علوم انسانی|بررسی اثربخشی نمایش عروشکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 12-8 سال شهر بجنورد

بررسی اثربخشی نمایش عروشکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 12-8 سال شهر بجنورد شناسه محصول :51877 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 471 حجم فایل: 4.1484375 مگابایت

دانلود

پ‍ژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی نمایش عروسكی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران آموزش پذیر 12- 8 سال انجام شد. یكی از بارزترین مشخصات این افراد، ناتوانی برقراری ارتباط موثر با جامعه است . مطالعه از نوع تجربی حقیقی بدون پیش تست بود.گروه نمونه این پژوهش متشكل از 30 دختر آموزش پذیر بود كه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که از میان آن ها 15 نفر به گونه تصادفی به گروه آزمایش و بقیه به گروه كنترل تخصیص یافتند.گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت نظر محقق تحت آموزش مهارت های اجتماعی با استفاده از نمایش عروسكی قرار گرفت و گروه کنترل روند عادی کلاس را طی کرد.بعد از پایان مداخله آزمون رشد اجتماعی واینلند از مادران هر دو گروه گرفته شد و داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد كه نمایش عروسكی موجب افزایش مهارت های اجتماعی ، مهارت ها ی ارتباطی و مهارت های روزمره زندگی شده ا ست(p<0/001). این نتیجه با یافته های پژوهش های دیگر تطابق دارد و قابلیت نمایش عروسكی را در افزایش مهارت های اجتماعی نشان می دهد. كلید واژه ها : نمایش عروسكی ، مهارت های اجتماعی ، کم توانان ذهنی ، دختران کم توان آموزش پذیر. فهرست مطالب فصل اول 1 مقدمه 2 بیان مساله 3 اهمیت و ضرورت پژوهش 7 تعریف مفهومی و عملیاتی پژوهش 9 متغیر مستقل 9 متغیر وابسته 10 اهداف پژوهش 10 هدف کلی 10اهداف اختصاصی 10 اهداف کاربردی 10 فرضیه های پژوهش 11 فرضیه اصلی 11 فرضیه های فرعی 11فصل دوم 12مقدمه 13تاریخچه کم توانی ذهنی 14تعاریف کم توانی ذهنی 15 طبقه بندی کم توانی ذهنی 21 کم توانان ذهنی آموزش پذیر 21 کم توانان ذهنی تربیت پذیر 21 کم توانان ذهنی حمایت پذیر 22 طبقه بندی بر اساس دیدگاه انجمن روانپزشکی آمریکا 22 طبقه بندی بر اساس دیدگاه سازمان بهداشت جهانی 23 علل کم توانی ذهنی 23 خصوصیات کم توانی ذهنی خفیف 25 مهارت های اجتماعی 26 عوامل انتخاب مهارت های اجتماعی 29 آموزش مهارت های اجتماعی به کم توانان ذهنی 29 نقش و اهمیت هنر 31 تعریف نمایش 32 خاستگاه نمایش 34 نمایش به عنوان درمان 36 نمایش عروسکی و انواع آن 42 عروسک های سایه ای 42 عروسک های دستکشی 43 عروسک های میله ای 43 عروسک های انگشتی 44 عروسک های خیمه شب بازی و اسباب بازی های پارچه ای 44 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 47 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 53 فصل سوم 58طرح پژوهش 59جامعه آماری 60 روش نمونه گیری 61 ابزار پژوهش 61 قلمروها و زیر قلمرهای واینلند 63 قلمرو ارتباطی 63 قلمرو مهارت های زندگی روزمره 63 قلمرو اجتماعی شدن 64 قلمرو مهارت های حرکتی 64 قلمرو رفتارهای ناسازگار 64 روش تجزیه و تحلیل داده ها 65 روش اجرا 65 ملاحظات اخلاقی 70 فصل چهارم 71 مقدمه 71 آمار توصیفی 71 آمار استنباطی 73 فصل پنجم 76 مقدمه 77 بحث و نتیجه گیری 77 محدودیت های پژوهش 81 پیشنهادات پژوهش 82 پیوست ها 83
 • معماری|گنبد در معماری ایران
 • گنبد در معماری ایران شناسه محصول :70401 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 308 حجم فایل: 6.635742188 مگابایت دانلود گنبد در معماری ایران ›پوشش گنبد در ایران پیشینه ای دیرینه دارد.…

 • علوم انسانی|پروپوزال رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و مکانیسم های دفاعی
 • پروپوزال رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و مکانیسم های دفاعی شناسه محصول :69805 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 196 حجم فایل: 0.038085938 مگابایت دانلود پروپوزال رابطه بین طرحواره…

 • علوم انسانی|پیشینه پژوهش انحراف عملکرد از بودجه مصوب
 • پیشینه پژوهش انحراف عملکرد از بودجه مصوب شناسه محصول :87993 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 227 حجم فایل: 0.015625 مگابایت دانلود متغیرهای پیشینه تحقیق: انحراف عملکرد از بودجه مصوب…

 • مهندسی کشاورزی|تحقیق و مقاله ای درمورد نقش و خواص اسانس ها در گیاهان دارویی
 • تحقیق و مقاله ای درمورد نقش و خواص اسانس ها در گیاهان دارویی شناسه محصول :65692 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 2 تعداد بازدید : 420 حجم فایل: 0.041015625 مگابایت دانلود تحقیق و…

 • جغرافیا|پاورپوینت شناسایی آلودگی به وسیله سنجش از راه دور GIS
 • پاورپوینت شناسایی آلودگی به وسیله سنجش از راه دور GIS شناسه محصول :94639 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 379 حجم فایل: 2097.907227 مگابایت دانلود پاورپوینت شناسایی آلودگی به وسیله سنجش…

 • علوم انسانی|مبانی نظری کشاورزی
 • مبانی نظری کشاورزی شناسه محصول :91946 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 168 تعداد بازدید : 159 حجم فایل: 0.224609375 مگابایت دانلود مبانی نظری کشاورزی (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *