علوم اجتماعی|بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی

بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی شناسه محصول :54864 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 192 تعداد بازدید : 358 حجم فایل: 0.173828125 مگابایت

دانلود

بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی   موضوع این پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی و غیر روسپی شهر تهران است . سئوال اصلی پژوهش این است که : آیا بین زنان روسپی و زنان غیر روسپی از لحاظ ویژگیهای خانوادگی تفاوت وجود دارد؟ با توجه به نقش حیاتی زنان به عنوان مادران و پرورش دهندگان نسل آتی و نقش خانواده های آنان که اولین و پایدارترین نهاد تربیتی و آموزشی است شناخت ویژگیهای خانوادگی می تواند به درک هر چه بهتر این ویژگیها و برنامه ریزی صحیح تر در این راستا بیانجامد . برای دستیابی به پاسخ سئوال و اهداف مورد نظر تحقیق از نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی ( نظریه های کنترل ، یادگیری و … ) بهره گرفتم . با استفاده از این نظریه ها ، هشت فرضیه مطرح گردید که متغیرهای مورد آزمایش بین دو گروه آزمودنی عبارت بودند از : از هم گسیختگی خانوادگی، مصرف مواد مخدر ، سابقه زندان ، کنترل و نظارت والدینی ، خشونت و تعارض در خانواده ، اعتقادات مذهبی و پایگاه اجتماعی . روش تحقیق علی – مقایسه ای و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود . روش نمونه گیری زنان روسپی از نوع نمونه گیری « در دسترس » و شامل زنان روسپی ساکن در زندان اوین تهران ( بند زنان ) تهران و با حجم نمونه 100 نفر بود. روش نمونه گیری زنان غیر روسپی از نوع نمونه گیری « سهمیه ای » و با حجم نمونه 100 نفر بود . تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه spss 13 و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین ) استنباطی (X2 . U مان – ویتنی ) و ضریب فای و V کرامر انجام شد . یافته های تحقیق نشان داد که بین دو گروه آزمودنی در تمامی متغیرهای مورد آزمایش تفاوت معنا دار آماری وجود دارد .   فهرست مطالب: چکیده فصل اول- كلیات مقدمه………………………………………………………….. 2 بیان مسأله…………………………………………………….. 5 ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………. 8 اهداف تحقیق………………………………………………………. 10 فصل دوم- ادبیات موضوع گفتار یكم- خانواده…………………………………………….. 12 تعریف خانواده………………………………………………. 14 اهمیت خانواده………………………………………….. 16 گفتار دوم – آسیبهای خانواده…………………………………. 19 اختلاف خانوادگی……………………………………………….. 22 خشونت خانوادگی……………………………………………… 24 تجاوز جنسی علیه زنان…………………………………………. 26 تجاوز جنسی علیه كودكان……………………………….. 29 فقر و انحرافات اجتماعی……………………………………….. 30 طلاق و انحراف……………………………………………… 36 اثرات اعتیاد والدین بر فرزندان………………………………………….. 42 بزهكاری یكی از افراد خانواده…………………………………. 44 گفتار سوم- روسپیگری……………………………………….. 46 تعریف فحشا و روسپیگری…………………………………………………. 46 الف) بررسی تاریخچه روسپیگری در ملل ابتدایی………………………. 48 ب) بررسی تاریخچه روسپیگری در ایران……………………………. 54 یافته‌هایی از اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران در چهارچوب مسأله روسپیگری. 57 گفتار چهارم- مبانی نظری ………………………………… 61 مقدمه………………………………………………………….. 61 الف) تئوریهای جامعه‌شناسی………………………………………………… 63 نظریه كنترل…………………………………………………………. 63 هیرشی و نظریه علقه اجتماعی……………………………………….. 64 ساترلند و پیوند افتراقی…………………………………………… 68 نی و نظریه روابط خانوادگی………………………………………… 72 تئوری کنترل متعادل ………………………………………………….. 76 خانواده و تئوری ارتباطات نسبی…………………………………. 77 ثورن بری و نظریه تكاملی…………………………………….. 80 نظریه یادگیری اجتماعی بندورا…………………………….. 84 نظریه دین و مذهب……………………………………….. 85 تئوری امیل دوركیم………………………………….. 87 نظریه ماركس ……………………………………………… 88 ب) تئوریهای روانشناسی………………………… 89 تئوری سالیوان……………………………………………………….. 89 تئوری واكنش به رویدادهای آزاردهنده بركوتیز……………………….. 90 روان‌شناسی فانون (Fanon)………………………………………….. 90 نظریه درماندگی آموخته شده……………………….. 91 چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………. 92 مدل نظری تحقیق………………………………………………. 94 مروری بر تحقیقات…………………………………………………… 95 فرضیه های پژوهش ……………………………………………. 104 فصل سوم- روش‌شناسی پژوهش مقدمه……………………………………………………………………….. 106 روش تحقیق……………………………………………………………. 107 روش جمع‌آوری اطلاعات………………………………………….. 108 جامعه آماری…………………………………………………………….. 109 روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه……………………………………. 110 تعریف مفاهیم تحقیق…………………………………………………. 111 سطح سنجش متغیرها………………………………………………… 117 روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری……………………………………. 119 فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- جداول توصیفی……………………….. 122 4-2- جداول تبیینی و آزمون فرضیات………………………… 133 فصل پنجم – نتایج و پیشنهادات 5-1- نتایج توصیفی………………………… 143 5-2- نتایج تبیینی…………………………………….. 145 بحث و نتیجه گیری…………………………………… 162 پیشنهادات…………………………………………………..167 محدودیت های پژوهش……………………………. 169 منابع و ماخذ ……………………………………. 170 پیوست پرسشنامه
 • کسب و کار|پاورپوینت معرفی شغل مجری رادیو و تلویزیون
 • پاورپوینت معرفی شغل مجری رادیو و تلویزیون شناسه محصول :85793 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 664 حجم فایل: 0.081054688 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی شغل مجری رادیو و تلویزیون…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری مسکن اجتماعی 120 واحدAllesWirdGut Architektur
 • پاورپوینت تحلیل معماری مسکن اجتماعی 120 واحدAllesWirdGut Architektur شناسه محصول :104280 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 119 حجم فایل: 3.89 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل معماری مسکن اجتماعی 120…

 • علوم انسانی|مبانی نظری خودناتوان سازی
 • مبانی نظری خودناتوان سازی شناسه محصول :91798 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 138 حجم فایل: 0.055664063 مگابایت دانلود مبانی نظری خودناتوان سازی (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع:…

 • حسابداری|آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 80
 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 80 شناسه محصول :51740 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 7 تعداد بازدید : 286 حجم فایل: 0.01953125 مگابایت دانلود آمار معاملات و متغیرهای مالی…

 • عمران و ساختمان|آرمون اجرا عمران شهریور95
 • آرمون اجرا عمران شهریور95 شناسه محصول :84885 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 301 حجم فایل: 0.380859375 مگابایت دانلود آرمون اجرا عمران شهریور 95 همراه با پاسخ نامه کلیدی

 • معماری|سازه های فولادی
 • سازه های فولادی شناسه محصول :63753 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 338 حجم فایل: 0.081054688 مگابایت دانلود سازه های فولادی   مقدمه: فولاد بعنوان ماده ای با مشخصات خاص و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *