علوم تربیتی|بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری دركاهش نشانه‌های اضطراب كودكان

بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری دركاهش نشانه‌های اضطراب كودكان شناسه محصول :52176 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 184 تعداد بازدید : 391 حجم فایل: 0.22265625 مگابایت

دانلود

فهرست  چكیده : فصل اول کلیات  پژوهش مقدمه بیان مسئله : اهداف پژوهش پرسشها و فرضیه‌های پژوهش فرضیه‌های تحقیق: تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها اضطراب کودکان فصل دوم ادبیات پیشینه‌ پژوهش قدمه: الف – مبانی نظری اضطراب کودکی تعریف و طبقه بندی اضطراب   علائم رایج اضطراب انواع ترسهای دوران کودکی نوزادی اوایل کودکی کودک مدرسه‌ای نگرانی ترس در برابر اضطراب علائم عمومی اضطراب در کودکان اختلال‌های اضطرابی در کودکان اختلال اضطراب جدایی:  اختلال وحشتزدگی  هراس‌ها  اختلال اضطراب فراگیر (GAD)  اختلال وسواس فکری و عملی اختلال فشار روانی پس از سانحه  مفهوم سازی عمومی اختلال‌های اضطرابی  همه گیر شناسی اختلال‌های اضطرابی کودکان و نوجوانی  جدول 2-1 میزان شیوع اختلال‌های اضطرابی در کودکان و نوجوانان (بیدل و ترنر، 2005) جدول 2-2 میزان همبودی نمونه‌هایی از کودکان که تشخیص اولیه اختلال اضطرابی داشته‌اند. (بیدل و ترنر 2005) دیدگاههای مختلف در مورد اضطراب دیدگاه سالیوان  دیدگاه هورنای  دیدگاه اتو رنك دیدگاه آدلر  دیدگاه رفتاری دیدگاه شناختی دیدگاه وجودی دیدگاه فرد مدار دیدگاه گشتالت درمانی دیدگاه سیستمی شیوه‌های ارتباطی والدین و تاثیر بر اضطراب کودکان درمان شناختی- رفتاری CBT CBT چگونه عمل می‌کند چطور فردی می‌تواند این تغییرات رفتاری را بدست آورد؟ درمان اختلال‌های اضطرابی خود گویی مثبت کنترل هراسها مداخله مرتبط با والدین مشارکت خانواده در درمان CBT دارو درمانی پیشنهاداتی برای والدین با کودکان مضطرب: تاثیر محیط و وراثت بر اضطراب کودکان تاثیر اضطراب بر تحصیل کودکان روش مشاوره گروهی قوانین اساسی گروه فرایند مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری اهداف درمانی گروه درمانی به شیوه شناختی رفتاری تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور تحقیقات انجام گرفته در ایران جمع بندی و نقد و بررسی پژوهشهای انجام شده فصل سوم روش اجرای پژوهش الف )‌ طرح پژوهش نمونه و نمونه گیری: نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری ابزارهای اندازه گیری متغیرها پرسشنامه علائم مرضی کودک (CSI-4) مقیاس‌های پرسشنامه علائم مرضی (CSI4) متغیرها: اعتبار و روایی پرسشنامه (CSI4) مدت زمان اجرای پرسشنامه: شیوه نمره گذاری روش جمع آوری داده‌ها فصل چهارم یافته‌های پژوهش 1. توصیف داده‌ها: جدول 1-4 شاخص‌های آمار توصیفی مربوط به پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش نمودار2-4: نمرات مربوط به پیش آزمون  اضطراب فراگیر (درگروه کنترل ) نمودار3-4نمرات مربوط به پس آزمون  اضطراب فراگیر (درگروه آزمایش) نمودار4-4: نمرات مربوط به پس آزمون  اضطراب فراگیر (درگروه کنترل   ) نمرات هراس اجتماعی گروه کنترل در پیش آزمون نمودار5-4نمرات هراس اجتماعی گروه آزمایش در پیش آزمون نمودار6-4 نمرات هراس اجتماعی گروه کنترل در پس آزمون     نمودار7-4 نمرات هراس اجتماعی گروه آزمایش  در پس آزمون     نمودار8 -4 نمرات –اضطراب جدایی گروه آزمایش  در پیش آزمون     نمودار9-4 نمرات اضطراب جدایی گروه کنترل  در پیش آزمون           نمودار10-4 نمرات اضطراب جدایی گروه آزمایش   در پس آزمون     نمودار11-4 نمرات اضطراب جدایی گروه کنترل در پس آزمون     نمودار12-4 جدول 3-4 آمار توصیفی مربوط به نمرات اضطراب فراگیر جدول 4-4 آزمون لون برای برابری واریانس‌ها جدول 5-4 جدول ANCOVA اثرات بین آزمودنی‌ها (اضطراب فراگیر) جدول 6-4 آمار توصیفی مربوط به نمرات هراس اجتماعی جدول 7-4 آزمون لون برای برابری واریانس‌ها جدول 8-4 جدول ANCOVA آزمون اثرات بین آزمودنی‌ها (هراس اجتماعی) جدول 9-4 آمار توصیفی مربوط به نمرات اضطراب جدایی جدول 10-4 آزمون لون برای برابری واریانس‌ها جدول 8-4 جدول ANCOVA آزمون اثرات بین آزمودنی‌ها (اضطراب جدایی) فصل پنجم بحث ونتیجه گیری الف )‌بررسی فرضیه‌ها این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهشهای : محدودیتها پیشنهادات :  منابع و مأخذ :  شرح مختصر: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری دركاهش نشانه‌های اضطراب كودكان دارای اختلال‌های اضطرابی و افزایش توانمندی آنها در رویارویی با مشكلات و غلبه بر نگرانی‌هایشان بوده است . فرضیه‌های تحقیق به شرح زیرمی باشد  : فرضیه اصلی: مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی- رفتاری منجر به کاهش اضطراب کودکان آنها می‌شود. فرضیه‌های فرعی: 1. مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش اضطراب فراگیر کودکان می‌شود. 2. مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش اضطراب جدایی کودکان می‌شود. 3. مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش هراس اجتماعی کودکان می‌شود.  جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش دانش آموزان دختر پایه اول تا چهارم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 88-─87 بوده‌اند. در این پژوهش از نمونه در دسترس استفاده شد تعداد 60 دانش آموز مضطرب كه به وسیله ی آزمون CSI4 كه اضطراب آنها از نقطه برش بیشتر بود به عنوان نمونه انتخاب شدند . این 60 دانش آموز از بین 600 دانش آموز سه مدرسه در مناطق (18و 6 و 1) آموزش و پرورش تهران انتخاب شدند . و از بین  دانش آموزان انتخاب شده درگروه نمونه 30 دانش آموز بطور تصادفی در گروه آزمایش و 30دانش آموز در گروه گواه قرار گرفت . ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه علایم مرض كودكان برای شناسایی كودكان دارای اختلال اضطراب (فراگیر – جدایی و هراس اجتماعی ) بوده است . در چهارچوب روش پژوهشی شبه آزمایشی و طرح پژوهش پیش آزمون – پس آزمون با گروه كنترل 60 نفر از كودكان مضطرب به طور تصادفی در 2 گروه جای گرفتند . والدین گروه آزمایشی به مدت 10 جلسه 90 دقیقه‌‌ای تحت برنامه مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری ، برای كنترل اضطراب قرار گرفتند .  پس از این دوره آموزشی پس از دو هفته دوباره از هر دو گروه آزمون CSI4 گرفته شد و نمرات 2 گروه با استفاده از روش تحلیل كوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج تحلیل كوواریانس نشان داد كه مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری بر كاهش اضطراب ( جدایی – فراگیر – هراس اجتماعی ) كودكان موثر بوده است .
 • فقه و حقوق اسلامی|شرکت تعاونی در حقوق ایران
 • شرکت تعاونی در حقوق ایران شناسه محصول :54964 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 142 تعداد بازدید : 342 حجم فایل: 1.3046875 مگابایت دانلود شرکت تعاونی در حقوق ایرانكلمه «تعاونی» از تركیب…

 • پزشکی|پاورپوینت تریاژ بیمارستانی
 • پاورپوینت تریاژ بیمارستانی شناسه محصول :85229 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 651 حجم فایل: 0.3125 مگابایت دانلود پاورپوینت تریاژ بیمارستانی ،در حجم 28 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از متن:بسیاری از مردم…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل مرکز لوری مایکل ویلفورد
 • پاورپوینت تحلیل مرکز لوری مایکل ویلفورد شناسه محصول :104344 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 346 حجم فایل: 5.71 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل مرکز لوری-مایکل ویلفورد در قالب پاورپوینت…

 • حسابداری|صورتهای مالی كارگاه تولید نقل
 • صورتهای مالی كارگاه تولید نقل شناسه محصول :52641 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 94 تعداد بازدید : 286 حجم فایل: 0.229492188 مگابایت دانلود صورتهای مالی كارگاه تولید نقل   تمامی عملیات انجام گرفته و…

 • طرح های توجیهی|پروژه کارآفرینی شرکت نولیدی نرم افزار پارس
 • پروژه کارآفرینی شرکت نولیدی نرم افزار پارس شناسه محصول :53763 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 61 تعداد بازدید : 721 حجم فایل: 0.111328125 مگابایت دانلود پروژه کارآفرینی شرکت نولیدی نرم افزار پارس…

 • روان شناسی|پاورپوینت ترومای عشق
 • پاورپوینت ترومای عشق شناسه محصول :55077 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 332 حجم فایل: 1.409179688 مگابایت دانلود پاورپوینت ترومای عشق   با ظاهری زیبا و متفاوت ، قابل ویرایش…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *