شیمی|سنتز، شناسایی کمپلکسهای جدید دارویی از گالیم، قلع و تیتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آنها در درمان برخی رده های سلولهای سرطانی

سنتز، شناسایی کمپلکسهای جدید دارویی از گالیم، قلع و تیتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آنها در درمان برخی رده های سلولهای سرطانی شناسه محصول :57154 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 659 حجم فایل: 4.178710938 مگابایت

دانلود

سنتز، شناسایی کمپلکسهای جدید دارویی از گالیم، قلع و تیتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آنها در درمان برخی رده های سلولهای سرطانی   سرطان كه همچنین با نام­های تومور بدخیم یا نئوپلاسم بدخیم نیز یاد می­شود، گروهی از بیماری­ها را گویند كه شامل رشد غیرطبیعی سلول­ها با قابلیت هجوم و پخش­شدن به سایر قسمت­های بدن می­باشند. راه­­های بسیاری به منظور درمان سرطان وجود دارد، كه از جمله می­توان به جراحی، شیمی­درمانی، پرتو­درمانی، هورمون­درمانی، درمان هدفمند و مراقبت تسکینی اشاره نمود. اینكه کدام درمان استفاده می­شود بستگی به نوع، محل و درجه سرطان و همچنین به میزان سلامتی و خواسته­های فرد، بستگی دارد. داروهای ضدسرطان پایه ­فلزی جزء ترکیباتی هستند که می­توانند کاندیدهای مناسبی برای شیمی درمانی باشند. مطالعات قبلی نشان می­دهند که این تركیبات عوامل قدرتمندی در القاء آپوپتوز در برابر رده­های سلولی مختلف می­باشند. در این مطالعه، اثرات كمپلكس­هایی از گالیم، قلع و تیتانیم که خود این فلزات به تنهایی خاصیت بیولوژیکی دارند و همچنین لیگاندهای انتخاب شده در این پایان نامه یعنی مالتول و دفریپرون نیز که ترکیباتی طبیعی و خوراکی هستند و خود به تنهایی خاصیت ضد سرطانی دارند،  روی تكثیر رده­های سلولیHeLa  (کارسینومای تخمدان انسانی)، MCF-7 (سرطان سینه انسانی)، HT-29 (سرطان روده بزرگ انسان)، K-562 (سرطان سلول‌های میلوییدی خون انسان) و Neuro-2a (نوروبلاستوما موشی) با آزمون MTT در مقایسه با سیس­ پلاتین به­عنوان استاندارد، مورد بررسی قرارگرفت. همچنین به­منظور اینكه مطالعه­ كنیم به­ چه شكلی كمپلكس مورد نظر، مرگ سلولی (نكروز یا آپوپتوز) ایجاد می­كند، مطالعات فلوسایتومتری بر روی این تركیبات صورت گرفت.  واژه‌های کلیدی:  گالیم، قلع، تیتانیم، آپوپتوز، آزمون MTT، ضد­سرطان   فهرست مطالب   فصل 1: داروهای ضدسرطان پایه فلزی گالیم، قلع و تیتانیم 1-1 سرطان. 1 1-1-1 خصوصیات سلول طبیعی.. 1 1-1-2 خصوصیات سلول غیرطبیعی.. 2 1-1-3 پاتوفیزیولوژی سرطان. 3 1-1-4 تئوری پیدایش سرطان. 3 1-1-5 درجه‌بندی و مرحله‌بندی تومورها4 1-2 درمان سرطان. 6 1-3 اپیدمیولوژی سرطان. 7 1-4 الگوهای رشد و تکثیر غیرطبیعی.. 8 1-4-1 الگوهای رشد غیرسرطانی.. 8 1-4-2 الگوهای رشد سرطانی.. 9 1-5 راه­های گسترش نئوپلاسم. 9 1-5-1 تهاجم. 9 1-5-2 متاستاز. 10 1-6 کارسینوژن. 11 1-6-1 اکسیداسیون. 12 1-6-2 آنتی اکسیدان‌ها13 1-7 شیمی درمانی.. 13 1-7-1 انواع شیمی درمانی.. 15 1-7-2 اصول شیمی درمانی.. 15 1-7-3 اهداف شیمی درمانی.. 16 1-7-4 اهداف اصلی شیمی درمانی.. 17 1-7-5 نحوه‌ی اجرای شیمی درمانی.. 17 1-7-6 عوارض ناشی از شیمی درمانی.. 17 1-8 کمپلکس‌‌های پایه فلزی.. 18 1-8-1 تیتانیم. 18 1-8-2 گالیم. 23 1-8-3 قلع. 27 فصل 2: بخش آزمایشگاهی‌ 2-1 دستگاه‌های مورد استفاده32 2-2 مواد مورد استفاده32 2-3 سنتز ترکیبات مورد مطالعه. 33 2-3-1 سنتزکمپلکس [تریس (3-هیدروکسی-2-متیل–4-هیدروژن-پیران–4- اوناتو) گالیم (III)] (1):33 2-3-2 سنتزکمپلکس [تریس (3-هیدروکسی-1و2–دی­متیل-4-پیریدینوناتو) گالیم (III)] (2):34 2-3-3 سنتزکمپلکس [بیس (3-هیدروکسی-2-متیل-4­­-هیدروژن-پیران–4 – اوناتو) قلع (II)] (3):34 2-3-4 سنتزکمپلکس [بیس(3-هیدروکسی-1و2–دی­متیل-پیریدین-4- اون) قلع (II)](4):34 2-3-5 سنتز کمپلکس [تتراکیس (دی آکسو-بیس (3-هیدروکسی-2-متیل–4-هیدروژن-پیران‌4- اوناتو)) تیتانیم(IV)] (5) :35 2-4 رده‌های سلولی و محیط کشت سلول. 35 2-4-1 محیط کشت.. 36 2-4-2 نگهداری و کشت سلول‌ها36 2-4-2-1 پاساژ دادن سلول‌ها36 2-4-2-2 فریز کردن سلول‌ها37 2-4-2-3 دفریز کردن سلول‌ها37 2-4-2-4 انتخاب و جایگذاری سلول‌های سرطانی مختلف در پلیت.. 38 2-5 بررسی اثرات سمیت سلولی به روش MTT. 39 2-5-1 اندازه‌گیری IC5040 2-6 ارزیابی آپوپتوز برای کمپلکس بوسیله‌ی فلوسایتومتری.. 41 فصل3: نتایج و بحث 3-1 مقدمه. 44 3-2 شناسایی کمپلکس (1)45 3-2-1 داده‌های تجزیه‌ی عنصری کمپلکس (1)46 3-2-2 بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (1)46 3-2-3 بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (1) با پراش پرتوی X. 46 3-2-4 بررسی اثرات بیولوژیكی كمپلكس (1)47 3-2-5 تعیین دوز مهاری (IC50) كمپلكس (1) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT. 47 3-2-6 نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (1) بوسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری.. 48 3-3 شناسایی کمپلکس (2)50 3-3-1 داده‌های تجزیه‌ی عنصری کمپلکس (2)50 3-3-2 بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (2)50 3-3-3 بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (2) با پراش پرتوی X. 51 3-3-4 بررسی اثرات بیولوژیكی كمپلكس (2)51 3-3-5 تعیین دوز مهاری (IC50) كمپلكس (2) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT. 52 3-3-6 نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (2) بوسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری.. 53 3-4 شناسایی کمپلکس (3)54 3-4-1 داده‌های تجزیه‌ی عنصری کمپلکس (3)54 3-4-2 بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (3)55 3-4-3 بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (3) با پراش پرتوی X. 55 3-4-4 بررسی اثرات بیولوژیكی كمپلكس (3)56 3-4-5 تعیین دوز مهاری (IC50) كمپلكس (3) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT. 56 3-4-6 نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (3) بوسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری.. 57 3-5 شناسایی کمپلکس (4)59 3-5-1 داده‌های تجزیه‌ی عنصری کمپلکس (4)59 3-5-2 بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (4)59 3-5-3 بررسی اثرات بیولوژیكی كمپلكس (4)60 3-5-4 تعیین دوز مهاری (IC50)كمپلكس (4) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT. 61 3-5-5 نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (4) بوسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری.. 62 3-6 شناسایی کمپلکس (5)63 3-6-1 داده­های تجزیه عنصری کمپلکس (5)64 3-6-2 بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (5)64 3-6-3 بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (5) با پراش پرتوی X. 64 3-6-4 بررسی اثرات بیولوژیكی كمپلكس (5)65 3-6-5 تعیین دوز مهاری (IC50) كمپلكس (5) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT. 65 فصل4: بحث و نتیجه‌گیری 4-1نتیجه‌گیری. 68 مراجع71 پیوست‌ها پیوست 1. 76 پیوست 2. 78 پیوست 3. 80 پیوست 4. 82 پیوست 5. 84 فهرست اشكال شکل 1-1: سیکل سلولی.. 2 شکل 1-2: کمپلکس­های تیتانیم. 20 شکل 1-3: تیتانیم سالان. 21 شکل1-4: تیتانوسنy. 22 شکل1-5: کمپلکس گالیم کینولین. 25 شکل1-6: کمپلکس گالیم مالتول. 27 شکل 1-7: تیوسمی کاربازون. 30 شکل 1-8: مشتقات سیکلو پنتا دی‌انیل. 30 شکل2-1: واکنش تبدیل MTTبه فورمازان. 40 شكل 3-1: ساختار کمپلکس [تریس (3-هیدروکسی-2-متیل–4-هیدروژن-پیران–4-اوناتو) گالیم (III)] (1)45 شکل 3-2: دیاگرام ORTEPکمپلکس [تریس (3-هیدروکسی-2-متیل–4-هیدروژن-پیران–4-اوناتو) گالیم (III)] (1)47 شکل 3-3: دیاگرام فلوسایتومتری برای كمپلكس (1)، سیس پلاتین و گروه كنترل.49 شکل 3-4: ساختار کمپلکس [تریس (3-هیدروکسی-1و2–دی­متیل-4-پیریدینوناتو) گالیم (III)] (2)50 شکل 3-5: دیاگرام ORTEPکمپلکس [تریس (3-هیدروکسی-1و2–دی­متیل-4-پیریدینوناتو) گالیم (III)] (2)51 شکل 3-6: دیاگرام فلوسایتومتری برای كمپلكس (2)، سیس پلاتین و گروه كنترل.54 شكل 3-7: ساختار کمپلکس [بیس (3-هیدروکسی-2-متیل-4-هیدروژن-پیران–4–اوناتو) قلع(II)] (3)55 شکل 3-8: دیاگرام ORTEPکمپلکس [بیس (3-هیدروکسی-2-متیل-4-هیدروژن-پیران–4–اوناتو) قلع (II)] (3)56 شکل 3-9: دیاگرام فلوسایتومتری برای كمپلكس (3)، سیس پلاتین و گروه كنترل.58 شكل 3-10: ساختار کمپلکس [بیس (3-هیدروکسی-1و2–دی­متیل-پیریدین-4-اون) قلع (II)](4)59 شکل 3-11: دیاگرام فلوسایتومتری برای كمپلكس (4)، سیس پلاتین و گروه كنترل.63 شكل 3-12: ساختار کمپلکس [تتراکیس (دی­آکسو-بیس (3-هیدروکسی-2-متیل–4-هیدروژن-پیران–4-اوناتو)) تیتانیم(IV)] (5)63 شکل 3-13: دیاگرام ORTEPکمپلکس [تتراکیس (دی­آکسو-بیس (3-هیدروکسی-2-متیل–4-هیدروژن-پیران–4-اوناتو)) تیتانیم (IV)] (5)65 شکل 1: داده‌های تجزیه عنصری کمپلکس (1)76 شکل 2: طیف IRکمپلکس (1)77 شکل 1: داده‌های تجزیه عنصری کمپلکس (2)78 شکل 2: طیفFT-IRکمپلکس (2)79 شکل 1: داده­های تجزیه عنصری کمپلکس (3) 85 شکل 2: طیف IRکمپلکس (3)81 شکل 1: داده‌های تجزیه عنصری کمپلکس (4)82 شکل 2: طیفFT-IRکمپلکس (4)83 شکل1: داده‌های تجزیه عنصری کمپلکس (5)89 شکل2: طیفFT-IRکمپلکس (5)85 فهرست جداول: جدول 1- 1: تقسیم‌بندی ضایعات بدخیمی بر اساس درجه­بندی و مرحله­بندی.. 5 جدول 1-2: سیستم طبقه­بندی TNM.. 6 جدول 1-3: مقایسه IC50ترکیب­های 1 و 2 و 3. 29 جدول 3-1: فعالیت ضدسرطانی کمپلکس مورد مطالعه در مقابل رده‌های سلولی HeLa(کارسینومای تخمدان انسانی)، MCF-7(سرطان سینه انسانی)، HT-29 (سرطان روده بزرگ انسانی)، K-562 (سرطان سلول‌های میلوییدی خون انسان) و Neuro-2a(نوروبلاستوما موشی) پس از 48 ساعت تیمار پیوسته. 48 جدول 3-2: درصد مرگ سلولی مشاهده شده به‌وسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری بر روی رده‌ی سلولی HT-29(سرطان روده بزرگ انسانی)، پس از 24 ساعت تیمار پیوسته. 49 جدول 3-3: فعالیت ضدسرطانی کمپلکس مورد مطالعه در مقابل رده‌های سلولیHeLa(کارسینومای تخمدان انسانی)، MCF-7(سرطان سینه انسانی)، HT-29(سرطان روده بزرگ انسانی)، K-562 (سرطان سلول‌های میلوییدی خون انسان) و Neuro-2a (نوروبلاستوما موشی) پس از 48 ساعت تیمار پیوسته. 53 جدول 3-4: درصد مرگ سلولی مشاهده ‌شده به‌وسیله­ی آزمون فلوسایتومتری بر روی رده‌ی سلولی HT-29 (سرطان روده بزرگ انسانی)، پس از 24 ساعت تیمار پیوسته. 54 جدول 3-5: فعالیت ضدسرطانی کمپلکس مورد مطالعه در مقابل رده‌های سلولی HeLa(کارسینومای تخمدان انسانی)، MCF-7(سرطان سینه انسانی)، HT-29 (سرطان روده بزرگ انسانی)، K-562 (سرطان سلول‌های میلوییدی خون انسان) و Neuro-2a (نوروبلاستوما موشی) پس از 48 ساعت تیمار پیوسته. 57 جدول 3-6: درصد مرگ سلولی مشاهده شده به‌وسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری بر روی رده‌ی سلولی K-562 (سرطان سلول‌های میلوییدی خون انسان) پس از 24 ساعت تیمار پیوسته. 58 جدول 3-7: فعالیت ضدسرطانی کمپلکس مورد مطالعه در مقابل رده‌های سلولی HeLa(کارسینومای تخمدان انسانی)، MCF-7 (سرطان سینه انسانی)، HT-29 (سرطان روده بزرگ انسانی)، K-562 (سرطان سلول‌های میلوییدی خون انسان) و Neuro-2a(نوروبلاستوما موشی) پس از 48 ساعت تیمار پیوسته. 61 جدول 3-8: درصد مرگ سلولی مشاهده ‌شده به وسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری بر روی رده­ی سلولی K-562 (سرطان سلول‌های میلوییدی خون انسان) پس از 24 ساعت تیمار پیوسته. 62 جدول 3-9: فعالیت ضدسرطانی کمپلکس مورد مطالعه در مقابل رده‌های سلولی HeLa(کارسینومای تخمدان انسانی)، MCF-7 (سرطان سینه انسانی)، HT-29 (سرطان روده بزرگ انسانی)، K-562 (سرطان سلول‌های میلوییدی خون انسان) و Neuro-2a (نوروبلاستوما موشی) پس از 48 ساعت تیمار پیوسته. 66
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت ژنراتور چیست؟ توان ژنراتور و انواع آن
 • پاورپوینت ژنراتور چیست؟ توان ژنراتور و انواع آن شناسه محصول :94182 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 243 حجم فایل: 424.0800781 مگابایت دانلود پاورپوینت ژنراتور چیست؟ توان ژنراتور و…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت ژئوسنتتیک‌ها
 • پاورپوینت ژئوسنتتیک‌ها شناسه محصول :94172 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 152 حجم فایل: 212.1035156 مگابایت دانلود پاورپوینت ژئوسنتتیک‌ها   ژئوسنتتیک چیست؟  کلمه ژئوسنتتیک، از دو بخش «ژئو» (Geo)…

 • معماری|پاورپوینت تغییر فرم در معماری
 • پاورپوینت تغییر فرم در معماری شناسه محصول :69699 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 273 حجم فایل: 17.72753906 مگابایت دانلود پاورپوینت تغییر فرم در معماری فایل پاورپوینت تغییر فرم در معماری،در…

 • طرح های توجیهی|دانلود طرح توجیهی فنی ، مالی و اقتصادی تولید نان فانتزی
 • دانلود طرح توجیهی فنی ، مالی و اقتصادی تولید نان فانتزی شناسه محصول :52233 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 588 حجم فایل: 0.018554688 مگابایت دانلود موضوع طرح :…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری بزرگ دره سبز شانگهای
 • پاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری بزرگ دره سبز شانگهای شناسه محصول :97011 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 204 حجم فایل: 19486.86426 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری بزرگ دره سبز شانگهای…

 • کامپیوتر|پاورپوینت معماری مدل گردان MDA رشته کامپیوتر
 • پاورپوینت معماری مدل گردان MDA رشته کامپیوتر شناسه محصول :91077 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 374 حجم فایل: 1.64453125 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری مدل گردان MDA رشته کامپیوتر فهرست :معماری…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.