علوم تربیتی|بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت شناسه محصول :52115 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 148 تعداد بازدید : 405 حجم فایل: 0.099609375 مگابایت

دانلود

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان است. فرضیات پژوهش عبارتند از: 1-   گذراندن درس مهارت های زندگی، عزت نفس دانش آموزان را افزایش می دهد. 2-   گذراندن درس مهارت های زندگی، سازگاری اجتماعی دانش آموزان را سبب می‌شود. 3-   گذراندن درس مهارت های زندگی، موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می‌شود. 4-   گذراندن درس مهارت های زندگی، سطح اضطراب حالت دانش آموزان را كاهش می دهد. 5-   گذراندن درس مهارت های زندگی، سطح اضطراب صفت دانش آموزان را كاهش می دهد. به همین منظور از بین 360 نفر دانش آموز دختر سال اول دوره دبیرستان، 60 نفر دانش آموز، بطور تصادفی، انتخاب شدند. سپس با آرایش تصادفی به دو گروه آزمایشی و كنترل تقسیم شدند. پس از این كه، پیش در گروه آزمایشی و كنترل اجراء شد. گروه آزمایشی، آموزش مهارت های زندگی را به مدت 16 هفته و هفته ای یك جلسه دریافت نمود. پس از اتمام دوره آموزش، پس آزمون در دو گروه آزمایشی و كنترل اجرا گردید. نتایج پژوهش حاضر به شرح زیر است: 1-   پس از گذراندن درس مهارت های زندگی، عزت نفس دانش آموزان، بطور معنادار افزایش پیدا كرده است. 2-  پس از گذراندن درس مهارت های زندگی، سازگاری اجتماعی دانش آموزان بطور معنادار افزایش پیدا كرده است. 3-   پس از گذراندن درس مهارت های زندگی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بطور معنادار بیشتر شده است. 4-  پس از گذراندن درس مهارت های زندگی، سطح اضطراب حالت دانش آموزان بطور معنادار كاهش پیدا كرده است. 5-  پس از گذراندن درس مهارت های زندگی، سطح اضطراب صفت دانش آموزان بطور معنادار كاهش پیدا كرده است. 6-   بین وضعیت اشتغال پدران با اضطراب حالت و عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دارد. 7-   بین سطح تحصیلات والدین با عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دارد. 8-   بین ترتیب تولد دانش ، اضطراب حالت، اضطراب صفت و عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دارد. فهرست مطالب:   چكیده: فرضیات پژوهش عبارتند از:   فصل اول: مقدمه: بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف تحقیق فرضیه‌های اصلی تحقیق: فرضیه های فرعی پژوهش: متغیرهای پژوهش 1- متغیر مستقل: 2- متغیرهای وابسته: 3- متغیرهای مداخله گر (تعدیل كننده): 4-متغیرهای كنترل: تعریف عملیاتی مهارت های زندگی: تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی: تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی: تعریف عملیاتی اضطراب حالت: تعریف عملیاتی اضطراب صفت:     فصل دوم: (مروری بر پیشینه پژوهش) مقدمه: تعریف عزت نفس شكل گیری عزت نفس: اهمیت عزت نفس تفاوت عزت به نفس با اعتماد به نفس: تفاوت عزت نفس با خویشتن پذیری: تفاوت عزت نفس با مفهوم خود پنداره: زمینه های مختلف عزت نفس عزت نفس كلی: عوامل موثر در رشد عزت نفس: تاثیر جنسیت در رشد عزت نفس: تعریف اضطراب: نظریه روانكاوی: نظریه های شناختی اضطراب: نظریه یادگیری اجتماعی اضطراب: نظریه های رفتاری اضطراب: نظریه زیست شناختی اضطراب: روش های مختلف اندازه گیری اضطراب: افتراق بین اضطراب حالت و اضطراب صفت: پیشرفت تحصیلی: تعریف پیشرفت تحصیلی دیدگاه های مختلف درباره پیشرفت تحصیلی: عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی: سازگاری اجتماعی: عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی: شرایط تحصیلی: هوش: گروه همسالان: نظریه ها و دیدگاه های سازگاری اجتماعی: دیدگاه روان پویایی: دیدگاه یادگیری اجتماعی: دیدگاه تحولی: دیدگاه زیستی: دیدگاه اجتماعی- فرهنگی: ارتباط حیطه های مختلف زندگی فرد با مهارتهای زندگی ارتباط نظریه های مشاوره با مهارت های زندگی برنامه آموزش مهارت های زندگی: خود توانمندسازی از طریق آموزش مهارت های زندگی طبقه بندی مهارت های زندگی 1-مهارت های بین فردی/ روابط انسانی: 2-مهارت های حل مسئله/ تصمیم گیری: مهارت های مربوط به سلامت جسمانی/ حفظ سلامتی: اهمیت آموزش مهارت های زندگی در مدارس: پیشینه تحقیقات پژوهش  فصل سوم: (روش و تحقیق) اهمیت آموزش مهارت های زندگی در مدارس: پیشینه تحقیقات پژوهش جامعه آماری: ابزارهای تحقیق: آزمون عزت نفس كوپراسمیت آزمون اضطراب- حالت- صفت (STAI) مقیاس رفتار سازگارانه وایلند چگونگی اجرای آزمونها نحوه اجرای آزمایش نحوه اجرای آزمایش: روش های آماری پژوهش: روش های آماری توصیفی: روشهای آمار استنباطی:  فصل پنجم: مقدمه: تبیین یافته های آماری فرضیه (1) فرضیه (2): فرضیه (3): فرضیه 4: فرضیه 5: تبیین یافته های جانبی بحث ونتیجه گیری كلی: مشكلات و محدودیت های پژوهش پیشنهادات
 • مدیریت|نیاز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی
 • نیاز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی شناسه محصول :52427 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 0.047851563 مگابایت دانلود نیاز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضویامروزه به موازات…

 • روان شناسی|پاورپوینت اختلال آفازی چیست
 • پاورپوینت اختلال آفازی چیست شناسه محصول :86700 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 301 حجم فایل: 1.413085938 مگابایت دانلود پاورپوینت اختلال آفازی چیست   پاورپوینت اختلال آفازی چیست شامل 48…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت نظریه کارکردگرایی رابرت مرتن
 • پاورپوینت نظریه کارکردگرایی رابرت مرتن شناسه محصول :90961 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 311 حجم فایل: 0.223632813 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه کارکردگرایی رابرت مرتن   پاورپوینت نظریه کارکردگرایی رابرت…

 • معماری|پاورپوینت بیوگرافی فرانک گهری
 • پاورپوینت بیوگرافی فرانک گهری شناسه محصول :68086 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 366 حجم فایل: 2.72265625 مگابایت دانلود پاورپوینت بیوگرافی فرانک گهری  پاورپوینت بیوگرافی فرانک گهری شامل 35 اسلاید (ویژه…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری بیمارستان Sieff فلسطین
 • پاورپوینت تحلیل معماری بیمارستان Sieff فلسطین شناسه محصول :98143 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 212 حجم فایل: 4.45 مگابایت دانلود این فایل تحلیل معماری بیمارستان Sieff   واقع در فلسطین…

 • روان شناسی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبرد های شناختی تنظیم هیجان
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبرد های شناختی تنظیم هیجان شناسه محصول :66313 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 265 حجم فایل: 0.081054688 مگابایت دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *