علوم انسانی|جزوه زبان تخصصی هنر رشته هنر

جزوه زبان تخصصی هنر رشته هنر شناسه محصول :56383 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 196 تعداد بازدید : 199 حجم فایل: 2.140625 مگابایت

دانلود

جزوه زبان تخصصی هنر رشته هنر توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  رشته هنر ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی   Text 1: One of the greatest mysteries of the world, far which scientists have so far been unable to find any satisfactory explanation, is the Bermuda Triangle, sometimes called “The Graveyard of the Atlantic” This is an area of the Western Atlantic between Bermuda and Florida, roughly triangular in shape, where since 1945 at least a hundred ships and planes and over a thousand people have disappeared. No wreckage has found no bodies, lifebelts or any other evidence of disaster- It is as if these planes, ships and people had never existed in some cases a routine radio message has been received from aircraft reporting everything in order a few minutes before all contact was lost, in others a weak SO.S. Message has been picked up and, in perfect weather, inexplicable references to fog and toss of bearings. In the extraordinary case of five U.S.   متن 1 یکی از بزرگترین رازهای دنیا که دانشمندان مدتهاست هیچ توضیحی قانع کنندهای بـرای آن نیافتـه انـد، مثلـث برمـودا است که گاهی گورستان اقیانوس اطلس نامیده میشود. این مثلث، منطقـهای در غـرب اقیـانوس اطلـس بـین برمـودا و فلوریدا است، که از نظر شکل مثلثی است و از سال 1945 حداقل صد کشتی و هواپیما و بیش از هزار نفر در آنجا ناپدید شدهاند هیچ لاشه، جسد، کمربند ایمنی یا هر شاهدی در حادثه به دسـت نیامـده اسـت. اگـر چنانچـه ایـن هواپیماهـا، کشتیها و افراد در چنین حالتی قرار نداشتهاند، یک پیام عادی از هواپیما چند دقیقه قبل از اینکه همهی تماسها قطـع شود مبنی بر اینکه همه چیز منظم است دریافت شده بود در بقیه این پیغام ضعیف S.O.S به دست آمده و در شـرایط جوی خوب و منابع غیرواضحی از وجود مه و تلاطم در دست است مورد غیر عادی از ناپدیـد شـدن هواپیماهـای نیـروی دریایی ایالات متحده در مأموریتهای عادی از فلوریدا، هواپیمای ارسال شده به محـل بـرای بازرسـی نیـز ناپدیـد شـد.   مجموعه تست زبان Part A: Directions: In questions 1-l0, each item consists of an incomplete sentence. Below the one choices, marked (1), (2), (3), and (4). You should find the one choices which best completes the sentence. Mark your on the answer sheet. 1- The examination was so difficult that ……….…. . 1) few people failed 2) few people passed 3) only a few failed 4) little number of people passed 2- He was working in the office while I ……………. in the library. 1) was 2) am 3) had been 4) have been 3- staying in a hotel costs ……………. renting a room in a dormitory for a week. 1) twice more than 2) twice as much as 3) two times as much 4) two times more than 4. Some people are never content …………. what they have. 1) of 2) for 3) with 4) about 5- Smoking again? you told me you …………… smoking. 1) gave up 2) had on 3) gave back 4) have back 6. It was very ……..…. so I put on my sunglasses. 1) dark 2) late 3) early 4) bright 7- I’d like to ……………. that book when you have read it. 1) lend 2) loan 3) hire 4) borrow 8- when I …………. up the bill, it came to more money than I had with me. 1) added 2) checked 3) counted 4) calculated پاسخنامه یک گزینه را که بهترین کاملکننده جمله اسـت انتخـاب نماییـد و جواب خود را در پاسخنامه علامتگزاری نمائید. 1. امتحان به قدری سخت بود که …………….. . 1) تعداد کمی رد شدند. 2) تعداد کمی قبول شدند. 3) تنها تعداد کمی رد شدند. 4) تعداد کمی از افراد قبول شدند. 2. او در حال کار کردن در شرکت بود هنگامی که من در کتابخانه …………. . 1) بودم 2) هستم 3) بود 4) بودهام 3. هزینه اقامت در هتل ……………… اجاره اتاقی در خوابگاه برای یک هفته میشود. 1) دو مرتبه بیشتر از 2) دو برابر 3) دوبار 4) دوبار بیشتر از 4. برخی مردم هیچگاه …………….. چیزهایی که دارند راضی نیستند. 1) حرف اضافه 2 of) حرف اضافه for 3) حرف اضافه 4 with) حرف اضافه about 5. دوبار سیگار میکشی؟ به من گفته بودی که سیگار کشیدن را …………… . 1) ترك کرد 2) پوشید 3) پس داد 4) پشت کردن به 6. هوا بسیار ………………….. بنابراین من عینک آفتابی زدم. 1) تیره، تاریک 2) دیر، دیروقت 3) به زودی، در ابتدا 4) تابناك، آفتابی روشن 7. من مایلم که آن کتاب …………… وقتی شما آن را خواندید. 1) قرض دادن 2) وام دادن 3) اجاره کردن 4) قرض کردن، قرض گرفتن «34» زبان تخصصی هنر   8. وقتی صورتحساب را …………….. بیشتر از پولی بود که من همراه خود داشتم. 1) اضافه کردن 2) بررسی کردن 3) شمردن 4) حساب کردن نوع فایل: Pdf   سایز: 2.14Mb  تعداد صفحه:196  
 • معماری|پاورپوینت زندگینامه و آثار توماس هیترویک
 • پاورپوینت زندگینامه و آثار توماس هیترویک شناسه محصول :53932 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 327 حجم فایل: 7.59375 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه و آثار توماس هیترویک   پاورپوینت بسیار عالی…

 • کامپیوتر|دانلود تحقیق و مقاله پیرامون امنیت شبکه
 • دانلود تحقیق و مقاله پیرامون امنیت شبکه شناسه محصول :20098 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 625 حجم فایل: 0.01953125 مگابایت دانلود امنیت شبکه یک موضوع پیچیده است که از نظر…

 • معماری|پاورپوینت بام سبز
 • پاورپوینت بام سبز شناسه محصول :72 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 68 تعداد بازدید : 826 حجم فایل: 20.88085938 مگابایت دانلود پاورپوینت بام سبز     پاورپوینت بام سبز در 68 اسلاید برای دروس…

 • معماری|پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری
 • پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری شناسه محصول :86899 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 77 تعداد بازدید : 258 حجم فایل: 15.23535156 مگابایت دانلود پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری…

 • معماری|پاورپوینت نقد بناهاي موزه هاي لوور – هنرهای معاصر - گوگنهایم رایت
 • پاورپوینت نقد بناهاي موزه هاي لوور – هنرهای معاصر - گوگنهایم رایت شناسه محصول :99095 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 135 حجم فایل: 12857.83691 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت نقد بناهاي…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری مجموعه کاخ های نیاوران
 • پاورپوینت بررسی معماری مجموعه کاخ های نیاوران شناسه محصول :95755 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 351 حجم فایل: 27.72 مگابایت دانلود این فایل شامل بررسی معماری مجموعه کاخ های نیاوراندارای…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *