علوم تربیتی|ارتباط سبکهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزان

ارتباط سبکهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزان شناسه محصول :40421 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 822 حجم فایل: 0.052734375 مگابایت

دانلود

چکیده       این پژوهش کوشیده است تا از منظر تفاوتهای فردی، نوع رابطه ی سبکهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزان را در منطقه ای دو زبانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از روش و الگوی همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری مورد پژوهش شامل دانش آموزان سال سوم راهنمایی است که در سال تحصیلی ٨٧- ٨۶ در آموزشگاههای شهر سقز مشغول به تحصیل بوده اند که به صورت تصادفی 142 نفر از آنان به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. از آزمون گروهی شکلهای نهفته برای سنجش سبکهای یادگیری و از آزمون پیشرفت تحصیلی زبان فارسی شریفی استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها علاوه بر روشهای آمار توصیفی از آمار استنباطی شامل مقایسه میانگین ها و آزمون t و نیز رگرسیون استفاده شده است. میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزانی كه سبك یادگیری شان نابسته به زمینه است  به مراتب بهتر از دانش آموزانی است كه وابسته به زمینه اند. با كنترل متغیر جنسیت، باز نتیجه ثابت است یعنی هم در دانش آموزان دختر و هم پسر پیشرفت تحصیلی زبان فارسی در سبك یادگیری نابسته به زمینه به مراتب بیشتر از سبك یادگیری وابسته به زمینه است. بنا براین فرضیه اول تأیید می شود. در هر یك از خرده آزمون های پیشرفت تحصیلی، دانش آموزانی كه سبك یادگیری نابسته به زمینه دارند نمرات بهتری از دانش آموزانی كه سبك یادگیری وابسته به زمینه دارند كسب كرده اند. اما در خرده آزمون فصاحت جلمه تفاوت مشاهده شده بین دو گروه معنی دار نمی باشد. از مجموع متغیر های وارد شده به معادله رگرسیون، متغیر سبك یادگیری نابسته به زمینه با ضریب 34/0 تأثیر مثبت و بیشترین تأثیر را بر پیشرفت تحصیلی داراست. در مرتبه بعد متغیر جنس نیز با ضریب مسیر 26/0 با علامت مثبت در مرتبه دوم قرار دارد و نشان از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر نسبت به دانش آموزان پسر می دهد. همچنین ضریب مسیرتحصیلات پدر به میزان 25/0 در مرتبه سوم قرار دارد. فهرست مطالب چکیده  مقدمه عوامل مؤثر بر یادگیری زبان دوم 1-ویژگی های روان شناختی زبان آموز    الف) عوامل شناختی ب – عوامل عاطفی ج – عوامل حرکتی 2- عوامل  و موقعیت های اجتماعی و فرهنگی 3- ویژگی های زبان اول و دوم 4- عوامل زیست شناختی 5- سبكهای یادگیری انواع تقسیم بندیهای سبکهای یادگیری سبکهای یادگیری وابسته به زمینه– نابسته به زمینه ویژگی‌های افراد وابسته به زمینه و مستقل از زمینه ارتباط سبكهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با یادگیری زبان دوم پیشرفت تحصیلی روش شناسی پژوهش یافته های پژوهش متغیرسبک یادگیری(پیش بین) متغیر پیشرفت تحصیلی زبان فارسی(ملاک) تحلیل داده ها و آزمون فرضیات  تحلیل مسیر رگرسیونی بحث و نتیجه گیری  منابع     جدول (1) مقایسه هر یك از شاخصهای پیشرفت تحصیلی بین دانش آموزان جدول( 2) مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی بین دو سبك یادگیری وابسته به زمینه و نابسته به زمینه جدول( 3) مقایسه میانگین زیر آزمونهای پیشرفت تحصیلی زبان فارسی  بین دو سبك یادگیری وابسته به زمینه و نابسته به زمینه جدول شماره (4) متغیر های مستقل تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی جدول (5) ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی نمودار(1) تحلیل مسیر رگرسیونی                                            
 • روان شناسی|پاورپوینت کارگاه تفسیر نقاشی کودکان با خانواده
 • پاورپوینت کارگاه تفسیر نقاشی کودکان با خانواده شناسه محصول :101278 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 221 حجم فایل: 2907.001953 مگابایت دانلود پاورپوینت کارگاه تفسیر نقاشی کودکان با خانواده  …

 • فقه و حقوق اسلامی|بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی
 • بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی شناسه محصول :56668 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 75 تعداد بازدید : 334 حجم فایل: 0.19140625 مگابایت دانلود…

 • علوم انسانی|پاورپوینت فرآیند یکپارچه رشنال یا RUP چیست
 • پاورپوینت فرآیند یکپارچه رشنال یا RUP چیست شناسه محصول :103819 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 863 حجم فایل: 4.27 مگابایت دانلود پاورپوینت فرآیند یکپارچه رشنال یا RUP چیست شامل…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت مروری بر اختلالات روانپزشکی اطفال و نوجوانان
 • پاورپوینت مروری بر اختلالات روانپزشکی اطفال و نوجوانان شناسه محصول :100526 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 67 تعداد بازدید : 292 حجم فایل: 591.8154297 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع مروری بر اختلالات…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت رابطه فرهنگ و شخصيت
 • پاورپوینت رابطه فرهنگ و شخصيت شناسه محصول :97975 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 195 حجم فایل: 735.375 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع رابطه فرهنگ و شخصيت، در قالب…

 • معماری|پاورپوینت مجتمع تجاری و فرهنگی کوروش
 • پاورپوینت مجتمع تجاری و فرهنگی کوروش شناسه محصول :69278 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 218 حجم فایل: 2.25 مگابایت دانلود پاورپوینت مجتمع تجاری و فرهنگی کوروش پاورپوینت مجتمع تجاری و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.