علوم انسانی|هویت غرب مرکزگرا و روابط غیر همکارانه ایران و ترکیه طی سالهای 2012-2008

هویت غرب مرکزگرا و روابط غیر همکارانه ایران و ترکیه طی سالهای 2012-2008 شناسه محصول :56724 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 181 تعداد بازدید : 227 حجم فایل: 0.439453125 مگابایت

دانلود

هویت غرب مرکزگرا و روابط غیر همکارانه ایران و  ترکیه طی سالهای 2012-2008 هدف از نگارش این تحقیق، پرداختن به روابط دو کشور ایران و ترکیه طی سال­های 2008 الی 2012 می‌باشد. طی این دوره زمانی، علیرغم حاکمیت دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعهدر ترکیه، روابط میان ایران و ترکیه دارای نوساناتی بوده و حتی با تنش­هایی نیز همراه بوده است . در این تحقیق، سعی شده است علت تنش‌های موجود در روابط دو دولت اسلامگرای ایران و ترکیه با استفاده از رهیافتی نوین، بررسی گردد. اینکه چرا اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه که از میراث داران حزب رفاه به رهبری نجم‌الدین اربکان بوده‌اند، علیرغم تثبیت جایگاه و قدرت خود در حاکمیت کشور ترکیه، نتوانسته‌اند در چارچوب یک رابطه دوستانه و همگرایانه با دولت اسلامی ایران حرکت کرده و روابط دوستانه خود با ایران را حفظ  کنند. دو کشور ایران و  ترکیه، علیرغم همسایگی با­هم و داشتن علقه­ها و میراث مشترک فرهنگی، اجتماعی و دینی در طی تاریخ خود،  به تقابل با هم مشغول بوده­اند که جنگ­های بزرگ و خسارت باری را در روابط دو جانبه خود داشته­اند. اما از سال 2001 و بعد از آنکه اولین پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه حاصل گردید و بعد از پنج سال، مجدداً نخست­وزیری اسلامگرا به حکومت رسید، مردم و دولت ایران ضمن خوشحالی از این پیروزی اسلامگرایان ترکیه، از آنها حمایت نیز نمودند. اما به مرور زمان و بعداز سال 2008 و به ویژه از سال 2010 به بعد، دوره ماه عسل روابط ایران و ترکیه به پایان رسیده و تنش میان دو کشور به اوج خود رسیده است. به نظر می­آید هویت و ماهیت سیاست­های دولت اردوغان طی چند سال اخیر دچار چرخشی 180 درجه­ای گردیده و به مرور زمان در حال نشان دادن ماهیت اصلی و درونی خود، یعنی هویت غربگرای ترکیه می­باشد، هویت واقعی ترکیه که موجب تنش با ایران شده است.   کلید واژه‌ها: ایران، ترکیه، حزب عدالت و توسعه، هویت، منافع، غرب مرکزگرا    فهرست مطالب   چكیده 1 فصل اول: کلیات 2 1–1– بیان مسأله 3 1–2– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4 1–3– مرور ادبیات و پیشینه مربوطه 4 1–4– جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 6 1–5– اهداف مشخص تحقیق 7 1–6– سؤالات تحقیق 7 1–7– فرضیه‌های تحقیق 7 1–8– تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 7 1–9– روش‌ شناسی تحقیق 8  فصل دوم: روش شناسی و چارچوب نظری تحقیق 9 2-1- مقدمه 11 2-2- رابطه سیاست و هویت 12 2-3- نظریه و نظریه پردازی 14 2-4- سازه انگاری الکساندر ونت 17 2-5- جایگاه تعامل در نظریه سازه‌انگاری 18 2-6- جایگاه هویت در نظریه سازه‌انگاری 18 2-7- جایگاه منافع در نظریه سازه‌انگاری 20 2-8- نقش و جایگاه همگرایی در سیاست خارجی 22 2-9- نتیجه گیری 25 فصل سوم: ترکیه، موقعیت و رابطه با ایران 26 3-1- مقدمه 27 3-2- بخش اول: مشخصات و شرایط جغرافیایی ترکیه 29 3-2-1- موقعیت کنونی ترکیه 29 3-2-1-1- وضعیت جغرافیایی و مساحت ترکیه 29 3-2-1-2- جمعیت ترکیه 29 3-2-1-3- نژاد و قومیت در ترکیه 29 3-2-1-4- دین، مذهب و فرهنگ در ترکیه 30 3-2-1-5- مرزها و همسایگان ترکیه 30 3-2-1-6- مرزهای آبی ترکیه 30 3-2-1-7- مرزهای خشکی ترکیه 31 3-2-1-8- حکومت و سیاست در ترکیه 32 3-3- بخش دوم: پیشینه تاریخی روابط ایران و ترکیه 34 3-3-1- پیشینه تاریخی روابط ایران 34 3-3-1-1- پیشینه روابط دو کشور در دوره صفویه و عثمانی( 1736 – 1501) 34 3-3-1-2- پیشینه روابط در دوره حکومت افغان‌ها و عثمانی 37 3-3-1-4- پیشینه روابط در دوره افشاریه و عثمانی( 1796 – 1736) 37 3-3-1-5- پیشینه روابط در دوره زندیه و عثمانی(1794 – 1750) 39 3-3-1-6- پیشینه روابط در دوره قاجاریه و عثمانی(1925 – 1787) 39 3-3-1-7- مشروطه خواهی در ایران و عثمانی 40 3-3-1-8- جنگ جهانی اول و تأثیر آن بر روابط ایران و ترکیه 41 3-3-1-9- پیشینه روابط در دوره پهلوی و ترکیه(1979 – 1921) 41 3-3-1-9-1- تشابه حوادث ایران و ترکیه در دوران رضا شاه و آتاتورک 41 3-3-1-9-2- پیشینه روابط در دوره محمدرضا شاه پهلوی و ترکیه 43 3-3-1-10- انقلاب اسلامی ایران و  ترکیه (…-1357) 45 3-3-1-11- جنگ عراق بر علیه ایران و تأثیر آن بر روابط ایران و ترکیه 46 3-3-1-12- کابینه هاشمی رفسنجانی و رابطه با ترکیه 47 3-3-1-13- دولت اسلامگرای حزب رفاه در ترکیه و رابطه با ایران 49 3-3-1-14- کابینه محمد خاتمی و روابط با ترکیه 50 3-3-1-15- ظهور دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعه 51 3-3-1-16- کابینه احمدی نژاد و رابطه با ترکیه 52 3-4- بخش سوم 53 3-4-1- روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه 53 3-4-2- روابط اقتصادی،  حمل و نقل میان ایران و ترکیه 58 3-4-3- تأثیر گردشگری در روابط ایران و ترکیه 59 3-4-4- نقش گاز و انرژی در روابط ایران و ترکیه 60 3-4-5- تأثیر قراردادهای ارتباطات و مخابرات بر روابط دو کشور 62 3-4-6- نقش پیمانکاری و فرودگاه تهران بر روابط دو کشور 63 3-4-7- ترانزیت، حمل و نقل جادهای میان دو کشور 64 3-4-8- روابط مالی و بانکی ایران و ترکیه 64 3-4-9- روابط اجتماعی و فرهنگی ایران و دولت حزب عدالت و توسعه 66 3-4-10- روابط دینی و مذهبی ایران با دولت حزب عدالت و توسعه 69 3-4-11- روابط نظامی و دفاعی ایران و ترکیه 72 3-4-12- سامانه‌های موشکی ناتو و تنش در روابط ایران و ترکیه 73 3-4-13- انرژی هسته‌ای ایران، کارت بازی بین‌المللی برای ترکیه 77 3-4-14- تنش در روابط ایران و ترکیه پیرامون مذاکرات هسته‌ای 79 3-4-15- روابط سیاسی، سفرها و مذاکرات دوجانبه 81 3-4-16- نتیجه گیری 84 فصل چهارم: هویت متضاد، علت تنش در روابط ایران و ترکیه 86 4-1- مقدمه 87 4-2- بخش اول: هویت غرب مرکزگرای ترکیه 88 4-2-1- تنوع هویتی در ترکیه 88 4-2-2- اصول بنیادی کمالیسم در ترکیه 88 4-2-3- سکولاریسم و لائیسیزم در ترکیه 92 4-2-4- منافع ترکیه در چارچوب کمالیستی 95 4-2-5- پیدایش هویت اسلامگرا در ترکیه 96 4-2-6- اسلامگرایی با قرائت و شیوه عثمانی 97 4-2-7- اسلامگرایی سکولار یا کمالیستی 99 4-2-8- اسلامگرایی اربکان و حزب رفاه 100 4-2-9- اسلامگرایی اردوغان و حزب عدالت و توسعه 101 4-2-10- غربگرایی کمالیستی در ترکیه 103 4-2-11- هویت اقتصاد سرمایه‌داری در ترکیه 105 4-2-12- ترکیه نماینده غرب در منطقه 106 4-2-13- فتح الله گولن، پدر اسلامگرایی غربی 108 4-2-14- همگرایی ترکیه با غرب، ترکیه و پیمان ناتو 110 4-2-15- ترکیه همیشه پشت درهای اتحادیه اروپا 112 4-2-16- پشت دروازه‌های تمدن غربی یا مسیحی 113 4-2-17- دروازه‌های تمدن، انگاره مشترک محمدرضاشاه و اردوغان 114 4-2-18- همه تلاش‌های ترکیه ، همه وعده‌های اتحادیه اروپا 115 4-2-19- هزینه‌های ترکیه به جای اروپا و غرب 117 4-2-20- هویت مرکزگرای ترکیه تابع امریکا و اتحادیه اروپا 118 4-2-21- تنش سامانه‌های موشکی و سیاست خارجی مرکزگرای ترکیه 119 4-2-22- تنش زایی ترکیه، دوستان و دشمنان اتحادیه اروپا و امریکا 120 4-2-23- ترکیه در نقش عروسک یا مترسک رقصان غرب 121 4-3- بخش دوم 122 4-3-1- هویت، منافع و راهبردهای ایران 122 4-3-2- هویت تمدنی ایران 123 4-3-3- هم پوشانی هویت ایرانی، اسلامی – شیعی 124 4-3-4- فلسطین و اسرائیل، مرزبندی هویتی میان ایران و ترکیه 127 4-3-5- فرآیند تأثیرگذاری هویت غربگرای کارگزاران ترکیه 128 4-4- بخش سوم 135 4-4-1- تأثیر بیداری اسلامی (بهار عربی) بر روابط ایران و ترکیه…………… 135 4-4-1-1- تونس، ایستگاه اول بیداری اسلامی 135 4-4-1-2- لیبی،همراهی ترکیه با غرب بر علیه یک کشور اسلامی 136 4-4-1-3- بحرین، سکوت ترکیه به خاطر تمایلات مذهبی 137 4-4-1-4- عربستان، سکوت و حمایت ترکیه از سرکوبی معترضین 139 4-3-1-5- عراق، حمایت ترکیه از مخالفان دولت  مقتدر شیعی 140 4-3-1-6- مصر، برتری جویی همفکران و استادان اردوغان 141 4-3-1-7- سوریه، خاری در چشم اردوغان و سدی در برابر منافع غرب‌محور ترکیه 142 4-4-2-  تقابل هویت ایران و ترکیه در تحولات جهان اسلام  145 4-4-3- تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی 146 4-4-4- ترکیه و ترویج هویت غربی و سکولار با عنوان بهار عربی ..  148 4-5- نتیجه گیری 151 فصل پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی 152 5-1- جمع بندی 153 5-2- نتیجه گیری 154 منابع و مآخذ: 163 Abstract 172
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مدلسازی و تحلیل سد وزنی در انسیس
 • پاورپوینت مدلسازی و تحلیل سد وزنی در انسیس شناسه محصول :72238 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 228 حجم فایل: 6.52734375 مگابایت دانلود پاورپوینت مدلسازی و تحلیل سد وزنی…

 • معماری|پاورپوینت گونه شناسی یک شهر
 • پاورپوینت گونه شناسی یک شهر شناسه محصول :54273 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 429 حجم فایل: 2.598632813 مگابایت دانلود پاورپوینت گونه شناسی یک شهر   پاورپوینت بسیار مناسب از گونه…

 • اقتصاد|بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی
 • بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی شناسه محصول :50910 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 658 حجم فایل: 0.100585938 مگابایت دانلود با پیدایش تجارت الكترونیكی بسیاری…

 • روان شناسی|دانلود پاورپوینت فراشناخت
 • دانلود پاورپوینت فراشناخت شناسه محصول :95171 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 219 حجم فایل: 195.3583984 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت فراشناخت ۳۸ اسلاید   فراشناخت فرا شناخت : معادل واژه Metacognition است…

 • مدیریت|پاورپوینت مروري بر مدلهاي سرآمدي سازماني
 • پاورپوینت مروري بر مدلهاي سرآمدي سازماني شناسه محصول :99427 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 194 حجم فایل: 1372.071289 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع مروري بـر مدلهاي سرآمـدي سازماني، در…

 • روان شناسی|پاورپوینت اعتیاد به الکل و راههای درمان آن
 • پاورپوینت اعتیاد به الکل و راههای درمان آن شناسه محصول :92500 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 85 تعداد بازدید : 267 حجم فایل: 2.293945313 مگابایت دانلود پاورپوینت اعتیاد به الکل و راههای درمان…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *