شیمی|دانلود پروژه توربین گاز

دانلود پروژه توربین گاز شناسه محصول :52661 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 181 تعداد بازدید : 482 حجم فایل: 10.44726563 مگابایت

دانلود

توربین گاز این محصول در قالب فایل word و در 181 صفحه تهیه و تنظیم شده است.   توجه : شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید. فهرست مطالب علائم  فصل اول : كلیات و اجزاء توربین گاز 1-1- توربین گاز: 1-1-1- كمپرسور: 1-1-2- سیستم احتراق 1-1-2-2- نازل سوخت: 1-1-2-3- جرقه زن: 1-1-2-4- شعله بین : 1-1-2- 5 – لوله های مرتبطة شعله: 1-1-2-6- قطعه انتقال دهندة گاز داغ 1-1-3- توربین گاز: 1-2- اجزاء فرعی توربین گاز 1-2-1- اجزاء راه‌انداز: 1-2-2- جعبه دنده: 1-2-3- كوپلینگ: 1-2-4- كلاچ‌ها: 1-2-5- یاتاقانها: 1-1- یاتاقان تراست با بار: 1-2- یاتاقان تراست بی‌بار: 1-2-6- اجزاء دیگر: 1-3- سیستمهای فرعی توربین گاز 1-3-1- سیستم روغنكاری: 1-3-2- سیستم آب خنك كن 1-3-3- سیستم سوخت توربین های گازی 1-3-4- سیستم هوای خنك كن: 1-4- كنترل و حفاظت توربین گاز 1-5- مزایا و معایب توربین گاز : مـراجـع فـصـل اول :       فصل دوم : سیكل ترمودینامیكی توربین گاز 2-1- ‌نگرش كلی بر توربینهای گاز:  2-2- مقایسه نیروگاه گازی با نیروگاههای دیگر: 2-3- فرآیند توربینهای گاز: 3-3- سیكل استاندارد هوایی (براتیون): 2-5- نسبت فشار برای حداكثر كار خالص ویژه سیكل نظری: 2-6- سیكل عملی براتیون: 2-7- راندمان محفظه احتراق: 2-8- بازده پلی تروپیك: 2-9ـ تعیین معادله راندمان پلی تروپیك 2-10- نسبت فشار برای حداكثر كار خروجی در سیكل عملی توربین گاز: 2-11- نسبت فشار برای حداكثر راندمان حرارتی سیكل عملی: مـراجـع فـصـل دوم : فصل سوم : روشهای افزایش قدرت و راندمان توربین گاز   3-1- توربین گاز با بازیاب: 3-1-1- توربین گاز همراه با بازیاب حرارتی (مبدل حرارتی): 3-1-2- روش تولید بخار با استفاده از بویلرهای بازیاب: 3-2- سیكل توربین گاز با گرم‌كم مجدد: 3-3- توربین گاز با تزریق بخار 3-3-1ـ توربین گاز با تزریق بخار به ورودی توربین گاز 3-3-2-  توربین گاز با تزریق بخار به خروجی كمپرسور 3-4- توربین گاز با خنك‌كاری 3-4-1- خنك‌كاری میانی 3-4-2- خنك‌كاری بوسیله پاشش آب به ورودی كمپرسور 3-4-3- خنك‌كاری هوای ورودی به توربین بوسیله سیستم ذخیره یخ: 3-4-4- خنك كاری هوای ورودی به كمپرسور به وسیله چیلر تراكمی: 3-4-5- خنك كاری هوای ورودی به كمپرسور به وسیله چیلر جذبی 3-5- ‌مقایسه‌كلی روشهای موجود وانتخاب روشهای مفیدبه منظورافزایش قدرت خروجی ازتوربین‌گاز: مـراجـع فـصـل سـوم : فصل چهارم : فعالیتهای انجام شده در زمینه سیستم Fog 4ـ1ـ Mee Industries Inc 4ـ2ـ Henry Vogt 4ـ3ـ Premier Industries Ins اجزاء اصلی كولر تبخیری عبارتند از: فصل پنجم : اثرات سرمایش هوای ورودی بر روی اجزای سیستم توربین گاز 5-1- تاثیر سرمایش هوا بر روی كمپرسور توربین گاز: 5-1-1- دمای خروجی از كمپرسور: 5ـ1ـ2ـ كار كمپرسور : 5-1-3- نسبت فشار: 5-1-4- شرایط كاركرد: 5-1-5- افت دما در رابطه مافوق صوت : 5-2- تاثیر سرمایش هوا بر روی اتاق احتراق: 5-3- تاثیر سرمایش هوا بر روی توربین : 5-3-1- دمای خروجی از توربین : 5-3-2- كار خالص توربین : 5-4- تاثیر سرمایش بر روی راندمان كلی توربین گاز: 5-5- عوارض جانبی و عوامل تاثیر گذار بر تور بین گاز : 5-5-1- تاثیر ارتفاع : 5-5-2- افت فشار ورودی : فصل ششم : روش Fog 6-1-‌ پروژه افزایش قدرت واحد گازی با استفاده از سیستم خنك كننده Fog 6-2- معیارهای انتخاب برای سیستم های خنك كن ورودی: 6-3- خنك كاری پاششی در ورودی توربین گاز: 6-4- تولید Fog : 6-4-1- توزیع اندازه ذرات: 6-5- ملاحظات خوردگی در كمپرسورهای توربین گاز : 6-6- نحوه توزیع Fog فاكتور موثر بر تبخیر: 6-7- نازلها، پمپها و سایر تجهیزات: 6-8- سیستم كنترل: 6-9- مكان نازلها در توربین گازی : 6-10- كیفیت آب مصرفی: 6-11- لیست نیازها و موارد نگهداری سیستم Fog توربین گازی: 6-12- نمودار رطوبت سنجی پاشش ورودی : 6-13- شرایط محیطی و قابلیت كاربرد پاشش Fog در ورودی: 6-14- بررسی امكان استفاده از سیستم Fog در نواحی مختلف آب و هوایی: 6-15- تخمین كل هزینه‌های سرمایه‌گذاری نخستینی سیستم Fog: 6-16- مطالعات و آزمایشهای انجام شده: فصل هفتم : فشار ضعیفFog فاگ فشار ضعیف 7-1- زمینه اولیه: 7-2- Fog فشار قوی: 7-3- نحوه قرار گیری نازلها در فاگ فشار ضعیف : 7-4- عوامل فیزیكی: 7-5- انجام عملی : 7-6- نازلهای فاگ فشار ضعیف: 7-7- PACT (افزایش قدرت به وسیله تكنولوژی خنك سازی هوای ورودی): 7-8- دلایل نصب سیستم خنك كننده در ورودی آن : 7-9- كاهش NOx  : 7-10- سیستم فاكینگ PACT : 7-11- مواد و جزئیات دیگر : 7-12- محاسبه نمونه: 7-13- دلایل اقتصادی فاگ فشار ضعیف : مـراجـع فـصـل پنـجـم و شـشـم و هـفتـم : ضمائم و پیوستها پیوست(1) :  نمودار مقایسه قطر ذرات آب بر حسب حجم قطرات آب پیوست(2) : نمودار میزان انتشار Noxدر ازای افزایش درجه حرارت محیط پیوست(3) :  نمودار قدرت بر حسب دما در طول یك شبانه روزپ یوست(4) :  نمودار میزان انتشار  CO2 در ازای افزایش درجه حرارت محیط پیوست (5) : نمای ظاهری یك توربین گاز پیوست (6) : جدول مقایسه نسبی هر كدام از روشها از نظر هزینه سرمایه گذاری شده پیوست (7) : نحوه چیدمان نازلهای سیستم در قبل از اتاق فیلتر پیوست 8 : نمودارهای مقایسه روش فاگ با روشهای دیگر پیوست 9 :  تصویر كلی از یك سیستم پمپ اسكید و اجزائ متعلق به آن پیوست 10 : تصویری از یك فیلتر مدیا پیوست 11 : جدول مقایسه روش فاگ با دیگر روشها از نظر اقتصادی از نظر تغییرات سیستم پیوست 12 : نمودار مقایسه روش فاگ با دیگر روشها از نظر اقتصادی
 • علوم اجتماعی|پاورپوینت عوامل زمینه سازی تن دادن زنان به روسپیگری
 • پاورپوینت عوامل زمینه سازی تن دادن زنان به روسپیگری شناسه محصول :84700 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 12 تعداد بازدید : 308 حجم فایل: 0.124023438 مگابایت دانلود پاورپوینت عوامل زمینه سازی تن دادن…

 • معماری|مطالعات طراحی کتابخانه مرکزی شهرستان بردسیر
 • مطالعات طراحی کتابخانه مرکزی شهرستان بردسیر شناسه محصول :96869 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 154 تعداد بازدید : 227 حجم فایل: 20013.59375 مگابایت دانلود فایل ورد مطالعات طراحی کتابخانه مرکزی شهرستان بردسیر ، در…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل طراحی عطاری و کلینیک طب سنتی RONDE
 • پاورپوینت تحلیل طراحی عطاری و کلینیک طب سنتی RONDE شناسه محصول :98813 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 149 حجم فایل: 2076.420898 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل طراحی عطاری و کلینیک طب…

 • معماری|پاورپوینت روستای برسیان
 • پاورپوینت روستای برسیان شناسه محصول :71587 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 425 حجم فایل: 31.51953125 مگابایت دانلود   توضیحات:  فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی روستای برسیان،در حجم 60 اسلاید قابل…

 • کامپیوتر|ساخت پروفایل در زبان برنامه نویسی
 • ساخت پروفایل در زبان برنامه نویسی شناسه محصول :97026 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 306 حجم فایل: 9336.380859 مگابایت دانلود ورد در مورد ساخت پروفایل در زبان برنامه نویسی سی…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مراحل مختلف ساختمان سازی و اجزاء و جزئیات ساختمان
 • پاورپوینت مراحل مختلف ساختمان سازی و اجزاء و جزئیات ساختمان شناسه محصول :91111 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 109 تعداد بازدید : 234 حجم فایل: 1.611328125 مگابایت دانلود پاورپوینت مراحل مختلف ساختمان…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *