علوم انسانی|سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مركزی و قفقاز بعد از جنگ سرد

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مركزی و قفقاز بعد از جنگ سرد شناسه محصول :56715 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 148 تعداد بازدید : 246 حجم فایل: 0.426757813 مگابایت

دانلود

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مركزی و قفقاز بعد از جنگ سرد   سیاست خارجی کشورها، تحت تاثیر مقدورات ملی و محذوریتهای بین المللی قرار دارد.در چنین حالتی سیاست خارجی ج.ا.ایران به عنوان یک بازیگر عاقل وبسیط در برابر چالشها و فرصتهای مختلفی قرار گرفته است.از جمله این چالشها ،بحرانهای منطقه ای است.وجود بحران های  آسیای مرکزی و قفقاز که همراه بوده با چالشهای خشونت آمیز قومی و سرزمینی،  سبب شده بود که ایران نگاه جدیدی نسبت به این دو منطقه داشته باشد. منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی که بعد از فروپاشی شوروی که دراوایل دهه نود اتفاق افتاد، از اهمیت بسیاری برای ج.ا.ایران برخوردار  بوده و است.کشورهای این دو منطقه به دلیل مشکلاتی  مثل  پروژه دولت –ملت سازی، درگیریهای مرزی و سرزمینی ، استقلال اقلیت ها و …که چه قبل از استقلال و چه بعد از آن با آن مواجه بودند. به بحران های  محلی و منطقه ای گرفتار شدند.در این بین از آنجا که این بحران ها، امنیت و تمامیت ارضی ایران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد ،ایران نیز به این بحران ها بی تفاوت نبوده و واکنش  نشان داده و خواهد داد. این پژوهش سعی می کند ابتدا به ابعاد و عوامل بحرانهای منطقه ای ،ازجمله  جنگ داخلی تاجیکستان، بحران قره باغ،چچن و گرجستان پرداخته و سپس به سیاست و مواضع ج.ا.ایران نسبت به این بحرانها پرداخته شود. این پژوهش  با این فرضیه همراه است ،که سیاست خارجی ایران تاحدودی  غیر فعالانه بوده وسعی شده هماهنگ و متمایل به قدرت شمالی خود یعنی روسیه باشد و یا حداقل متضاد با روسیه نباشد.                                                                       فهرست مطالب   عنوان                                                       صفحه فصل اول:كلیات. 1 1-1- بیان مساله. 2 1-2- سوال اصلی:. 3 1-3- فرضیه اصلی:. 3 1-4- پیشینه تحقیق:. 3 1-5-   ضرورت و هدف تحقیق :. 6 1-6- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات :. 6 1-7- قلمرو و زبان تحقبق:. 6 1-8- مفاهیم و متغیرها:. 6 1-9-   نوآوری پژوهش:. 7 1-10- سازماندهی تحقیق. 7 فصل دوم :مباحث نظری و تئوریك. 8 2-1- مقدمه:. 9 2-2-  نظریه رئالیسم نئوکلاسیک:. 9 2-3- آنارشی :. 11 2-4- قدرت مادی. 12 2-5- تلفیق سطوح خرد وکلان :. 12 2-5- سیاست خارجی ایران در منطقه :. 14 2-5-1- .فرایند تصمیم گیری :. 14 2-5-2- منافع و اهداف ملی :. 15 2-5-3- عوامل تعیین كننده قدرت :. 16 2-5-4- رفتار سیاست خارجی :. 16 2-5-5- مدیریت بحران:. 17 فصل سوم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به بحران تاجیکستان   22 3-1- مقدمه:. 23 3-2- بیان مسئله :. 23 3-3- شروع  و تاریحچه جنگ داخلی تاجیكستان :. 24 3-4- عوامل  وعلل بحران :. 26 3-4-1- عوامل اقتصادی:. 27 3-4-2-  مسائل قومی،جمعیتی (منطقه گرایی) :. 27 3- 4-3- فرایند دولت- ملت سازی:. 28 3-4-4-  تكثر احزاب و گروهها :. 29 3-4-5- گذشته تاریخی :. 29 3-4-6-   عامل خارجی :. 30 3-5-  عوامل مذهبی :. 30 3-5-1- مواضع روسیه :. 31 فصل چهارم : سیاست خارجی ج.ا. ایران نسبت به بحران قره باغ. 41 4-1- اهمیت قفقاز :. 42 4-2- مقدمه:. 43 4-3- ریشه های تاریخی:. 48 4-4- تضاد قومی:. 49 4-4-1-گروههای افراطی:. 50 4-4-2- آینده بحران قره باغ:. 53 4-4-3- سیاست خارجی ج.ا.ایران نسبت به بحران:. 55 4-5- نتیجه گیری:. 61 فصل پنجم : سیاست خارجی ج.ا. ایران نسبت به بحران گرجستان. 63 5-1- مقدمه:. 64 5-2- علل عوامل بحران :. 68 5-3- علل داخلی:. 68 5-3-1- علل خارجی:. 70 3-اهمیت گرجستان برای روسیه:. 70 4-سیاست خارجی ایران در بحران گرجستان :. 73 5-3-3- نتیجه گیری:. 78 فصل ششم : سیاست خارجی ج.ا.ایران نسبت به بحران چچن. 80 6-1- مقدمه:. 81 6-2- موقعیت منطقه ای قفقاز شمالی :. 82 6-3- ویژگیهای جمعیتی و جغرافیایی چچن:. 82 6-3-1- روند شكل گیری بحران چچن:. 83 6-3-2- جنگ اول چچن :. 86 6-3-3- جنگ دوم چچن:. 87 6-3-4- علل و اهمیت چین برای روسیه:. 89 6-3-5- علل و عوامل استقلال طلبی چچن:. 92 6-4-  عامل فرهنگ:. 92 6-4-1- گذشته تاریخی:. 93 4-4-2- عامل مذهب ودین:. 93 2-4-3- عوامل اقتصادی و اجتماعی:. 95 6-4-4- دخالتهای خارجی :. 95 6-4-5- سیاست خارجی ج.ا.ایران نسبت به بحران چچن :. 96 6-5- نتیجه گیری :. 101 فصل هفتم : نتیجه گیری ، ارزیابی كلی  و  ارائه الگو. 103 7-1- مقدمه :. 104 7-2- اشتراكات و مولفه سیاست خارجی در بحران :. 112 کتابنامه. 118 فهرست اشکال شكل شماره1-2    مدل رفتار  و سیاست خارجی براساس نظریه رئالیسم نئو كلاسیك. 14 شكل شماره 7-1   مدل سیاست خارجی ایران در بحران های منطقه ای آسیای مرکزی وقفقاز. 117 فهرست جداول جدول شماره7- 1  بحران های ها منطقه ای و سیاست خارجی ج.ا.ایران   112
 • پردازش تصویر|پاورپوینت پردازش تصویر و ماشین بینایی
 • پاورپوینت پردازش تصویر و ماشین بینایی شناسه محصول :72203 موضوع : پردازش تصویر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 1787 حجم فایل: 0.197265625 مگابایت دانلود در معنای خاص آن پردازش تصویر عبارتست از هر…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت هویت جنسی چیست
 • پاورپوینت هویت جنسی چیست شناسه محصول :92757 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 56 تعداد بازدید : 277 حجم فایل: 0.37890625 مگابایت دانلود پاورپوینت هویت جنسی چیست   پاورپوینت هویت جنسی چیست شامل 56…

 • حسابداری|پاورپوینت کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی در اصول حسابداری
 • پاورپوینت کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی در اصول حسابداری شناسه محصول :93650 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 227 حجم فایل: 203.8964844 مگابایت دانلود پاورپوینت کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی در…

 • حسابداری|پاورپوینت موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
 • پاورپوینت موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران شناسه محصول :57607 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 267 حجم فایل: 0.314453125 مگابایت دانلود پاورپوینت موسسه  توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران   اهداف…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت قطب نما و کاربرد های آن
 • پاورپوینت قطب نما و کاربرد های آن شناسه محصول :103219 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 313 حجم فایل: 1163.708008 مگابایت دانلود در این پروژه پاورپوینت قطب نما و کاربرد…

 • محیط زیست|پاورپوینت Wind stress تنش
 • پاورپوینت Wind stress تنش شناسه محصول :72594 موضوع : محیط زیست فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 519 حجم فایل: 0.213867188 مگابایت دانلود پاورپوینت Wind stress  تنش در 16 اسلاید قابل ویرایش با فرمت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *