علوم اجتماعی|بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت

بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت شناسه محصول :40362 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 142 تعداد بازدید : 760 حجم فایل: 0.334960938 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: رسانه های مكتوب مانند كتب و مجلات و روزنامه ها بعد از اختراع صنعت چاپ و خط پا به عرصه وجود نهادند و با گذشت زمان وسعت آنها رو به افزایش نهاده است . این رسانه ها ابتدا در جهان اسلام با كیفیت هر چه بیشتر و بهتر ظهور كرد ولی متاسفانه باگذشت زمان از كیفیت آنها كاسته شده است ولی همین رسانه ها در جهان غرب و اروپا از غنای علمی برخوردار است كه نشأت گرفته از كتب معتبر در اسلام است. با پیشرفت علم و تكنولوژی ، رسانه ها نیز گسترش یافته و از كیفیت زیادی برخوردار شده است. بعد از رسانه ها ی مكتوب ، در طول یكی دو قرن گذشته رسانه های جدیدی همچون تلفن و ضبط صوت و گرامافون و برخی رسانه های آموزشی دیگر همچون اسلاید پا به عرصه ی وجود نهاده است. بعد از رسانه های فوق رسانه هایی همچون تلویزیون و رادیو و سینما ابتدا در جهان غرب و اروپا به وجود آمد كه امروزدر طول نزدیك به یك قرن در سراسر دنیا ، این رسانه ها بعنوان مهمترین رسانه و مهمترین رسانه در تعلیم و تربیت مطرح بوده و هستند. علم و صنعت همچنان در حال پیشرفت است كه همراه آن دستاورد های مهمی در ظهور برخی دیگر از رسانه بوجود آورده است كه می توان به ظهور اینترنت و ماهواره و كامپیوتر و نقش و كاربرد بسیار مهم آن دردنیای امروز اشاره نمود. فهرست مطالب فصل اول : كلیات چكیده.2 مقدمه 3 1-1بیان مسئله……………………………………………………….. ..4 1-2اهمیت پژوهش………………..……………………………………….5 1-3اهداف پژوهش. ………………………………………………………..6 1-4سوالات پژوهش………………………………………………………. 8 1-5تعریف مفاهیم……………………………………………………………8 1-6تعریف رسانه هاو انواع رسانه ها. ………………………………………….9 1-7مقایسه رسانه های ارتباط جمعی بایکدیگر در ارتباط با مخاطبان ……………….10 1-8تعاریف مختلف ازرسانه های آموزشی توسط دانشمندان………………………. 10 1-9رسانه های ارتباط جمعی وجامعه…………………………………………..11 1-10رسانه های ارتباط جمعی و قشر بندی اجتماعی و توسعه فرهنگی………………12 1-11توزیع رسانه های ارتباط جمعی در جهان…………………………………..14 1-12رسانه های ارتباط جمعی…………………………………………………15. 1-13انواع رسانه های ارتباط جمعی به روش دیگر………………………………..15 1-14ارتباط جمعی یا عمومی…………………………………………………..15 فصل دوم: 2-1تاریخچه رسانه ها……………………………………………………….18 2-2پیدایش سینما،رادیو و تلویزیون………………………………………….20 2-3تاریخچه پیدایش روزنامه ها………………………………………………………27 2-4سینما ،پیدایی و نظور آن………………………………………………………….34 2-5تئاتر و مخاطبان…………………………………………………………………..37 2-6تئاتر در شرق……………………………………………………………………..38 2-7تئاتر در قبل از اسلام………………………………………………………………39 2-8تئاتر پس از اسلام………………………………………………………………….40 2-9پژوهش در ارتباطات……………………………………………………………45 2-10صدا و سیما و تعلیم و تربیت……………………………………………………57 2-11نقش رسانه های ملی در کشور های همسایه ایران……………………………..59 2-12نقش رسانه های غرب در تعلیم و تربیت………………………………………..61 2-13نقش رسانه های ملی در جهان…………………………………………………..64 2-14خلاصه ای از رسانه های آموزشی در ایران و جهان……………………………65 2-15تئوریهای وسایل ارتباط جمعی یا رسانه ها……………………………………….66 2-16مکتب مارکسیسم کلاسیک………………………………………………………..67 2-17نظریه ی اقتصاد سیاسی رسانه ها…………………………………………………67 2-18مطالعات فرهنگی توده……………………………………………………………68 2-19مکتب فرانکفورت………………………………………………………………..69 2-20نظریه های مربوط به مخاطبان رسانه ها:نظریه ی استحکام………………………69 2-21نظریه ی دو مرحله ای رسانه ها…………………………………………………70 2-22نظریه ی تزریقی رسانه ها…………………………………………………………..70 2-23نظریه ی برجسته سازی رسانه ها……………………………………………………70 2-24نظریه ی نیاز جویی رسانه ها……………………………………………………….70 2-25نظریه ی وابستگی مخاطبان…………………………………………………………. 71 2-26نظریه ی موزاییکی رسانه ها…………………………………………………………..71 2-27نظریه ی سیستمی……………………………………………………………………..71 2-28دیدگاههای پیشگامان رسانه ها……………………………………………………….. 74 2-29دیدگاه دیویدرایز من……………………………………………………………………75 2-30دیدگاه مارشال مک لوهان…………………………………………………………….76 2-31وظایف رسانه ها……………………………………………………………………..76 2-32نقش تفریحی رسانه ها……………………………………………………………….77 2-33نقش های خبری رسانه ها……………………………………………………………77 2-34نقش های همگن سازی رسانه ها…………………………………………………….78 2-35نقش آگاه سازی رسانه ها……………………………………………………………. 78 2-36نقش تعلق اجتماعی رسانه ها……………………………………………………………….78 2-37دیدگاه های افراطی رسانه ها………………………………………………………….79 فصل سوم : روش تحقیق فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 4-1تلویزیون……………………………………………………………………………….84 4-2یونسکو و رادیو و تلویزیون…………………………………………………………..85 4-3نقش رادیو و تلویزیون در آموزش…………………………………………………….86 4-4تاثیر تلویزیون بر خانواده ……………………………………………………………….87 4-5استفاده از تلویزیون در آموزش و پرورش……………………………………………..88 4-6نقش آموزشی تلویزیون…………………………………………………………………..89 4-7تحقیق یک ایرانی درباره رادیو و تلویزیون و نقش تربیتی آن ها……………………….91 4-8اینترنت(ویژگی ها ، کارکردها،مزایا)……………………………………………………..92 4-9معایب اینترنت……………………………………………………………………………..94 4-10موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در شبکه اینترنت………………………………..94 4-11نقش اینترنت در تعلیم و تربیت…………………………………………………………..95 4-12نقش اینترنت در دنیای نوجوانان……………………………………………………………98 4-13نقش تلفن همراه در تعلیم و تربیت……………………………………………………..101 4-14تلفن همراه در مدارس ایران……………………………………………………………..101 4-15فرهنگ سازی استفاده از تلفن همراه توسط آموزش و پرورش……………………………………………………………………………………103 4-16یادگیری از طریق تلفن همراه…………………………………………………………..106 4-17رویکرد های یادگیری مبتنی بر تلفن همراه…………………………………………..107 4-18منظور از یادگیری تلفن همراه چیست؟……………………………………………….108 4-19از تلفن همراه چه چیزی میتوانیم یاد بگیریم؟…………………………………………108 4-20برخی مزیت ها و محدودیت ها ی یادگیری تلفن همراه………………………………109 4-21نتیجه گیری دربا ره تلفن همراه……………………………………………………109 4-22ماهواره چیست؟……………………………………………………………………111 4-23نحوه کار ماهواره ارتباطی……………………………………………………………111 4-24تاریخچه ، مزایا و معایب ماهواره………………………………………………………114 4-25موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در استفاده از ماهواره………………………….115 4-26آموزش از طریق ماهواره و تجربه های جهانی………………………………………118 4-27توانایی کاربردآموزش از طریق ماهواره در کشور چین……………………………119 4-28سینما و تئاتر و نقش تربیتی آن ها…………………………………………………….119 4-29سینما و تلویزیون……………………………………………………………………120 4-30سینما و تلویزیون دو پدیده متمایز…………………………………………………..121 4-31سینما و تلویزیون در برابر یکدیگر(رقابت درونی)…………………………………121 4-32نقش تربیتی سینما……………………………………………………………………122 4-33مذهب و سینما…………………………………………………………………………124 فصل پنجم 5-1نتیجه گیری…………………………………………………………………………..126 5-2 پیشنهادات……………………………………………………………………………129 5-3محدودیت های پژوهش……………………………………………………………….129 5-4 خلاصه………………………………………………………………………………129 5-5منابع و ماخذ……………………………………………………………………………138 چکیده به زبان لاتین………………………………………………………………………141
 • معماری|بررسی سبک دوره رنسانس
 • بررسی سبک دوره رنسانس شناسه محصول :66140 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 246 حجم فایل: 0.370117188 مگابایت دانلود بررسی سبک دوره رنسانس تاریخچه رنسانس    واژه رنسانس یک لغت فرانسوی…

 • علوم انسانی|مبانی نظری توفیق در تجارت،هوش هیجانی (فصل دوم تحقیق)
 • مبانی نظری توفیق در تجارت،هوش هیجانی (فصل دوم تحقیق) شناسه محصول :91786 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 207 حجم فایل: 0.1328125 مگابایت دانلود مبانی نظری توفیق در تجارت،هوش هیجانی…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت فرهنگ عمومی چیست
 • پاورپوینت فرهنگ عمومی چیست شناسه محصول :92503 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 376 حجم فایل: 0.33984375 مگابایت دانلود پاورپوینت فرهنگ عمومی چیست پاورپوینت فرهنگ عمومی چیست شامل 38 اسلاید…

 • هنر|موسیقی ایران باستان
 • موسیقی ایران باستان شناسه محصول :61126 موضوع : هنر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 9 تعداد بازدید : 676 حجم فایل: 21.53515625 مگابایت دانلود موسیقی ایران باستان   توجه : شما می توانید با خرید این محصول…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری کلیسای شارتر
 • پاورپوینت بررسی معماری کلیسای شارتر شناسه محصول :100723 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 317 حجم فایل: 5303.704102 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی معماری کلیسای شارتر   کلیسای جامع شارتر؛  یک کلیسا…

 • علوم پایه|بهینه سازی شرایط کشت برای تولید مواد ضد میکروبی توسط لاکتوباسیلوس (مقاله ترجمه شده)
 • بهینه سازی شرایط کشت برای تولید مواد ضد میکروبی توسط لاکتوباسیلوس (مقاله ترجمه شده) شناسه محصول :87686 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 3 تعداد بازدید : 312 حجم فایل: 0.018554688 مگابایت دانلود بهینه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *