علوم تربیتی|استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان

استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان شناسه محصول :40326 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 68 تعداد بازدید : 672 حجم فایل: 0.041015625 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران به اجرا در آمده است.لذا از میان جامعه آماری نمونه ای با حجم 600 نفر به روش نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و آزمون مورد نظر اجرا گردید که در نهایت 534 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.اعتبار آزمون از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 601/0 برآورد گردید ، برای بررسی روایی سازه آزمون از روش تحلیل مولفه های اصلی (PC) با استفاده از چرخش واریماکس استفاده شد.نتایج نشان داد که پرسشنامه مورد نظر با استخراج 10 عامل ، علاقه اجتماعی تمرکز بر جزئیات ، درک اجتماعی ، خلاقیت اجتماعی ، توانایی بازی نما ، فراست و هوشیاری ، فراست اجتماعی ، درک دیگران ، رود رویی اجتماعی و علاقه به تنهایی و تفکر ، جمعاً 944/42 درصد از کل واریانس را تبیین می کند و از روایی کافی برخوردار است.سپس برای نمره های اوتیسم دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران جداول نرم تهیه گردید. فهرست مطالب چکیده پژوهش ۱ فصل یکم : ۲ مقدمه ۲ بیان مسئله پژوهش ۳ اهمیت پژوهش ۵ هدف از پژوهش حاضر : ۶ پرسشهای پژوهش : ۶ تعریف مفاهیم و اصطلاحات : ۷ فصل دوم ۱۳ تاریخچه اوتیسم : ۱۳ ویژگی های رفتاری اوتیسم ۱۷ کارکرد هوشی ۱۷ رفتار تشریفاتی و اصرار بر یکنواختی ۱۸ نابهنجاری ها در پاسخ به محیط فیزیکی ۱۹ رفتار خود تحریکی ۱۹ رفتار خود جرحی ۲۰ عاطفه نامناسب ۲۰ رفتار اجتماعی ۲۰ تکلم زبان ۲۱ اوتیسم ۲۱ ملاک های تشخیص اوتیسم (در خود ماندگی) بر اساس DSM ۲۴ ارزیابی و تشخیص اوتیسم ۲۷ تشخیص مقدماتی اوتیسم : ۲۷ ارزشیابی تشخیص جامع ۲۹ آزمون CHAT (چک لیست اوتیسم طفولیت) ۳۱ پرسشنامه ASSQ ۳۳ آزمون CARS ۳۳ آزمون اوتیسم سیمون بارون- کوهن ۳۵ فصل سوم ۳۶ مقدمه ۳۶ جامعه آماری پژوهش ۳۷ نمونه و روش نمونه گیری ۳۷ اعتبار ابزار پژوهش ۳۹ ابزار پژوهش ۳۹ تحلیل عاملی ۴۰ روش های تحلیل عاملی ۴۱ فصل چهارم ۴۴ توصیف داده ها ۴۴ نتایج توصیفی داده ها ۴۵ اعتبار و روایی ۴۶ اعتبار آزمون اوتیسم ۴۶ ضریب آلفا ۴۷ روایی آزمون اوتیسم ۵۰ مشخصه های نمره های آزمون اوتیسم درگروه نمونه ۵۶ مقایسه نمرات دختران و پسران در گروه نمونه ۵۸ نرم آزمون (AQ) ۵۹ فصل پنجم ۶۰ بحث و بررسی درباره یافته ها ۶۰ محدودیت های پژوهش ۶۵ پیشنهادها : ۶۶
 • حسابداری|پیشینه و مبانی نظری نسبت های مالی و پیش بینی بحران کسب و کار
 • پیشینه و مبانی نظری نسبت های مالی و پیش بینی بحران کسب و کار شناسه محصول :85988 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 52 تعداد بازدید : 303 حجم فایل: 0.3828125 مگابایت دانلود پیشینه و…

 • معماری|پاورپوینت بررسی جلوه‌های معماری و تزئینی بقعه امامزاده محروق نیشابور
 • پاورپوینت بررسی جلوه‌های معماری و تزئینی بقعه امامزاده محروق نیشابور شناسه محصول :86399 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 88 تعداد بازدید : 353 حجم فایل: 2.676757813 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی جلوه‌های معماری و تزئینی…

 • کامپیوتر|مكانیزاسیون فعالیت های مطب پزشكی تحت وب
 • مكانیزاسیون فعالیت های مطب پزشكی تحت وب شناسه محصول :58845 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 101 تعداد بازدید : 305 حجم فایل: 0.626953125 مگابایت دانلود مكانیزاسیون فعالیت های مطب پزشكی تحت وب   از…

 • معماری|پاورپوینت مجموعه پاسارگاد
 • پاورپوینت مجموعه پاسارگاد شناسه محصول :51002 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 555 حجم فایل: 0.936523438 مگابایت دانلود —مجموعه میراث جهانی پاسارگاد مجموعه‌ای از سازه‌های باستانی برجای‌مانده از دوران هخامنشی است…

 • کامپیوتر|پاورپوینت روش تقسيم و حل Divide and Conqure
 • پاورپوینت روش تقسيم و حل Divide and Conqure شناسه محصول :102399 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 321 حجم فایل: 29.89160156 مگابایت دانلود پاورپوینت روش تقسيم و حل Divide and Conqure…

 • پزشکی|پاورپوینت انواع بیماری‌ های کلیه ، علائم و درمان
 • پاورپوینت انواع بیماری‌ های کلیه ، علائم و درمان شناسه محصول :93848 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 554 حجم فایل: 469.4960938 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع بیماری‌های کلیه ، علائم و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.