علوم تربیتی|آسیب شناسی برنامه ریزی درسی پنهان گروه علوم تربیتی از منظر تربیت اخلاقی

آسیب شناسی برنامه ریزی درسی پنهان گروه علوم تربیتی از منظر تربیت اخلاقی شناسه محصول :50538 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 132 تعداد بازدید : 861 حجم فایل: 0.337890625 مگابایت

دانلود

هدف از این پژوهش آسیب شناسی برنامه ریزی درسی پنهان گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور از منظر تربیت اخلاقی بود. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی –همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور بود و گروه نمونه مورد مطالعه 100 نفر از دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور  است. روش نمونه­ گیری در این پژوهش بصورت نمونه گیری تصادفی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته آسیب شناسی برنامه ­ریزی درسی پنهان از منظر اخلاق بود. این پرسشنامه دارای 16 سوال 4 گزینه ای است. سپس با نرم افزار spss یافته های پژوهش را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. نتایج نشان داد كه برنامه ریزی درسی پنهان باعث افزایش پیشرفت تحصیلی و افزایش سطح علمی دانشجویان می شود. فهرست مطالب چكیده فصل اول: كلیات پژوهش 1-1- مقدمه2 1-2- بیان مسئله3 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش4 1-4- اهداف پژوهش5 1-4-1- هدف اصلی5 1-4-2- اهداف فرعی6 1-5- سوالات پژوهش6 1-6- فرضیه های پژوهش6 1-7- متغیرهای پژوهش7 1-7-1- متغیر مستقل7 1-7-2- متغیر وابسته7 1-8- تعریف مفاهیم و اصطلاحات7 1-9- خلاصه8 فصل دوم: ادبیات پژوهش 2-1- مقدمه11 2-2- دیدکلی12 2-3- تاریخچه پژوهش13 2-4- پیشینه ی پژوهش13 2-5- مفهوم برنامه درسی14 2-6- مفهوم و تعریف برنامه درسی پنهان15 2-7- نظریات و دیدگاههای مختلف در مورد برنامه درسی پنهان18 2-8- برنامه ی درسی آشكار، پوچ و پنهان19 2-8-1- برنامه ی درسی آشکار و رسمی20 2-8-2- برنامه ی درسی پوچ یا تهی20 2-8-3- برنامه ی درسی پنهان21 2-9- ضرورت و اهمیت توجه به برنامه ی درسی پنهان28 2-10- فاكتورهای مهم در ارزش برنامه درسی پنهان30 2-11- ویژگیها ی برنامه ی درسی پنهان31 2-12- رویکردهای برنامه ی درسی پنهان32 2-12-1- برنامه ی درسی پنهان به منزله ی نتیجه :33 2-12-2- برنامه ی درسی پنهان به منزله ی زمینه :33 2-12-3- برنامه ی درسی پنهان به منزله ی فرآیند :35 2-12-4- عوامل موثر در شکل گیری برنامه ی درسی پنهان35 2-13- رابطه ی تدریس با برنامه ی درسی پنهان39 2-14- تاثیر برنامه ی درسی پنهان بر تجربه های یادگیری دانشجویان40 2-15- ارتباط تکنولوژی آموزشی با برنامه ی درسی پنهان42 2-16- برنامه درسی، ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی43 2-16-1- اهمیت و ضرورت برنامه‌ریزی درسی46 2-16-2- مفهوم‌شناسی بحث46 2-16-3- مبنای انسان‌شناختی برنامة درسی تربیت اخلاقی48 2-16-4- عناصر (عوامل) برنامة‌ درسی50 2-17- عوامل به وجود آورنده و مؤثر بر آموزشهای حتمی یا برنامه درسی پنهان69 2-18- نتیجه گیری73 2-19- پیشنهاد ها و راهکارهایی برای ایجاد زمینه ی طراحی و اجرای برنامه ی درسی پنهان76 فصل سوم: طرح پژوهش 3-1- مقدمه80 3-2- روش پژوهش80 3-3- جامعه‌آماری81 3-4- گروه نمونه81 3-5- روش جمع آوری اطلاعات82 3-6- ابزارهای پژوهش82 3-7- تجزیه و تحلیل دادهها82 3-8- روش تعیین پایایی ابزار84 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 4-1- مقدمه86 4-2- نتایج توصیفی87 4-3- نتایج استنباطی91 4-3-1- فرضیه اول:91 4-3-2- فرضیه دوم:92 4-4- اعتبار یابی93 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه95 5-2- نتیجه گیری از فرضیات پژوهش95 5-3- نتایج بدست آمده96 5-4- پیشنهادات پژوهش96 5-4-1- پیشنهادات بنیادی96 5-4-2- پیشنهادات کابردی97 5-5- محدودیت های پژوهش98 5-5-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر98 5-5-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر98 پیوست ها پرسشنامه. 100 جداول spss102 فهرست منابع:109 الف) منابع فارسی.. 109 ب) منابع لاتین.. 110 چكیده. 111  فهرست جداول جدول 2-1- جدول تعیین پایایی پرسشنامه84 جدول 4-1- گرایش‌ها و شاخص‌های مرکزی برنامه ریزی پنهان87 جدول 4-2- جدول سطح اطلاعات علمی دانشجویان88 جدول 4-3 سطح پیشرفت تحصیلی دانشجویان89 جدول 4-4- جنسیت دانشجویان90 جدول4-5- خلاصه داده های ضریب همبستگی برای فرضیه پژوهش91 جدول4-6- خلاصه داده های ضریب همبستگی برای فرضیه پژوهش92 جدول4-7- اعتبار یابی آزمون برنامه ریزی پنهان93  فهرست نمودارها نمودار4-1- فراوانی برنامه ریزی پنهان در قالب نمودار هیستوگرام87 نمودار4-2- سطح اطلاعات علمی دانشجویان در قالب نمودار دایره‌ای88 نمودار4-3- سطح پیشرفت تحصیلی دانشجویان در قالب نمودار دایره‌ای89 نمودار4-4- جنسیت دانشجویان در قالب نمودار دایره‌ای90
 • پزشکی|پاورپوینت اگزوتوکسین های پروتئینی
 • پاورپوینت اگزوتوکسین های پروتئینی شناسه محصول :100518 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 471 حجم فایل: 178.9160156 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع اگزوتوکسین های پروتئینی، در قالب ppt و در…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت اندیشه اسلامی 1
 • پاورپوینت اندیشه اسلامی 1 شناسه محصول :64198 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 204 تعداد بازدید : 340 حجم فایل: 0.702148438 مگابایت دانلود پاورپوینت اندیشه اسلامی 1   اهداف كلیخدا شناسی و…

 • بهداشت|پاورپوینت مديريت اختلال مصرف مواد در بارداري
 • پاورپوینت مديريت اختلال مصرف مواد در بارداري شناسه محصول :100770 موضوع : بهداشت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 606 حجم فایل: 728.8076172 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت اختلال مصرف مواد در…

 • اقتصاد|بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها
 • بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها شناسه محصول :60656 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 155 تعداد بازدید : 331 حجم فایل: 0.227539063 مگابایت دانلود…

 • فقه و حقوق اسلامی|تحلیل محتوای رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیكاراگوا
 • تحلیل محتوای رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیكاراگوا شناسه محصول :59624 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 309 حجم…

 • علوم انسانی|پاورپوینت مدل فرهنگی هافستد
 • پاورپوینت مدل فرهنگی هافستد شناسه محصول :103513 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 1250 حجم فایل: 4.38 مگابایت دانلود پاورپوینت مدل فرهنگی هافستد شامل 39 اسلاید زیبا ، که با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *