شیمی|کاربرد نانو تکنولوژی در تکمیل کالای نساجی

کاربرد نانو تکنولوژی در تکمیل کالای نساجی شناسه محصول :56671 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 456 حجم فایل: 3.263671875 مگابایت

دانلود

کاربرد نانو تکنولوژی در تکمیل کالای نساجی   تاریخچه این علم درست به زمان حیات بشر، برمی‌گردد هنگامی كه دانشمندان بر این تصور بودند كه باید مواد را به اجزای كوچك تقسیم‌بندی نمود تا جایی كه دیگر، آن جزء قابل خردشدن نباشد. در واقع می‌توان دانشمند علم نانو را دموكریت، فیلسوف یونانی دانست. زیرا او 400 سال قبل از میلاد مسیح به وجود اتم، به عنوان كوچك‌ترین جزء تشكیل دهنده‌ ماده پی برد. ریچارد فاینمن برنده‌ی جایزه نوبل در فیزیك با سخنرانی پیرامون این موضوع، كه فضای زیادی در سطوح پایین قرار دارد پایه گذار علم و فناوری نانو می‌باشد.در واقع اولین نانو تكنولوژیست‌ها، شیشه گران قرون وسطی هستند كه از ذرات نانومتری طلا در قالب‌‌های شیشه خود استفاده می‌كردند و رنگ شیشه‌‌ها بسیار جذاب می‌شد.   فهرست مطالب    فصل اول… 1  فناوری نانو.. 1  1-1  تاریخچه فناوری نانو : 2 1-2 ساختار و مفاهیم كلی نانو تكنولوژی: 2 1-3 تعریف ساده نانو: 2 1-4 دو ویژگی مهم مواد نانو: 2 1-5 چرا این مقیاس طول آن قدر مهم است؟. 2  فصل دوم.. 4 نانو تكنولوژی در یك نگاه. 4 2-1 مفهوم نانو تکنولوژی.. 5 2-2  برخی كاربرد‌‌های نانو تكنولوژی: 5 2-2-1 تولید مواد و محصولات صنعتی: 5 2-2-2 دوام پذیری منابع: كشاورزی، آب، انرژی، مواد و محیط زیست پاك…. 5 2-2-3 نانو حسگرها: 5 2-2-4 اهمیت كاربرد فناوری نانو در صنعت آب: 6 2-2-5  نانو فیلتراسیون: 6 2-2-6  نانو تكنولوژی در پزشكی: 6 2-2-7 فناوری نانو و فیزیك الكترونیك: 7 2-2-8 نانو تكنولوژی در صنعت: 7 2-2-9  فناوری نانو و زیست شناسی: 7 2-2-10 فناوری نانو و حمل و نقل: 7 2-2-11 هوا و فضا: 7 2-2-12 كاربرد در صنعت الكترونیك: 8 2-2-13 فناوری نانو و شیمی: 8 2-2-14  كاربردهای فناوری نانو در بخش كشاورزی: 8 2-2-15  كاربرد نانو تكنولوژی در صنعت ساختمان: 8 2-2-15-1 نانو كامپوزیت‌‌های خاك رس: 9 2-2-15-2 ویژگی‌‌های نانو كامپوزیت‌‌های خاك رس: 9 2-2-15-3 دو كاربرد مهم نانو كامپوزیت‌‌های خاك رس: 9 2-2-15-4 رقابت نانو كامپوزیت‌‌های خاك رس  با كامپوزیت‌‌های الیافی: 9 2-2-15-5 نانو كامپوزیت‌‌ها و نانو فایبر گلاس: 9 2-2-15-6 مشكلات توسعه: 10 2-3  نانو كامپوزیت‌‌های پلیمری: 10 2-4 فرصت‌‌های نانو كامپوزیت‌‌های پلیمری: 10 2-5 اثر متقابل تجزیه سه بعدی بین ماتریس و نانو الیاف: 11 2-6 طبقه بندی مواد نانو ساختاری با پایه غیر آلی: 12 2-7 نانو ساختارهای غیر آلی و نانو كامپوزیت‌‌های آن‌‌ها: 13 2-8  نانو كامپوزیت‌‌های متالیك Tio2: 13   فصل سوم.. 14 دستاوردهای نانو.. 14 3-1 دستاوردهای نانو  در دنیای امروز: 15 3-2 ساختار نانو ذرات: 15 3-2-1  انواع نانو ذرات: 15 3-2-1-1 نانو ذرات نیمه رسانا (نقطه كوانتومی): 15 3-2-1-2 نانو ذرات سرامیكی: 15 3-2-1-3 كاربردها: 16 3-2-1-4 نانو ذرات فلزی: 16   فصل چهارم.. 17 نحوه مشاهده مواد نانو ساختاری… 17 4-1  میكروسكوپ الكترونی عبوری: 18 4-2  برخی از روش‌‌های مورد استفاده در میكروسكوپ عبور الكترونی عبوری: 18   فصل پنجم.. 19 نانو در نساجی… 19 5-1 مفهوم نانو در نساجی: 20 5-2  مقدمه‌ای بر نانو الیاف: 20 5-2-1  تفاوت بین نانو ساختار و نانو مواد: 21 5-2-2  روش‌‌های مختلف تولید نانو الیاف: 21 5-2-3  بررسی خصوصیات نانو الیاف: 22 5-2-4  مورفولوژی: 23 5-2-5  چرخه‌ی تولید نانو الیاف در صنعت نساجی: 23 5-2-6  الكتروریسی: 23   فصل ششم.. 25 روند كلی فرآیند.. 25 6-1 فرآیندها 26 6-1-1 كاربردهای روش Es: 26 6-1-2 انواع روش‌‌های  Es: 26 6-2 فیلترها: 27 6-2-1 مبانی فیلتراسیون و فیلترهای نانولیفی.. 27 6-2-2  كلیاتی درباره فیلترها 27 6-2-3 تولید فیلتر از منسوجات بی بافت… 29 6-3  تاثیر شكل الیاف… 30 6-4  تاثیر ظرافت الیاف… 31 6-5 تاثیر وزن واحد سطح منسوج.. 31 6-6  خلل و فرج منسوج.. 31 6-7  تاثیر فركانس تجعد لیف… 31 6-8  تاثیر وجد لایی در منسوج.. 31 6-9  تاثیر عوامل لیفی بر راندمان فیلتراسیون. 32 6-10  خصوصیات برخی الیاف مصرفی در فیلترها 33 6-10-1  نایلون. 33 6-10-2  اكریلیك…. 33 6-10-3 مداكریلیك…. 33 6-10-4 پلی استر. 33 6-10-5  تفلون. 33 6-10-6  شیشه. 34 76-10-7  استات… 34 6-10-8  نومكس…. 34 6-10-9  پلی پلروپلین.. 34 6-10-10  پنبه. 34 6-10-11  پشم.. 34 6-11  مكانیزم های جداسازی در فیلترها 35 6-11-1  مكانیزم های جداسازی در فیلتراسیون گرد و غبار (جامد/گاز) 35 6-11-1-1 انتشار براونی.. 35 6-11-1-2 جداسازی.. 36 6-11-1-3   برخورد ضربه‌ای.. 36 6-11-1-4 ته‌نشین شدن جاذبه‌ای.. 37 6-11-1-5  ته‌نشین شدن الكتروستاتیكی.. 37 6-11-2  مكانیزم‌های جداسازی در فیلتراسیون جامد/مایع. 38 6-11-2-1 جداكردن و صاف كردن. 39 6-11-2-2  فیلتراسیون عمق.. 39 6-11-2-3 فیلتراسیون به روش قالب بیرونی.. 39 6-11-2-4  مكانیزم‌های تمیز كردن فیلترها و قیاس آنها با یكدیگر. 39 6-12  فیلتراسیون غشایی.. 39 6-12-1  دسته‌بندی غشاها بر مبنای اختلاف فشار. 41 6-12-1-1 میكرو فیلتراسیون (MF). 42 6-12-1-2 اولترا فیلتراسیون (UF). 42 6-12-1-3  نانو فیلتراسیون (NF). 42 6-12-1-4 اسمز معكوس (RO). 42 6-13  زمینه‌های كاربردی نانو فیلتراسیون در حالت كلی.. 43  منابع. 48  فهرست اشکال  شکل 6-1.ساختار متخلخل کربن فعال. 29 شکل 6-2.مقتع عرضی منسوج بی بافت سوزن زنی شده. 29 شکل 6-3.مکانیزم ته نشین شدن الکترو استاتیکی در فیلتراسیون. 38 شکل 6-4.مکانیزم های مختلف در فیلتراسیون جامع/ گاز. 38  فهرست جدول  جدول1-6 . تقسیم‌بندی پروسه‌های غشایی بر مبنای عامل تفكیك…. 41  
 • معماری|مطالعات طراحی خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت
 • مطالعات طراحی خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت شناسه محصول :96733 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 187 تعداد بازدید : 185 حجم فایل: 21383.55566 مگابایت دانلود کودک در دنیای امروز جایگاه بسیار ویژه…

 • فقه و حقوق اسلامی|اجاره ، سرقفلی و حق كسب و پیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی
 • اجاره ، سرقفلی و حق كسب و پیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی شناسه محصول :54713 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 290 تعداد بازدید : 257 حجم فایل:…

 • علوم انسانی|پاورپوینت اختلال الکسی تایمیا و یا ناتوانی در ابراز هیجانات
 • پاورپوینت اختلال الکسی تایمیا و یا ناتوانی در ابراز هیجانات شناسه محصول :103016 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 276 حجم فایل: 4196.978516 مگابایت دانلود پاورپوینت اختلال الکسی تایمیا و…

 • معماری|پاورپوینت انتونی گائودی
 • پاورپوینت انتونی گائودی شناسه محصول :98988 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 165 حجم فایل: 4031.8125 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت انتونی گائودی 28 اسلاید   فهرست مطالب: ديدگاه هاي سمبوليسم اصول…

 • حسابداری|بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران
 • بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران شناسه محصول :71578 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 114 تعداد بازدید : 382 حجم فایل: 0.518554688 مگابایت دانلود بررسی ارتباط…

 • شیمی|پاورپوینت فناوری نانو و روش های سنتز نانو مواد
 • پاورپوینت فناوری نانو و روش های سنتز نانو مواد شناسه محصول :99327 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 82 تعداد بازدید : 443 حجم فایل: 9577.929688 مگابایت دانلود پاورپوینت فناوری نانو و روش های سنتز…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *