت: تعریف عملیاتی اضطراب صفت:     فصل دوم: (مروری بر پیشینه پژوهش) مقدمه: تعریف عزت نفس شكل گیری عزت نفس: اهمیت عزت نفس تفاوت عزت به نفس با اعتماد به نفس: تفاوت عزت نفس با خویشتن پذیری: تفاوت عزت نفس با مفهوم خود پنداره: زمینه های مختلف عزت نفس عزت نفس كلی: عوامل موثر در رشد عزت نفس: تاثیر جنسیت در رشد عزت نفس: تعریف اضطراب: نظریه روانكاوی: نظریه های شناختی اضطراب: نظریه یادگیری اجتماعی اضطراب: نظریه های رفتاری اضطراب: نظریه زیست شناختی اضطراب: روش های مختلف اندازه گیری اضطراب: افتراق بین اضطراب حالت و اضطراب صفت: پیشرفت تحصیلی: تعریف پیشرفت تحصیلی دیدگاه های مختلف درباره پیشرفت تحصیلی: عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی: سازگاری اجتماعی: عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی: شرایط تحصیلی: هوش: گروه همسالان: نظریه ها و دیدگاه های سازگاری اجتماعی: دیدگاه روان پویایی: دیدگاه یادگیری اجتماعی: دیدگاه تحولی: دیدگاه زیستی: دیدگاه اجتماعی- فرهنگی: ارتباط حیطه های مختلف زندگی فرد با مهارتهای زندگی ارتباط نظریه های مشاوره با مهارت های زندگی برنامه آموزش مهارت های زندگی: خود توانمندسازی از طریق آموزش مهارت های زندگی طبقه بندی مهارت های زندگی 1-مهارت های بین فردی/ روابط انسانی: 2-مهارت های حل مسئله/ تصمیم گیری: مهارت های مربوط به سلامت جسمانی/ حفظ سلامتی: اهمیت آموزش مهارت های زندگی در مدارس: پیشینه تحقیقات پژوهش  فصل سوم: (روش و تحقیق) اهمیت آموزش مهارت های زندگی در مدارس: پیشینه تحقیقات پژوهش جامعه آماری: ابزارهای تحقیق: آزمون عزت نفس كوپراسمیت آزمون اضطراب- حالت- صفت (STAI) مقیاس رفتار سازگارانه وایلند چگونگی اجرای آزمونها نحوه اجرای آزمایش نحوه اجرای آزمایش: روش های آماری پژوهش: روش های آماری توصیفی: روشهای آمار استنباطی:  فصل پنجم: مقدمه: تبیین یافته های آماری فرضیه (1) فرضیه (2): فرضیه (3): فرضیه 4: فرضیه 5: تبیین یافته های جانبی بحث ونتیجه گیری كلی: مشكلات و محدودیت های پژوهش پیشنهادات
 • اندروید|برنامه اندروید ضبط تماس
 • برنامه اندروید ضبط تماس شناسه محصول :40247 موضوع : اندروید فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 1 تعداد بازدید : 1318 حجم فایل: 2.266601563 مگابایت دانلود به نام خدا با جدیدترین و بهترین برنامه ضبط تماس چرمهین می…

 • جغرافیا|پیشینه و مبانی نظری بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون
 • پیشینه و مبانی نظری بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون شناسه محصول :86084 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 61 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 0.115234375 مگابایت دانلود پیشینه و مبانی نظری بررسی مناسبات…

 • پرسشنامه|پرسشنامه هوش هیجانی
 • پرسشنامه هوش هیجانی شناسه محصول :59045 موضوع : پرسشنامه فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 5 تعداد بازدید : 525 حجم فایل: 0.012695313 مگابایت دانلود پرسشنامه هوش هیجانی   ارزیابی واقعی و دقیق مهارتهای هوش هیجانی به اراده…

 • فیزیک|پاورپوینت علوم و فناوری نانو
 • پاورپوینت علوم و فناوری نانو شناسه محصول :53555 موضوع : فیزیک فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 859 حجم فایل: 3.374023438 مگابایت دانلود پاورپوینت علوم و فناوری نانو   —ساخت موادی با وزن بسیار…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی( بخش دوم)
 • پاورپوینت ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی( بخش دوم) شناسه محصول :67154 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 301 حجم فایل: 0.244140625 مگابایت دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارد کامل…

 • فقه و حقوق اسلامی|بررسی ویژگی انسان کامل از منظر قرآن و جایگاه آن در مكتب اگزیستانسیالیسم
 • بررسی ویژگی انسان کامل از منظر قرآن و جایگاه آن در مكتب اگزیستانسیالیسم شناسه محصول :50668 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 184 تعداد بازدید : 493 حجم فایل: 0.296875 مگابایت دانلود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.