شیمی|دانلود پروژه نانوكاتالیست

دانلود پروژه نانوكاتالیست شناسه محصول :52577 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 131 تعداد بازدید : 600 حجم فایل: 14.10839844 مگابایت

دانلود

پروژه نانوكاتالیست این محصول در قالب فایل word و در 131 صفحه تهیه و تنظیم شده است.   توجه : شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید. فهرست مطالب:  عنوان صفحه فصل 1-كاتالیست و علم سطح 1 1-1-كاتالیست 2 1-2-انواع كاتالیزور 3 1-2-1-كاتالیست هموژن 3 1-2-2-كاتالیست های هتروژن یا ناهمگن 3 1-2-3-كاتالیست های زیستی یا آنزیمها 3 1-3-كاتالیست های هتروژن (ناهمگن) 4 1-3-1-كاتالیزورهای توده ای 5 1-3-2-كاتالیزورهای پایه ای 5 1-4-فعالیت و گزینش 5 1-5-مراحل فعل و انفعال كاتالیستی 6 1-6-كاتالیزور ایده آل 7 1-7-سرعت ویژه كاتالیست 7 1-8-گزینش پذیری 8 1-9-پایداری 9 1-10-خصوصیات فیزیكی كاتالیست 10 1-11-خصوصیات مكانیكی كاتالیست 11 1-12-تهیه كاتالیست 12 1-13-موارد مورد استفاده در ساخت كاتالیست 13 1-14-پایه كاتالیست 13 1-15-روشهای ساخت كاتالیزورها 14 1-15-1-روش رسوب گیری 15 1-15-2-روش Copercipitation 15 1-15-3-روش Raney 16 1-16-كاتالیزورهائی كه غیر فعال می شوند 16 1-17-مكانیسم غیرفعال شدن كاتالیزور 17 1-17-1-واكنش های فساد 17 1-17-2-نفوذ حفره ای 19 1-17-3-انواع حمله سموم به سطح كاتالیزور 20 1-17-4-دیگر عوامل موثر در فساد 21 1-18-جذب سطحی 22 1-19-سینیك جذب سطحی 24 1-20-جذب سطحی بر روی یك سطح عریان 27 فصل دوم: نانوكاتالیست 36 مقدمه 37 2-1-كاتالیست ناهمگن 38 2-2-واكنشهای ناهمگن كجا اهمیت پیدا می كنند؟ 40 2-3-بررسی فرآیند با Fincher-tropsch از نظر شیمیایی 41 2-4-كاتالیست سه گانه 41 2-5-فراوری نیمه هادیها و نانوتكنولوژی 42 2-6-دیگر زمینه های كاربرد دانش سطح 43 بخش اول: 44 2-7-ساختار سطح 44 2-8-ساختار ایده آل صاف 44 2-9-ترازهای سطح بالا و ترازهای مجاور آن 47 2-10-سطوح مقابل 48 2-11-سطوح جفت فلزی 49 2-12-مفهوم ناهمگنی سطح بخاطر مواد جذبی 49 2-13-بازسازی سطوح تمیز 50 2-14-جزیره ها 50 2-15-وضعیت الكترونی توده 51 2-16-فلزات نیم رساناها و نارساناها 52 بخش دوم 57 2-17-تحقیقات و بررسی های آزمایشی از سطح و ساختار ماده جذب شده 57 2-18-تكنیكها و روشهای تحقیقی با توجه به مرور اجمالی 57 2-19-اسكن گیری یا نمایش میكروسكوپی حاصل از كاوش و ایجاد سوراخ 59 2-20-نیروی اتمی میكروسكوپی 65 2-21-نمایش و اسكن میكروسكوپی حفاری یا سوراخ 65 2-22-مود یا روش تماس یا اتصال 67 2-23-روش نیروی اصطكاك 67 2-24-روش غیر تماسی 68 2-24-1-نمایش میكروسكوپی در نزدیكی سطح 68 2-24-2-پراكندگی الكترون یا انرژی پایین و كم 69 2-24-3-طیف سنجی الكترونیك 70 2-25-ادسرپشن لانگ مویریان 70 2-26-ادسرپشن لانگ مویریان (ادسرپشن مجزا) 74 2-27-ادسرپشن مویریان مجزا با برهم كنش های جانبی 75 2-28-ایزوترم های ادسرپشن: فرآیند جنبش شناسی 79 2-29-ایزوترم لانگ مویر 79 2-30-دسرپشن برنامه ریزی شده با دما 80 2-31-بررسی و تجزیه و تحلیل كیفی طیف دسرپشن مبنی بر دما 82 2-32-بررسی كیفی طیف دسرپشن مبنی بر دما 84 خلاصه ای از مطالب مهم 87 بخش سوم 87 2-33-واكنش های سطح پیچیده (كاتالیزكردن و كندن) 87 2-34-اندازه گیری و سنجش سینتیك سطح و مكانیزم های واكنش 88 2-35-فرآیند هابر-بوش 91 2-36-از سنتیك های میكروسكوپی تا كاتالیز كردن 96 فصل سوم: كاربرد نانوكاتالیست در صنعت 98 3-1-گوگرد زدایی از سوختهای فسیلی با نانوكاتالیست 99 3-2-نانوكاتالیست و اینده سوختهای فسیلی 100 3-3-پیشرفت های نانوكاتالیست دارای این قابلیت هاست 101 3-4-برخی از كاربردهای تجاری شده و یا در مرحله تجاری شدن فناوری نانو 102 3-5-تصفیه گازهای خروجی از اگزوز با كاتالیزورهای نانوساختاری 104 3-5-1-تصفیه پساب های صنعتی با استفاده از نانوفیلتراسیون 105 3-5-2-تصفیه آبهای آلوده با استفاده از نانو مواد 105 3-6-كاهش آلایندگی حاصل از سوخت های دیزلی با كمك كاتایست های اكسیدی لرزان 107 3-7-كاتالیست ها و پیل های سوختی زیستی 108 3-8-افزایش فعالیت نانوكاتالیست ها توسط آب 109 3-9-كاتالیست های زیست محیطی 110 3-10-كاربرد نانوكاتالیست ها در هیدروكراكینگ فرآیندهای پالایش نفت 111 3-10-1-مقدمه 111 3-10-2-هیدروكراكینگ 112 3-10-3-كاربردهای فناوری نانو در هیدروكراكینگ 113 3-11-كاربرد مواد نانو متخلخل در پلیمریزاسیون و ایزومریزاسیون فرآیندهای پالایش نفت 114 3-11-1-مقدمه 114 3-11-2-پلیمریزاسیون 115 3-11-3-ایزومریزاسیون 116 3-11-4-كاربردهای فناوری نانو در پلیمریزاسیون و ایزومریزاسیون 116 3-11-5-ایزومریزاسیون 116 3-12-طرح های كاتالیستی در حال بررسی 117 3-12-1-بررسی ساخت پوشش های كاتدی جهت آزادسازی گاز هیدروژن در فرآیند 117 3-12-2-بررسی ساخت كمپلكس متالوسنی بیس زیركو تیم دی كلرید برای پلیمر 118 3-12-3-بررسی سنتز دی متیل اتراز گاز سنتز بر روی كاتالیست های دو عملگر 118 3-13-استفاده از تكنولوژی نانوكاتالیست برای تهدید كشورهای خاورمیانه 119 3-14-قابلیت های پیش بینی شده نانوكاتالیزورها 119 3-15-تحلیل 121 منابع و مأخذ 123  
 • علوم انسانی|مبانی نظری عملکرد سازمان و عملکرد بازار
 • مبانی نظری عملکرد سازمان و عملکرد بازار شناسه محصول :92388 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 175 حجم فایل: 0.087890625 مگابایت دانلود مبانی نظری عملکرد سازمان و عملکرد بازار (فصل…

 • حسابداری|پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 11 (داراييهاي ثابت مشهود)
 • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 11 (داراييهاي ثابت مشهود) شناسه محصول :95691 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 350 حجم فایل: 742.2929688 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 11…

 • مدیریت|پاورپوینت ارتباطات سازمانی و رفتار سازمانی در مدیریت سازمانی
 • پاورپوینت ارتباطات سازمانی و رفتار سازمانی در مدیریت سازمانی شناسه محصول :73764 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 65 تعداد بازدید : 422 حجم فایل: 0.456054688 مگابایت دانلود مقدمه  ارتباطات سازمانی و تاثیر اتوماسیون برآن…

 • معماری|پاورپوینت مقرنس در معماری ایرانی و اسلامی
 • پاورپوینت مقرنس در معماری ایرانی و اسلامی شناسه محصول :66 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 887 حجم فایل: 1.946289063 مگابایت دانلود پاورپوینت مقرنس در معماری ایرانی و اسلامی    …

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت طراحی دیوار حائل
 • پاورپوینت طراحی دیوار حائل شناسه محصول :68240 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 331 حجم فایل: 1.071289063 مگابایت دانلود پاورپوینت طراحی دیوار حائل فایل پاورپوینت تحلیل و طراحی دیوار…

 • پرسشنامه|تولید ناب
 • تولید ناب شناسه محصول :61130 موضوع : پرسشنامه فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 473 حجم فایل: 0.0234375 مگابایت دانلود  تولید دستی یک تولیدگر دستی از کارگران بسیار ماهر و ابزارهای ساده اما انعطاف…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *