علوم تربیتی|بررسی تأثیر رسانه بر سلامت اجتماعی

بررسی تأثیر رسانه بر سلامت اجتماعی شناسه محصول :50593 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 92 تعداد بازدید : 585 حجم فایل: 0.674804688 مگابایت

دانلود

مفهوم سلامتی در عصر حاضر دارای ابعاد مختلف جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی می باشد. طرح مفهوم سلامت اجتماعی، در كنار سایر ابعاد سلامتی از جایگاه قابل توجهی برخوردار می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رسانه بر سلامت اجتماعی می باشد كه در این زمینه جامعه آماری از بین شهروندان بالای 18 سال شهرستان انتخاب شده اند. جامعه آماری 200 نفری تحقیق شامل 95 زن و 105 مرد كه به روش نمونه گیری ساده انتخاب شده اند، می باشد. پژوهش حاضر از نوع پیمایش و با ابزار پرسشنامه می باشد. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق بر مبنای طرح آقای كییز در بنیاد علمی مك آرتور ایالات متحده آمریكا می باشد كه دارای دو بخش اطلاعات فردی و سؤالات پرسشنامه می باشد. اعتبار ابزار سنجش با استفاده از اعتبار محتوایی از نوع صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ در سطح مطلوبی مورد تأیید قرار گرفت. یافته های حاصل از آزمون های آماری انجام شده با استفاده از نرم افزارspss نشان داد كه رابطه معناداری بین رسانه و سلامت اجتماعی وجود دارد. همچنین بین سطح تحصیلات و میزان سلامت اجتماعی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی، جنسیت و میزان سلامت اجتماعی و محل سكونت و میزان سلامت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. فهرست مطالب فصل اول: كلیات تحقیق 1-1- مقدمه :10 1-2- بیان مسئله:11 1-3- اهمیت موضوع:14 1-4- اهداف پژوهش:17 1-5- سؤالات تحقیق:17 فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 2-1- ادبیات موضوع:19 2-2- تاریخچه تحقیق:22 2-3- پیشینه تحقیق:24 2-4- مبانی نظری تحقیق:31 2-4-1- سلامت اجتماعی.. 31 2-4-2- نظریه های جامعه شناسی.. 33 2-4-3- نظریه های روانشناسی.. 35 2-4-4- نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی.. 37 2-5- چارچوب نظری.. 38 2-6- مدل تحلیلی تحقیق.. 45 2-7- فرضیه های تحقیق.. 45 فصل سوم: روش شناسی 3-1- مقدمه. 47 3-2- مفاهیم.. 47 3-3- تعریف نظری سلامت اجتماعی و مؤلفه های آن.. 47 3-4- روش پژوهش…. 51 3-5- تكنیك ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات… 51 3-6- جامعه آماری پژوهش…. 52 3-7- فرمول و برآورد حجم نمونه. 54 3-8- فنون مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اطلاعات… 54 3-9- اعتبار(validity) و پایایی(reliability)54 فصل چهارم: یافته های تحقیق 4-1- مقدمه. 58 4-2- توصیف داده ها58 4-3- تحلیل داده ها71 4-4- اعتبار یابی.. 76 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه. 79 5-2- نتایج توصیفی تحقیق.. 79 5-3- نتایج تحلیلی تحقیق.. 80 5-4- پیشنهادات… 83 5-5- محدودیت های تحقیق.. 84 منابع. 85 ضمیمه.
 • مهندسی کشاورزی|پاورپوینت روش های استخراج آنزیمی و شیمیایی فروکتوز
 • پاورپوینت روش های استخراج آنزیمی و شیمیایی فروکتوز شناسه محصول :64886 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 423 حجم فایل: 0.116210938 مگابایت دانلود پاورپوینت روش های استخراج آنزیمی و شیمیایی…

 • زبان و ادبیات فارسی|پاورپوینت زندگی نامه و مجوعه های شعری هوشنگ ابتحاج
 • پاورپوینت زندگی نامه و مجوعه های شعری هوشنگ ابتحاج شناسه محصول :65047 موضوع : زبان و ادبیات فارسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 12 تعداد بازدید : 574 حجم فایل: 1.655273438 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگی نامه و…

 • علوم انسانی|پاورپوینت زندگینامه جلال الدین محمد دوانی
 • پاورپوینت زندگینامه جلال الدین محمد دوانی شناسه محصول :97485 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 200 حجم فایل: 4111.964844 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه جلال الدین محمد دوانی   پاورپوینت زندگینامه…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل برج Generali ایتالیا
 • پاورپوینت تحلیل برج Generali ایتالیا شناسه محصول :97777 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 247 حجم فایل: 2529.941406 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل برج Generali ایتالیا   جریان چرخشی نیروهای مرکز گرا…

 • معماری|پاورپوینت تاریخچه مرمت در ایران
 • پاورپوینت تاریخچه مرمت در ایران شناسه محصول :98419 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 215 حجم فایل: 4706.264648 مگابایت دانلود پاورپوینت تاریخچه مرمت در ایران، در حجم 33 اسلاید قابل ویرایش…

 • فقه و حقوق اسلامی|جرایم قابل استرداد
 • جرایم قابل استرداد شناسه محصول :55180 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 276 حجم فایل: 0.034179688 مگابایت دانلود جرایم قابل استرداد   جرایم قابل استرداد در گذشته در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.