علوم اجتماعی|تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر

تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر شناسه محصول :51871 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 96 تعداد بازدید : 494 حجم فایل: 0.256835938 مگابایت

دانلود

اوقات فراغت بخشی از ساعات زندگی روزمره ی انسانهاست که فارغ از کار و تعهدات شغلی به آن می پردازند. همچنین به زمانهایی اطلاق می شود که افراد کار ضروری برای انجام ندارند و معمولا در این مواقع جهت تفریح و سرگرمی و رفع خستگی تمایل به انجام فعالیت های فرحبخش و نشاط آور دارند. در تحقیق حاضر اوقات فراغت در محدوده ی جوانان مطرح می شود. چرا که نزدیک به 2 میلیون نفر از جوانان آینده ساز کشور را قشر دانشجو تشکیل می دهند. و این دانشجویان در فردایی نه چندان دور به عنوان مدیر، پزشک ، معلم و … به کار و فعالیت می پردازند. پس طبیعیست که نحوه گذراندن اوقات فراغت این قشر نسبت به دیگر افراد جامعه حساسیت و اهمیتی مضاعف پیدا کند. به طور کلی می توان گفت که در عین حال که کار کرد اوقات فراغت در وجوه رفع خستگی و تفریح و سرگرمی اموری غیر قابل انکار هستند، عنایت به کارکرد دیگر آن که باعث پیشرفت تحصیلی نیز شود حائز اهمیت ویژه ای است. البته باید در نظر داشت که این کارکرد مورد انتظار اوقات فراغت است و چه بسا که گذران اوقات فراغت به گونه ای باشد که خلاف چنین انتظاری رخ نماید. سوال های اساسی که در این پژوهش مطرح می شود بدین قرارند: 1- انواع فعالیت های فوق برنامه ی دانشجویان در طول سال تحصیلی چیست؟ 2- نوع فعالیت ها چه تأثیری بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دارد؟ 3- انگیزه ی دانشجو ازانجام فعالیت های فوق برنامه چیست؟ 4- میزان رضایت دانشجویان از این فعالیت ها به چه میزان است؟ 5- پایگاه اجتماعی دانشجویان چه تأثیری بر میزان و نوع این فعالیت ها دارد؟ فهرست مطالب فصل اول : کلیات صفحه 1-1 مقدمه—————————————————– 2 2-1 بیان مسئله —————————————————– 4 3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق —————————————— 5 4-1 اهداف تحقیق ————————————————– 6 5-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات ————————————— 6 1-5-1 اوقات فراغت ———————————————— 6 1-5-2 اوقات فراغت در لغت —————————————— 7 1-5-3 اوقات در لغت ———————————————– 7 1-5-4 فراغت در لغت ———————————————– 9 1-5-5 موفقیت در لغت ———————————————- 9 1-5-6 موفقیت تحصیلی ———————————————- 9 فصل دوم : پیشینه تحقیق 1-2 پژوهش های انجام شده در داخل کشور —————————– 10 1-1-2چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید برفعالیتهای ورزشی — 11 2-1-2 نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه کشورباتاکید بر فعالیتهای ورزشی—-12 3-1-2 بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران ——- 13 4-1-2اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دبیرستان تهران ———— 14 5-1-2بررسی میزان علاقه مندی و تعیین اولویت های مورد علاقه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی14 6-1-2بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی – 16 7-1-2بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر مشهد —————————- 16 جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری ————————- 17 2-2پژوهش های انجام در خارج از کشور ——————————— 17 1- 2-2فراغت در شهر ——————————————- 18 2- 2-2اوقات فراغت جوانان ————————————— 19 3- 2-2تئوری فراغت ——————————————– 19 فصل سوم : چهار چوب نظری 1-3بررسی آراء و اندیشه های صاحب نظران—————————– 21 نظریات رایزرمن نظریات رایت میلز نظریات فلوئید هاوس نظریات اسپنسر 2-3تئوری رفتار واتسن ——————————————– 28 3-3تئوری انگیزه جورج هومز————————————— 29 4-3تئوری طبقات گرازیا —————————————— 30 5-3تئوری مربوط به رابطه فراغت بازی ——————————— 31 6-3فرضیات تحقیق ———————————————- 32 7-3مدل تحلیلی تحقیق ——————————————– 33 فصل چهارم : مبانی روش تحقیق 1-4روش تحقیق ———————————————— 35 2-4جامعه آماری ———————————————— 35 3-4واحد تحلیل ———————————————— 35 4-4شیوه ی نمونه گیری ——————————————- 35 5-4حجم نمونه ————————————————- 36 6-4تعریف عملیاتی تحقیق —————————————– 37 7-4اعتبار و پایایی———————————————– 38 فصل پنجم : یافته های تحقیق 1-5تحلیل های تک متغیره—————————————– 39 2-5تحلیل های دومتغیره——————————————- 64 فصل ششم : نتیجه گیری 1-6 نتیجه گیری ———————————————— 74 2-6 فهرست منابع و ماخذ —————————————— 76  فهرست جداول   1-5تحلیل های تک متغیره 1-1-5 دوره تحصیلی ——————————————– 40 2-1-5 معدل کل———————————————— 41 3-1-5 وضعیت تاهل ——————————————— 42 4-1-5 رشته تحصیلی ——————————————– 43 5-1-5 شغل پدر ———————————————— 44 6-1-5 میزان تحصیلات پدر —————————————- 45 7-1-5 درآمد ماهیانه خانوار—————————————- 46 8-1-5 آیا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی می پردازید؟————— 47 9-1-5 نوع فعالیت ورزشی شما چیست؟ ——————————– 48 10-1-5 انگیزه شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟ ———————- 49 11-1-5 میزان رضایت شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟ —————– 50 12-1-5 آیا در کلاس های فرهنگی ورزشی شرکت می کنید؟—————- 51 13-1-5 در چه کلاسهای فرهنگی و آموزشی شرکت می کنید ؟ ————– 52 14-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست ؟ ————————- 53 15-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟ ——————– 54 16-1-5 آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید؟ ————————— 55 17-1-5 نوع فعالیت مذهبی شما چیست ؟ ——————————- 56 18-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟ ————————– 57 19-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟ ——————— 58 20-1-5 آیا در انجمن ها و تشکل های مذهبی شرکت می کنید؟ ————– 59 21-1-5 نوع انجمنی که در آن فعالیت می کنید چیست ؟ ——————– 60 22-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟ ————————– 61 23-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟ ——————– 62 24-1-5 در اوقات فراغت به چه تفریحاتی می پردازید؟ ——————— 63 2-5 تحلیل های دو متغیره 1- 2-5 رابطه بین دوره ی تحصیلی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه —– 64 2- 2-5 رابطه وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه ———- 65 3- 2-5 رابطه بین نوع فعالیت های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی ————– 67 4- 2-5 رابطه پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه ——– 69 5- 2-5 رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیتها ——– 70 6- 2-5 رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها 71 7- 2-5 رابطه بین میزان رضایت از شرکت در برنامه های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی — 72  
 • علوم انسانی|مبانی نظری شواهد و قضاوت حرفه ای حسابرس
 • مبانی نظری شواهد و قضاوت حرفه ای حسابرس شناسه محصول :92127 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 192 حجم فایل: 0.08984375 مگابایت دانلود مبانی نظری شواهد و قضاوت حرفه ای…

 • روان شناسی|پاورپوینت تحلیل و بررسی اختلالات شخصيت
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی اختلالات شخصيت شناسه محصول :101218 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 272 حجم فایل: 899.8359375 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی اختلالات شخصيت   فهرست مطالب:…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت آزمون استعداد تشخیصی
 • پاورپوینت آزمون استعداد تشخیصی شناسه محصول :91522 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 386 حجم فایل: 0.291015625 مگابایت دانلود پاورپوینت آزمون استعداد تشخیصی   پاورپوینت آزمون استعداد تشخیصی شامل 37…

 • برق|طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز
 • طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز شناسه محصول :58582 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 352 حجم فایل: 0.145507813 مگابایت دانلود طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت توسعه‌ی صنعت سیمان و بتن با استفاده از سیاست های توسعه ای پایدار(بخش اول)
 • پاورپوینت توسعه‌ی صنعت سیمان و بتن با استفاده از سیاست های توسعه ای پایدار(بخش اول) شناسه محصول :67873 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 357 حجم فایل: 0.383789063 مگابایت…

 • معماری|پاورپوینت معرفی بافت های فرسوده شهر تهران (برنامه ها و رویکردها)
 • پاورپوینت معرفی بافت های فرسوده شهر تهران (برنامه ها و رویکردها) شناسه محصول :102236 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 243 حجم فایل: 9196.148438 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی بافت های فرسوده…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.