شیمی|مولکول نگاری پلیمری سنتز و کاربرد آن در استخراج

مولکول نگاری پلیمری سنتز و کاربرد آن در استخراج شناسه محصول :53218 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 263 تعداد بازدید : 552 حجم فایل: 3.861328125 مگابایت

دانلود

مولکول نگاری پلیمری سنتز و کاربرد آن در استخراجدر سیستم‌های زیستی، كمپلكس‌های مولكولی بواسطه‌ تعداد زیادی از برهم كنش‌های غیر كووالانسی از قبیل پیوندهای هیدروژنی و پیوندهای یونی تشكیل می‌شوند. اگر چه این برهم كنشها به تنهایی در مقایسه با پیوندهای كووالانسی ضعیف می‌باشند، لیكن تاثیر همزمان این پیوندها اغلب منجر به تشكیل كمپلكس‌های پایدار می‌شود. برهم كنش‌های پیچیده مابین انواع مولكولها، شناخت مولكولها و توانایی تقلید از پیوندهای  طبیعی، دانشمندان را برای مدت زمان طولانی مشغول كرده است. این رویداد منجر به تشكیل رشته جدیدی با عنوان شیمی تقلید زیستی[1] شده است. اصطلاح تقلید زیستی به وضعی گفته می‌شود كه در آن فرایندهای شیمیایی از یك فرایند بیوشیمیایی تقلید می‌كنند، تا اینکه ساختارها و مكانیزم سیستمهای زیستی شناخته شوند. دانشمندان در تلاش هستند كه این دانش را به فنون سنتزی تبدیل كنند. یكی از این فنون سنتزی كه در دهه اخیر مورد توجه واقع شده است، فن مولكول نگاری[2] می‌باشد تاریخچه مولكول نگاریدر جهان به كرات اتفاق افتاده كه یك پدیده موفقیت آمیز شروع ناامید كننده ای داشته است و عرصه علم هم از این امر استثناء نبوده و نیست. یكی از این مسائل علمی كه شروع خوبی نداشته، روش مولكول نگاری می‌باشد.برای اولین بار مولکول نگاری در سال 1930 میلادی بوسیله پولیاکف[1] در بدست آوردن افزودنی های گوناگون در یک ماتریس سیلیکا مورد استفاده قرار گرفت. در دهه 1940 میلادی لینوس پائولینگ (3) فرض کرد فرایندی شبیه مولکول نگاری مسئول انتخاب پادتن ها برای آنتی ژنهای مربوط شان می باشند (شکل 1-3). پائولینگ برای توجیه توانایی شگفت‌انگیز سیستم ایمنی بدن انسان در تولید پادتن‌های بسیار متفاوت، فرضیه‌ای را ارائه داد. برطبق این فرضیه بدن انسان واحدهای ساختمانی سریع‌العملی را در اختیار دارد كه به محض حضور مولكول غیر خودی در بدن، این واحدها، مولكول غیر خودی (مهاجم) را محاصره كرده و با گروههای عاملی مناسب خود با آن برهم كنش می‌دهند و سپس در همان وضعیت به هم متصل شده و یك قالب مولكولی را برای مولكول مهاجم به وجود می‌آورند. تئوری فوق توسط فرانک دیکی[2] شاگرد پائولینگ، با انجام آزمایش هایی که جذب ویژه را برای چندین رنگ متفاوت در سیلیکا نشان می داد، تائید شد. امروزه مشخص شده است که پادتن ها بر اساس نظریه اختصاصی بودن پاسخ ایمنی تولید می شوند. بر اساس این نظریه، از برخورد هر یاخته با آنتی ژن مربوط، آن یاخته تکثیر می یابد و به مجموعه ای از یاخته های یکسان تبدیل می شود که فعالیت مشابهی را نشان می دهند، لذا نظریه تولید پادتن انعطاف پذیر در پاسخ به یک آنتی ژن اشتباه می باشد.فهرست مطالب:فصل اول: مقدمه1-1- تئوری قفل و کلید1-2- تاریخچه مولکول نگاری1-3- روش های مختلف مولکول نگاریمراجع فصل دوم: اهمیت مولکولهای پذیرنده درعلم و تکنولوژی پیشرفته2-1-مقدمه2-2- پذیرنده های طبیعی2-4- پذیرنده ها برای کاربردهای عملی2-5- چرا روش مولکول نگاری اینقدر امید بخش است؟مراجع فصل سوم: اساس مولکول نگاری3-1- مقدمه3-2-ماکرومولکول ها (1)3-2-1-ماکرومولکول های سنتزیI- واکنشهای پلیمریزاسیونA- پلیمریزاسیون رادیکالیa- تحریکهای حرارتیb- فعال کننده‌های فوتوشیمیc- تشکیل مرحله اولیه بوسیله اجسام مولد رادیکالهای آزادB- پلیمریزاسیون یونیa- پلیمریزاسیون کاتیونیb- پلیمریزاسیون آنیونیg- خاتمه فعالیت با افزایش متوقف کننده ها3-3-تکنیکهای پلیمریزاسیون3-4-قواعد اساسی مولکول نگاری3-5- روش‌های مختلف مولکول نگاری3-6- مزایا و معایب منتقوش پذیری غیر کووالانسی و کووالانسیمراجع فصل چهارم: روشهای آزمایشگاهیفرآیند های مولکول نگاری4-1- مقدمه4-2- واکنشگر ها و فرآیند های آزمایشگاهی4-2-1- مونومر های عاملی4-2-2- مولکول الگو4-2-3- عوامل اتصال دهنده عرضی4-2-6- تأثیر زمان4-3-منقوش پذیری کووالانسی4-3-1- منقوش پذیری به وسیله استر های برونیک اسید4-3-3- منقوش پذیری با استالهاو کتالها4-3-4- منقوش پذیری با بازهای شیف4-3-5- منقوش پذیری با پیوندهای S-S4-3-6- منقوش پذیری با پیوندهای کئوردینه شده4-4- منقوش پذیری غیر کووالانسی4-5- مولکول نگاری تصنعیمراجع فصل پنجم: روشهای تجربی درارزیابی کارآیی منقوش پذیری5-1- مقدمه5-2- آزمایشات کروماتوگرافی5-3- آزمایشات پیوند الگو به روش نا پیوسته5-4- تعیین ثابت اتصال الگومراجع فصل ششم: مطالعه اسپکتروسکوپی واکنشهای مولکول نگاری6-1-مقدمه6-2-ساختار کمپلکس در مرحله پیش پلیمریزاسیون6-3-بررسی برهمکنش های الگو- مونومر توسط روش های اسپکتروسکوپی6-4-بررسی برهمکنش های الگو- MIP6-6- رابطه بین میزان K و کارایی مولکول نگاری6-7 – ساختار سایت اتصال مولکول الگومراجع فصل هفتم: شمایی از روش مولکول نگاری7-1- مقدمه7-2- انتخاب عوامل7-2-1- مونومرهای عاملی7-2-2-حلال پلیمریزاسیون7-2-3- عامل اتصال دهنده عرضی7-3- پلیمریزاسیون7-4 پرکردن ستون HPLC با پلیمر منقوش7-5- ارزیابی کمی کارایی منقوش پذیریمراجع فصل هشتم: کاربرد های مولکول نگاری8-1- کاربرد های مولکول نگاری8-1-2- تقلید گر های باند پادتن و پذیرنده8-1-3- کاربرد های کاتالیستی و آنزیمی8-1-4- حسگر های زیستی8-1-6- پلیمر های منقوش پذیر به عنوان غشاء های سلولی8-1-7- کاربرد مولکول نگاری در جذب انتخابی یون ها8-1-8- پلیمر های منقوش پذیر برای تغلیظ انتخابی یون ها8-1-9- کاربرد پلیمر های منقوش پذیر در جداسازی پپتیدها8-2- مروری کلی بر کارهای انجام شده به روش مولکول نگاریمراجع فصل نهم: چالش ها و پیشرفت های اخیر9-1- مقدمه9-2- مولکول نگاری در آب9-3- استفاده از دو نوع مونومر عاملی برای شناسائی مشترک9-4- ژل معدنی به عنوان بستری برای مولکول نگاری9-4-1- منقوش پذیری کووالانسی در ماتریس سیلیکا ژل9-4-2- فیلم فوق نازک TiO2 به عنوان ماتریس برای فرایند منقوش پذیری (15و16)9-4-3- سیلیکا ژل مارپیچ برای تکنیک مولکول نگاری (17)9-5- آنزیم های مصنوعی (کاتالیزور مولکولی) برای تکنیک مولکول نگاری9-5-1- ترکیب سایت های کاتالیزوری و سایت های اتصال سابستریت9-5-2- پادتن کاتالیزی تهیه شده با استفاده از مرحله گذار آنالوگمثال 9-3: پادتن کاتالیزی به عنوان یک استرس مصنوعیمراجع
 • علوم انسانی|مبانی نظری موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم
 • مبانی نظری موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم شناسه محصول :88889 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 141 حجم فایل: 0.063476563 مگابایت دانلود مبانی نظری موارد…

 • علوم انسانی|مبانی نظری تاب آوری ، مدل و نظریه های تاب آوری
 • مبانی نظری تاب آوری ، مدل و نظریه های تاب آوری شناسه محصول :92205 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 152 حجم فایل: 0.0390625 مگابایت دانلود مبانی نظری تاب آوری…

 • اقتصاد|توسعه اقتصادی
 • توسعه اقتصادی شناسه محصول :59996 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 268 حجم فایل: 0.077148438 مگابایت دانلود توسعه اقتصادی     فهرست مطالب   توسعه اقتصادی............................................................................................................ 2                                                                                   مفهوم توسعه............................................................................................................... 2                                                                           …

 • علوم انسانی|مبانی نظری سبک های مدیریتی
 • مبانی نظری سبک های مدیریتی شناسه محصول :88214 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 151 حجم فایل: 0.047851563 مگابایت دانلود مبانی نظری سبک های مدیریتی توضیحات: 20صفحه فارسی (word) با…

 • معماری|پروژه ویلا در شب در 3dmax
 • پروژه ویلا در شب در 3dmax شناسه محصول :51921 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 1 تعداد بازدید : 447 حجم فایل: 13.04394531 مگابایت دانلود این پروژه حاوی فایل آماده پروژه ویلا در شب در…

 • معماری|پاورپوینت معماری هوشمند (بخش دوم )
 • پاورپوینت معماری هوشمند (بخش دوم ) شناسه محصول :67645 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 227 حجم فایل: 0.40234375 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری هوشمند (بخش دوم  ) پاورپوینت معماری ساختمان هوشمند…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *