علوم انسانی|جزوه ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته عربی

جزوه ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته عربی شناسه محصول :56395 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 334 تعداد بازدید : 245 حجم فایل: 9.799804688 مگابایت

دانلود

 جزوه ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته  عربی توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  عربی ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی فصل اول : ترجمه و مسائل آن ترجمه در لغت « تَرجمۀ » در لغت ، بر وزن « فَعلَلَۀ » مصدر رباعی مجرد از مادة « تَرْجم یتَرْجِم » به معنای برگرداندن کلام از زبانی به زبان دیگر است . اغلب لغت نویسان واژة « ترجمان » را مدخل اصلی « ترجمه » ذکر کـرده انـد . ابـن منظـور در لسـان العرب می نویسد : ن« تُرجما و تَرجمان به معنای مفسر زبان و ناقل آن از زبانی به زبان دیگر اسـت . » جـوهری نیـز در الصحاح ذیل مادة ( رجم ) می نویسد : « تَرْجم کلامه : یعنی سخن او را به زبانی دیگر تفسیر کرد ؛ تَرجمـان از ایـن واژه است که جمعش تراجم ، بسان زعفَران و زعافر است . این واژه تَرجمان و تُرجمان نیز گفته می شود. زبیدی در شرح واژه (ترجمان) نظر جالب توجهی بیان کرده و می نویسد: « در اینکه آیا این کلمه عربی است یا معرب درغمان و در آن دخل و تصرف کرده اند، بین لغت شناسان اختلاف است. مرحوم دهخدا نیز در لغت نامه چنین آورده است : « تَرجمان ، تُرجمان ، تَرجمان : شخصی را گویند که لغتی را به زبـان دیگر تقریر کند. این لفظ عربی و اصل آن در فارسی تَرْزبان بوده ، آن را معرب کرده اند ، تَرْزفـان گفتـه انـد . همچنـین کسی که دانندة دو زبان باشد که صاحب یک زبان را به صاحب دیگر بفهماند و این معرب ترزبان است و ضم جـیم از آن است که زبان به ضم اول است و به فتح نیز آمده است و بعد از معرب کردن این لفظ ، مصدر و افعال و اسماء از آن اخـذ کردند چون تَرْجم یتَرْجِم تَرْجمۀً فَهو متَرْجِم . برخی دیگر این واژه را به ریشه آرامی ترگوم نسبت می دهند . » از مجموع آراء و نظرات چنین استنباط می شود که واژه « ترجمان » به معنای « متـرجم » از زبـان فارسـی وارد عربـی شده ، زیرا وز « فعلان » به معنای اسم فاعل در عربی رایج نیست و حتی سیبویه نیز در مبحث اسم فاعـل بـه آن اشـاره نکرده است . بر این اساس « تَرْجم یتَرْجِم تَرْجمۀً » بعد ها از آن مشتق شده است ، ایـن شـیوه از واژه سـازی در عربـی بسیار متداول و معمول است . مضارع ساده مضارع ساده در فارسی، فعلی است که بر وقوع یا عدم وقوع کاری و یا پدید آمدن یا پدید نیامدن حالتی، در زمان حال یا آینده دلالت کند و فاقد پیشوند می یا بـ . باشد مضارع ساده فارسی با مضارع عربی ـ به شرط خالی بودن از ناصب یا جازم ـ مطابقت . میکند مضارع ساده از فعل « »زدن دوم شخص مفرد: تَضرِب ، تَضرِبینَ مضارع اخباری مضارع اخباری در فارسی، فعلی است که بر وقوع یا عدم وقوع کاری و یا پدید آمدن یا پدید نیامدن حالتی در زمان حال یا آینده دلالت کند. معادل مضارع اخباری در عربی  -1 فعل مضارع به شرط خالی بودن از ناصب و جازم  -2 استفاده از اسم فاعل به عنوان خبر، در جمله اسمیه معادل معنایی مضارع اخباری منفی در عربی:  -1 لا نافیه + فعل مضارع  -2 لیس + فعل مضارع  -3 ما نافیه + فعل مضارع ـ روزها از پسِ شبها میآیند: تأتی الایام إثرَ اللیالی ـ سه ماه دیگر به دانشگاه میآییم: نَرجِع الی الجامعه بعد ماضی ثلاثه أشهرٍ ـ روغن نشت میکند: یتَسرَّب الزَّیت ، الزَّیت متَسرِّب ـ دانشآموز عربی را به خوبی بلد نیست: التِّلمیذُ لایجِید (لایتقنُ) (لاحذقُ) العربیه مضارع اخباری معلوم از « »زدن دوم شخص مفرد: تَضرب ، تَضربینَ ؛ لاتَضرب ، لاتضربینَ مضارع اخباری «مجهول از »زدن نمونه سؤالات تستی 1 – (( ان منظمۀ حقوق الإنسان لم تقم بادانۀ جرائم هولاء المجرمین)) : 1 ) سازمان حقوق بشر نسبت به محکوم کردن جنایتهای این جنایتکاران اقدام نکرد. 2 ) سازمان حقوق انسانی به جرم این مجرمان اهمیتی نداده است. 3 ) سازمان حقوق بشر با افزایش جرم مجرمان اعتراض نکرده است. 4 ) سازمانی که حقوق انسانها را تامین می کند در مقابل جنایت این جنایتکاران مقاومت نکرده است.  -2 ((چه کسی آویختن زنگوله را به گردن گربه به عهده خواهد گرفت؟)) 1 ) من سیتولی تعلیق الجرس فی رقبۀ القط 2 ) من تولی تعلیق هذا الجرس فی رقبۀ القط 3 ) من یریدان یتولی تعلیق الجرس فی رقبۀ القط 4 ) من یستطیع أن یتولی تعلیق هذا الجرس فی رقبۀ القط 3 – ((آژانس بین المللی انرژی اتمی برای استفاده از انرژی اتمی در راه اهداف صلح جویانه تاسیس شده است)). 1 ) منظمۀ الطاقۀ النوویۀ الدولیۀ قد أسس لاستخدام الطاقۀ النوویۀ فی الحالات السلمیۀ. 2 ) لقد أسست وکالۀ الطاقۀ الذریۀ الدولیۀ للاستفادة من الطافۀ الذریۀ فی الاغراض السلمیۀ. 3 ) لقد تاسست وکالۀ الدولیۀ الذریۀ للاستفادة منها فی المقاصد لاسلمیۀ. 4 ) الوکالۀ الدولیۀ للطاقۀ الذریۀ وجدت لإشرافها لإستخدام المقاصد السلمیۀ للطاقۀ الذریۀ.  -4 ((روابط تجاری و سیاسی دو کشور در خلال سالهای اخیر شاهد پیشرفت قابل ملاحظه ای بوده است)). 1 ) ان الروابط التجاریۀ و الدبلوماسیۀ للبلدین غیر السنوات الحالیۀ شهدت تغییرات ملحوظۀ. 2 ) العلاقات التجاریۀ و السیاسیۀ فی هذین البلدین شهدت توتراً مرموزاً فی هذه الأعوام. 3 ) العلاقات التجاریۀ و الدبلوماسیۀ فی هذین النظامین شهدت نجاجاً ملحوظاً فی السنوات الاخیرة. 4 ) ان العلاقات التجاریۀ و السیاسیۀ للبلدین قد شهدت خلال الأعوام الاخیرة تطوراً ملحوظاً. نوع فایل:Pdf   سایز:9.79mb  تعداد صفحه:334  
 • علوم تربیتی|بررسی عوامل ایجاد انگیزه معلمان و مدیران مقاطع مختلف تحصیلی جهت استفاده از راه كارهای نوین آموزشی
 • بررسی عوامل ایجاد انگیزه معلمان و مدیران مقاطع مختلف تحصیلی جهت استفاده از راه كارهای نوین آموزشی شناسه محصول :52345 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 296 حجم فایل: 0.032226563…

 • معماری|پاورپوینت موزه ، ضوابط طراحی و ساخت و مطالعات موردی
 • پاورپوینت موزه ، ضوابط طراحی و ساخت و مطالعات موردی شناسه محصول :91140 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 130 تعداد بازدید : 312 حجم فایل: 14.24609375 مگابایت دانلود پاورپوینت موزه ، ضوابط طراحی و…

 • زبان و ادبیات فارسی|تحقیق زندگینامه سعدی
 • تحقیق زندگینامه سعدی شناسه محصول :99841 موضوع : زبان و ادبیات فارسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 9 تعداد بازدید : 481 حجم فایل: 1112.047852 مگابایت دانلود تحقیق زندگینامه سعدی   در اوایل جوانی، در حالی که…

 • مهندسی کشاورزی|پاورپوینت طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی
 • پاورپوینت طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی شناسه محصول :64265 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 362 حجم فایل: 0.564453125 مگابایت دانلود پاورپوینت طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی  مقدمـه :  …

 • معماری|پاورپوینت خانه ی شرودر - گریت ریتولد
 • پاورپوینت خانه ی شرودر - گریت ریتولد شناسه محصول :84966 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 258 حجم فایل: 2.291015625 مگابایت دانلود پاورپوینت خانه ی شرودر-گریت ریتولد ،در حجم41 اسلاید قابل…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت آسفالت بازیافتی
 • پاورپوینت آسفالت بازیافتی شناسه محصول :85389 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 341 حجم فایل: 0.686523438 مگابایت دانلود پاورپوینت آسفالت بازیافتی پاورپوینت آسفالت بازیافتی شامل 29 اسلاید (ویژه رشته…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *