علوم اجتماعی|نظام آموزشی چین

نظام آموزشی چین شناسه محصول :51236 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 131 تعداد بازدید : 377 حجم فایل: 0.115234375 مگابایت

دانلود

آموزش پیش دبستانی همواره به عنوان یكی از مقاطع آموزشی كشور چینمدنظر قرار داشته است. در نواحی شهری، آموزش پیش دبستانی عمدتاُ در كودكستان ارائهگردیده و مدت زمان سه ، دو یا یك سال به طول می انجامد گفتنی است كه مراكز فوقبصورت تمام وقت، پاره وقت و یا پانسیونی فعالیت می نمایند. در نواحی روستایی آموزشپیش دبستانی عمدتاً بصورت كلاس های نگهداری اطفال و كودكستان های فصلی است. درمناطق باستانی، قومی، دور افتاده و فقیرنشین كشور علاوه بر آموزش پیش دبستانی طبیعیو معمول، آموزش غیر معمول با اشكال مختلف از قبیل مراكز فعالیتی كودكان، مراكزتفریحی و مراكز آموزشی متحرك «كاروان» فعالیت دارند. در این مقطع ، كودكان رده سنی3تا 6 سال به كودكستان نزدیك خانه خودرفته و درآنجابه تعلیم موضوعات اصلی و زبانبومی خود مبادرت می نمایند. آن ها بازی می كنند، می رقصند و آواز می خوانند. در اینمقطع به كودكان ارزش حقیقت، مهربانی و زیبایی آموخته می شود در كشورچین آموزشكودكان جدی گرفته می شود زیرا شخصیت هر فرد طی سال های اولیه شكل می گیرد. طیسالهای اخیر، سیاست آموزشی پیش دبستانی با توسعه چشمگیری روبرو بوده است. به نحویكه مطابق آمار بدست آمده طی سال 1998، كشور چین از بیش 180000 كودكستان با 24000000دانش آموز برخوردار می باشد. طبق این آمار نرخ افرادی كه در دورة یكساله آموزش پیشدبستانی شركت دارند به 70% بالغ می گردد. طی سالهای اخیر برنامه های آموزش پیشدبستانی در شهرهای بزرگ و متوسط كشور گسترش یافته است. این در حالی است كه برنامههای آموزش پیش دبستانی در نواحی روستایی، دورافتاده و فقیرنشین نیز از رشد چشمگیریبرخوردار بوده است به نحوی كه طی سال 1998، از میان 11 استان جنوب غربی و شمال غربیكشور بالغ بر 9/39 درصد از كودكان نواحی فقیرنشین از برنامه های آموزش پیش دبستانیسه ساله دولتی و 7/66 درصد نیز از برنامه های یكساله آموزش پیش دبستانی بهره مندگردیده اند. از جمله مهم ترین مزایای كودكستان ها و مراكز پیش دبستانی كشور چین بهتركیب امور مراقبتی و آموزشی كودكان در جهت رشد بدنی، اخلاقی، فكری و زیبایی شناسیكودكان در اجزاء موزون و آمادگی آنان جهت بهره برداری از آموزش مدرسه ای ضابطه منداشاره نمود. فعالیتهای آموزشی مراكز پیش دبستانی در ساختاری متشكل، هدفمند و چندجانبه از آموزش هدایت كننده به سوی تقویت و توانمندسازی و رشد ذهنی كودكان سازمانیافته است. علاوه بر پرداختن به فعالیتهای تفریحی كودكان كه بخش اصلی فعالیتهایمراكز پیش دبستانی است، فراهم سازی محیط مناسب جهت ایجاد شرایط و فرصتهایی جهتمواجه واقعی كودك با مسائل و مشكلات زندگی و تقویت درك معانی از اهم اهداف اینگونهمراكز محسوب می گردد. در جهت ارتقاء كیفیت مدیریت مراكز پیش دبستانی، دولت به اتخاذسری قواعد دسته بندی شده مشتمل بر« نظام مدیریتی و نظام كاری كودكستانها» بر پایهاصول علمی مدیریتی مبادرت نموده است. دولت چین همچنین به طراحی نظام ها و قوانینیدر جهت ارزیابی كیفیت كاری معلمین و برآورد توانایی های آنان اقدام نموده است. فهرست مطالب نظام آموزشی چین ساختار نظام آموزشی آموزش پیش دبستانی آموزش پایه آموزش همگانی آموزش پیش دانشگاهی مقطع آموزش ابتدایی مقطع آموزش متوسطه آموزش عالی آمار تحصیلی مؤسسات پایه آموزش بزرگسالان آموزش غیررسمی آموزش فنی حرفه ای آموزش اقلیت های قومی آموزش معلمان تكنولوژی آموزشی
 • روان شناسی|پاورپوینت رشد روانی اجتماعی کودکان
 • پاورپوینت رشد روانی اجتماعی کودکان شناسه محصول :101305 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 251 حجم فایل: 1309.328125 مگابایت دانلود پاورپوینت رشد روانی اجتماعی کودکان   فهرست مطالب: تعریف رشد(Growth)…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت عبور آسان (درس 4 پیام های آسمان کلاس هفتم)
 • پاورپوینت عبور آسان (درس 4 پیام های آسمان کلاس هفتم) شناسه محصول :90413 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 829 حجم فایل: 2.08203125 مگابایت دانلود پاورپوینت عبور آسان…

 • مکانیک|پاورپوینت بررسی فلایویل
 • پاورپوینت بررسی فلایویل شناسه محصول :73367 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 317 حجم فایل: 0.927734375 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی فلایویل فلایویل تاریخچه : قدیمی ترین چرخ موجود در جهان كه…

 • معماری|میزان بارندگی و تبخیر ــ منابع آب درون زمین
 • میزان بارندگی و تبخیر ــ منابع آب درون زمین شناسه محصول :66150 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 286 حجم فایل: 0.50390625 مگابایت دانلود میزان بارندگی و تبخیر ــ منابع آب…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت ضوابط بلند مرتبه سازی و طراحی مجتمع های مسکونی
 • پاورپوینت ضوابط بلند مرتبه سازی و طراحی مجتمع های مسکونی شناسه محصول :94680 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 11 تعداد بازدید : 172 حجم فایل: 78.26855469 مگابایت دانلود پاورپوینت ضوابط بلند مرتبه…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت پیدایش ترك در ساختمان
 • پاورپوینت پیدایش ترك در ساختمان شناسه محصول :73317 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 172 حجم فایل: 0.885742188 مگابایت دانلود   پاورپوینت پیدایش ترك در ساختمان مقدمه : افت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.