علوم تربیتی|بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری دركاهش نشانه‌های اضطراب كودكان

بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری دركاهش نشانه‌های اضطراب كودكان شناسه محصول :52176 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 184 تعداد بازدید : 391 حجم فایل: 0.22265625 مگابایت

دانلود

فهرست  چكیده : فصل اول کلیات  پژوهش مقدمه بیان مسئله : اهداف پژوهش پرسشها و فرضیه‌های پژوهش فرضیه‌های تحقیق: تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها اضطراب کودکان فصل دوم ادبیات پیشینه‌ پژوهش قدمه: الف – مبانی نظری اضطراب کودکی تعریف و طبقه بندی اضطراب   علائم رایج اضطراب انواع ترسهای دوران کودکی نوزادی اوایل کودکی کودک مدرسه‌ای نگرانی ترس در برابر اضطراب علائم عمومی اضطراب در کودکان اختلال‌های اضطرابی در کودکان اختلال اضطراب جدایی:  اختلال وحشتزدگی  هراس‌ها  اختلال اضطراب فراگیر (GAD)  اختلال وسواس فکری و عملی اختلال فشار روانی پس از سانحه  مفهوم سازی عمومی اختلال‌های اضطرابی  همه گیر شناسی اختلال‌های اضطرابی کودکان و نوجوانی  جدول 2-1 میزان شیوع اختلال‌های اضطرابی در کودکان و نوجوانان (بیدل و ترنر، 2005) جدول 2-2 میزان همبودی نمونه‌هایی از کودکان که تشخیص اولیه اختلال اضطرابی داشته‌اند. (بیدل و ترنر 2005) دیدگاههای مختلف در مورد اضطراب دیدگاه سالیوان  دیدگاه هورنای  دیدگاه اتو رنك دیدگاه آدلر  دیدگاه رفتاری دیدگاه شناختی دیدگاه وجودی دیدگاه فرد مدار دیدگاه گشتالت درمانی دیدگاه سیستمی شیوه‌های ارتباطی والدین و تاثیر بر اضطراب کودکان درمان شناختی- رفتاری CBT CBT چگونه عمل می‌کند چطور فردی می‌تواند این تغییرات رفتاری را بدست آورد؟ درمان اختلال‌های اضطرابی خود گویی مثبت کنترل هراسها مداخله مرتبط با والدین مشارکت خانواده در درمان CBT دارو درمانی پیشنهاداتی برای والدین با کودکان مضطرب: تاثیر محیط و وراثت بر اضطراب کودکان تاثیر اضطراب بر تحصیل کودکان روش مشاوره گروهی قوانین اساسی گروه فرایند مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری اهداف درمانی گروه درمانی به شیوه شناختی رفتاری تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور تحقیقات انجام گرفته در ایران جمع بندی و نقد و بررسی پژوهشهای انجام شده فصل سوم روش اجرای پژوهش الف )‌ طرح پژوهش نمونه و نمونه گیری: نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری ابزارهای اندازه گیری متغیرها پرسشنامه علائم مرضی کودک (CSI-4) مقیاس‌های پرسشنامه علائم مرضی (CSI4) متغیرها: اعتبار و روایی پرسشنامه (CSI4) مدت زمان اجرای پرسشنامه: شیوه نمره گذاری روش جمع آوری داده‌ها فصل چهارم یافته‌های پژوهش 1. توصیف داده‌ها: جدول 1-4 شاخص‌های آمار توصیفی مربوط به پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش نمودار2-4: نمرات مربوط به پیش آزمون  اضطراب فراگیر (درگروه کنترل ) نمودار3-4نمرات مربوط به پس آزمون  اضطراب فراگیر (درگروه آزمایش) نمودار4-4: نمرات مربوط به پس آزمون  اضطراب فراگیر (درگروه کنترل   ) نمرات هراس اجتماعی گروه کنترل در پیش آزمون نمودار5-4نمرات هراس اجتماعی گروه آزمایش در پیش آزمون نمودار6-4 نمرات هراس اجتماعی گروه کنترل در پس آزمون     نمودار7-4 نمرات هراس اجتماعی گروه آزمایش  در پس آزمون     نمودار8 -4 نمرات –اضطراب جدایی گروه آزمایش  در پیش آزمون     نمودار9-4 نمرات اضطراب جدایی گروه کنترل  در پیش آزمون           نمودار10-4 نمرات اضطراب جدایی گروه آزمایش   در پس آزمون     نمودار11-4 نمرات اضطراب جدایی گروه کنترل در پس آزمون     نمودار12-4 جدول 3-4 آمار توصیفی مربوط به نمرات اضطراب فراگیر جدول 4-4 آزمون لون برای برابری واریانس‌ها جدول 5-4 جدول ANCOVA اثرات بین آزمودنی‌ها (اضطراب فراگیر) جدول 6-4 آمار توصیفی مربوط به نمرات هراس اجتماعی جدول 7-4 آزمون لون برای برابری واریانس‌ها جدول 8-4 جدول ANCOVA آزمون اثرات بین آزمودنی‌ها (هراس اجتماعی) جدول 9-4 آمار توصیفی مربوط به نمرات اضطراب جدایی جدول 10-4 آزمون لون برای برابری واریانس‌ها جدول 8-4 جدول ANCOVA آزمون اثرات بین آزمودنی‌ها (اضطراب جدایی) فصل پنجم بحث ونتیجه گیری الف )‌بررسی فرضیه‌ها این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهشهای : محدودیتها پیشنهادات :  منابع و مأخذ :  شرح مختصر: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری دركاهش نشانه‌های اضطراب كودكان دارای اختلال‌های اضطرابی و افزایش توانمندی آنها در رویارویی با مشكلات و غلبه بر نگرانی‌هایشان بوده است . فرضیه‌های تحقیق به شرح زیرمی باشد  : فرضیه اصلی: مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی- رفتاری منجر به کاهش اضطراب کودکان آنها می‌شود. فرضیه‌های فرعی: 1. مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش اضطراب فراگیر کودکان می‌شود. 2. مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش اضطراب جدایی کودکان می‌شود. 3. مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش هراس اجتماعی کودکان می‌شود.  جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش دانش آموزان دختر پایه اول تا چهارم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 88-─87 بوده‌اند. در این پژوهش از نمونه در دسترس استفاده شد تعداد 60 دانش آموز مضطرب كه به وسیله ی آزمون CSI4 كه اضطراب آنها از نقطه برش بیشتر بود به عنوان نمونه انتخاب شدند . این 60 دانش آموز از بین 600 دانش آموز سه مدرسه در مناطق (18و 6 و 1) آموزش و پرورش تهران انتخاب شدند . و از بین  دانش آموزان انتخاب شده درگروه نمونه 30 دانش آموز بطور تصادفی در گروه آزمایش و 30دانش آموز در گروه گواه قرار گرفت . ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه علایم مرض كودكان برای شناسایی كودكان دارای اختلال اضطراب (فراگیر – جدایی و هراس اجتماعی ) بوده است . در چهارچوب روش پژوهشی شبه آزمایشی و طرح پژوهش پیش آزمون – پس آزمون با گروه كنترل 60 نفر از كودكان مضطرب به طور تصادفی در 2 گروه جای گرفتند . والدین گروه آزمایشی به مدت 10 جلسه 90 دقیقه‌‌ای تحت برنامه مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری ، برای كنترل اضطراب قرار گرفتند .  پس از این دوره آموزشی پس از دو هفته دوباره از هر دو گروه آزمون CSI4 گرفته شد و نمرات 2 گروه با استفاده از روش تحلیل كوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج تحلیل كوواریانس نشان داد كه مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری بر كاهش اضطراب ( جدایی – فراگیر – هراس اجتماعی ) كودكان موثر بوده است .
 • کامپیوتر|آموزش کار با PHP
 • آموزش کار با PHP شناسه محصول :59100 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 408 حجم فایل: 0.032226563 مگابایت دانلود آموزش کار با PHP   مقدمه PHP یک زبان اسکریپتی سمت سرور…

 • معماری|پاورپوینت ایرادات اجرایی تاسیسات برقی و مکانیکی
 • پاورپوینت ایرادات اجرایی تاسیسات برقی و مکانیکی شناسه محصول :97386 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 89 تعداد بازدید : 221 حجم فایل: 2349.347656 مگابایت دانلود قبل از شروع اجرای تأسیسات الکتریکی در هر پروژه…

 • فقه و حقوق اسلامی|مبانی مشروعیت مطلقه فقیه
 • مبانی مشروعیت مطلقه فقیه شناسه محصول :55226 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 242 حجم فایل: 0.030273438 مگابایت دانلود مبانی مشروعیت مطلقه فقیه   پیشگفتار ملت ایران در…

 • حسابداری|پاورپوینت تجارت الکترونیکی
 • پاورپوینت تجارت الکترونیکی شناسه محصول :94745 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 263 حجم فایل: 7515.28125 مگابایت دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیکی   دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای اطلاعات حسابداری…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت تحلیل آموزشى چیست
 • پاورپوینت تحلیل آموزشى چیست شناسه محصول :90713 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 319 حجم فایل: 0.435546875 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل آموزشى چیست پاورپوینت تحلیل آموزشى چیست شامل 48 اسلاید…

 • کسب و کار|پاورپوینت معرفی شغل آهنگساز
 • پاورپوینت معرفی شغل آهنگساز شناسه محصول :85749 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 720 حجم فایل: 0.080078125 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی شغل آهنگساز این محصول در قالب فایل powerpoint …

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *