شیمی|سنتز اتیلن دی آمین تترا استیک اسید و بررسی تاثیر آن بر تصفیه پسابهای صنعتی

سنتز اتیلن دی آمین تترا استیک اسید و بررسی تاثیر آن بر تصفیه پسابهای صنعتی شناسه محصول :56610 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 71 تعداد بازدید : 741 حجم فایل: 2.283203125 مگابایت

دانلود

سنتز اتیلن دی آمین تترا استیک اسید و بررسی تاثیر آن بر تصفیه پسابهای صنعتی   اتیلن دی­آمین تترا استیک اسید، با توجه به تواناییش در محلول سازی و غیر فعال کردن یون­های فلزی با تشکیل کمپلکس در محیط آبی، کاربرد­های زیادی خصوصا بعنوان ماده شلات کننده­ی کود آهن را به خود اختصاص داده است. سنتز این ماده به روش­های مختلفی انجام می­شود. در این تحقیق سنتز این ماده به سه روش انجام شد و امکان تبدیل رافینیت مجتمع مس سرچشمه به کود مایع آهن کی­لیت شده با EDTA نیز مورد بررسی قرار گرفت. در روش اول، ماده EDTA از واکنش اتیلن دی­آمین، مونوکلرواستیک اسید و سدیم کربنات تولید شد. در روش دوم، سیانومتیلاسیون قلیایی اتیلن دی­آمین در حضور فرمالدهید و سدیم سیانید و در روش سوم، مراحل سیانومتیلاسیون و هیدرولیز در دو مرحله مجزا انجام گرفت. بازدهی این سه روش به ترتیب به 60 %، 80 % و91 % رسید. داده­های طیف بینی مادون قرمز (FTIR) نیز مشخصه­های آنالیز شیمیایی محصول را تایید کردند. لازم بذکر است که روش اول بازدهی کمی نسبت به دو روش دیگر دارد اما خطرات استفاده از سیانید را ندارد. روش دوم نیز با وجود بازدهی مناسب، همراه با واکنش­های جانبی متعددیست و این امر از خلوص و کیفیت محصول می­کاهد. در روش سوم، با انجام سنتز در دو مرحله، محصولی خالص بدست می­آید اما باید توجه داشت که سیانید می­تواند بسیار خطرناک و کشنده باشد. جهت شناسایی و اندازه­گیری عناصر موجود در رافینیت آنالیز پلاسمای جفت شده القایی (ICP) انجام شد. غلظت همه عناصر سنگین به جز آرسنیک در زیر حد مجاز قرار گرفت. همچنین داده­های طیف بینی مادون قرمز تشکیل کمپلکس Fe-EDTA را در محلول رافینیت تایید کرد. کلید واژه: EDTA، سنتز، اتیلن دی­آمین، مونو کلرو استیک اسید، سیانید، FTIR،ICP :فهرست مطالب فصل اول: مقدمه. 1 1-1-مقدمه  2 1-2- هدف از انجام تحقیق   3 1-3-رئوس مطالب    4 فصل دوم: مبانی نظری تحقیق… 5 2-1-مقدمه  5 2-2-معرفی خواص فیزیکی و شیمیایی EDTA   6 2-2-1 معرفی خواص فیزیکی EDTA.. 6 2-2-2-معرفی خواص شیمیایی EDTA.. 7 2-3-کاربردهای EDTA   11 2-4- معرفی روش­های سنتز ماده EDTA   15 2-4-1- سنتز EDTA با اتیلن دی­آمین، مونوکلرواستیک اسید و سدیم کربنات… 15 2-4-2-سنتز یک مرحله ای  EDTAبا اتیلن دی­آمین، فرمالدهید و سدیم سیانید. 15 2-4-3- سنتز دو مرحله ای  EDTAبا اتیلن دی­آمین، فرمالدهید وهیدروژن سیانید. 16 2-4-4- تهیه نمک­های EDTA.. 17 2-5 -عناصر مورد نیاز در تغذیه گیاهان  17 2-5-1- نقش آهن در گیاه و علائم کمبود آن. 17 2-5-2- علل کمبود آهن.. 18 2-5-3- رفع کمبود آهن در گیاهان. 19 2-5-4- نقش کیلیت­های آهن سنتزی به عنوان حامل آهن در گیاهان. 19 2-6- كلیات روش های تولید مس     21 2-6-1-هیدرومتالورژی.. 21 2-6-2-1-مراحل استخراج حلالی مس در فرایند هیدرومتالورژی.. 21 2-6-2-2-مرحله لیچینگ…. 22 2-6-2-3-مرحله استخراج با حلال. 23 2-7- روش­های بررسی و تحلیل مواد اولیه ومحصول  23 2-7-1-طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) 23 2-7-2-پلاسمای جفت شده القایی (ICP) 24 فصل سوم: مروری بر کارهای پیشین… 25 فصل چهارم: مواد، تجهیزات لازم و روش کار. 30 4-1-سنتزEDTA   31 4-1-1-مواد لازم جهت سنتزEDTA.. 31 4-1-2-تجهیزات لازم جهت سنتز EDTA.. 31 4-1-3-روش کار جهت سنتز EDTA.. 31 4-1-3-1-سنتز  EDTAاز مسیر مونوکلرواستیک اسید. 31 4-1-3-2-سنتز EDTA با استفاده از سدیم سیانید به صورت یک مرحله ای.. 33 4-1-3-3-سنتز  EDTAبا استفاده از سدیم سیانید به صورت دو مرحله ای.. 36 4-2- تشکیل کمپلکس فلزی با EDTA   38 4-2-1- مواد شیمیایی مورد استفاده. 38 4-2-2- تجهیزات مورد استفاده. 38 4-2-3- روش کار. 38 4-2-3-1-آماده سازی نمک دو سدیم EDTA.. 38 4-2-3-2- تهیه کود مایع آهن از رافینیت… 39 فصل پنجم: بحث و نتایج… 40 5-1- تفسیر نتایج آنالیز دستگاهی حاصل ازEDTA  سنتز شده  41 5-1-1- تفسیر طیف  FTIRاز  EDTAسنتز شده از مسیر مونوکلرواستیک اسید. 41 5-1-2- تفسیر طیفFTIR  ازEDTA  سنتز شده از مسیر یک مرحله­ای (مقادیر استوکیومتری برای فرمالدهید و سدیم سیانید) 42 5-1-3- تفسیر طیف FTIR از  EDTAسنتز شده از مسیر یک مرحله­ای (مقادیراضافی برای فرمالدهید و سدیم سیانید ) 43 5-1-4- تفسیر طیفFTIR  مربوط بهEDTA  سنتز شده از مسیر دو مرحله­ای.. 44 5-2-محاسبه بازدهی   45 5-2-1-محاسبه بازدهی برای  EDTAسنتز شده از مسیر مونوکلرواستیک اسید. 45 5-2-2- محاسبه بازدهی برای  EDTAسنتز شده از مسیر یک مرحله­ای.. 46 5-2-3- محاسبه بازدهی برای EDTA سنتز شده از مسیر دو مرحله­ای.. 47 5-3- تفسیر نتیجه آنالیز ICP مربوط به محلول رافینیت    47 5-4- تفسیر نتایج طیف FTIR مربوط تشکیل کمپلکس فلزی با EDTA در محلول رافینیت    50 فصل ششم : نتیجه گیری و چشم انداز آینده. 53 مراجع.. 56 فهرست اشکال: شکل‏1-1:ساختار شیمیایی مولکول EDTA.. 2 شکل1‑2: ساختار کمپلکس M-EDTA (M در اینجا یون فلزی است) 2 شکل ‏2‑1: برتری گونه­های  EDTAبه صورت تابعی ازpH  . 8 شکل‏ 2-2 : نمایش الگووار واکنش­های یک کی­لیت در خاک…. 20 ‏شکل 5-1 : طیف FTIR مربوط به EDTA سنتز شده از مسیرمونوکلرواستیک اسید. 41 شکل5-2 : طیف  FTIRمربوط بهEDTA  سنتز شده از مسیر یک مرحله­ای(مقادیر استوکیومتری برای فرمالدهید و سدیم سیانید ) 42 شکل 5-3 : طیف  FTIRمربوط به EDTA سنتز شده از مسیر یک مرحله­ای(مقادیراضافی برای فرمالدهید و سدیم سیانید ) 43 شکل5-4: طیف FTIR مربوط به  EDTAسنتز شده از مسیر دو مرحله­ای.. 44 شکل 5-5 : طیف  FTIRمربوط به نمک دو سدیم EDTA.. 50 شکل 5-6 : طیف  FTIRمربوط به رافینیت… 51 شکل 5-7 : طیف  FTIRمربوط به نمک دو سدیم EDTA پس از اضافه شدن به محلول رافینیت… 52 فهرست جداول: جدول 2-1 :خواص فیزیکی مهم ترین آمینو پلی کربوکسیلیک اسیدها 7 جدول 2-2 : لگاریتم ثابت پایداری برای کمپلکس  فلزات مختلف با سه عامل کی لیت کننده ی مهم. 10 جدول 2-3 : کاربردهای صنعتی و خانگی EDTA و لیگاندهایش ( بر حسب درصد استفاده در جهان ). 14 جدول 5-1 : عناصر فلزی موجود در رافینیت… 48 جدول 5-2 : مقادیر مجاز فلزات سنگین موجود در کودهای مایع. 49
 • معماری|پاورپوینت انواع آشپزخانه ها در ساختمان
 • پاورپوینت انواع آشپزخانه ها در ساختمان شناسه محصول :104159 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 947 حجم فایل: 15.58 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع آشپرخانه ها در ساختمان   پاورپوینت انواع آشپرخانه…

 • علوم انسانی|مبانی نظری انگیزه وابستگی و انواع آن
 • مبانی نظری انگیزه وابستگی و انواع آن شناسه محصول :91504 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 177 حجم فایل: 0.0390625 مگابایت دانلود مبانی نظری انگیزه وابستگی و انواع آن (فصل…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت عایق بندی و تنظیم صدا (مبحث هجدم مقررات ملی ساختمان)
 • پاورپوینت عایق بندی و تنظیم صدا (مبحث هجدم مقررات ملی ساختمان) شناسه محصول :95702 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 284 حجم فایل: 4855.473633 مگابایت دانلود افزایش مشکلات آکوستیکی…

 • زیست شناسی|افات
 • افات شناسه محصول :71163 موضوع : زیست شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 62 تعداد بازدید : 439 حجم فایل: 0.043945313 مگابایت دانلود افات فهرست: مقدمه                                                                                                      نیازهای انسان و منشاء آفات:                                                                            مشكلات ناشی از آفت كش…

 • شهرسازی|پاورپوینت طرح ساماندهی بافت فرسوده (کوی رودکی)
 • پاورپوینت طرح ساماندهی بافت فرسوده (کوی رودکی) شناسه محصول :101665 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 82 تعداد بازدید : 306 حجم فایل: 21794.99609 مگابایت دانلود پاورپوینت طرح ساماندهی بافت فرسوده (کوی رودکی)   قسمتی…

 • علوم تربیتی|ادبیات و پیشینه تحقیق مهارتهای ارتباطی
 • ادبیات و پیشینه تحقیق مهارتهای ارتباطی شناسه محصول :86688 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 416 حجم فایل: 0.040039063 مگابایت دانلود ادبیات و پیشینه تحقیق با موضوع مهارت های ارتباطی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *